Komenda Miejska PSP we Włocławku prowadzi działania pomocnicze w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem COVID-19 na terenie powiatu włocławskiego.
Komenda Główna PSP udostępnia mapę on-line: https://arcg.is/1WCiaH, prezentującą działania PSP w związku z COVID-19. Dane obejmują codzienne raporty przekazywane do Stanowiska Kierowania [...]
Materiały edukacyjne - Zalecenia ECDC dotyczące zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej w czasie opieki nad pacjentami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem [...]
Filmy instruktażowe zakładania i zdejmowania ubrań typu TYCHEM straz.gov.pl/Koronawirus/Filmy
Wytyczne dla OSP dotyczące postępowania w przypadku działań realizowanych przy zagrożeniu koronawirusem COVID-19.

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!

Mając na celu ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem
wprowadzone zostają ograniczenia w obsłudze interesantów
w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

Komenda Miejska PSP we Włocławku nie przerywa pracy,
jednak kontakt ze strażakami będzie ograniczany do niezbędnego minimum.

Zachęcamy przede wszystkim do kontaktu telefonicznego
lub elektronicznego na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Interesanci będą przyjmowani tylko w wyjątkowych przypadkach.

 

psp

Pogoda