edit1 czerwca – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku st.bryg. Dariuszowi Kuligowskiemu.

5 czerwca - W Golubiu-Dobrzyniu odbyły się XII Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Biegach Przełajowych. Indywidualnie w kategorii „junior" str. Robert Filipczak zajął 6. miejsce, a str. Radosław Rosiński - 7. miejsce. W kategorii "weteran" bryg. Grzegorz Jankowski zajął 16. miejsce. Drużynowo nasza reprezentacja w składzie: bryg. Grzegorz Jankowski, mł.asp. Łukasz Pieńkowski, st.str. Rafał Trojanowski, str. Robert Filipczak i str. Radosław Rosiński zajęła IX miejsce.

6 czerwca – W m. Bobrowniki pow. lipnowski odbyły się ćwiczenia doskonalące z zakresu działań przeciwpowodziowych dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatów lipnowskiego, radziejowskiego i włocławskiego. W ćwiczeniach wzięła udział Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Włocławek-1" z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku oraz jednostki: OSP Bogucin, OSP Lisek i OSP Nasiegniewo (wszystkie z gm. Fabianki).

7 czerwca – p.o. komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w naradzie z zastępcą komendanta głównego PSP nadbryg. Markiem Jasińskim, która odbyła się podczas Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnych i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO.

13 czerwca – W m. Wołuszewo pow. aleksandrowski odbyły się ćwiczenia doskonalące z prowadzenia działań ratowniczych w sytuacji zagrożenia powodziowego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu aleksandrowskiego. W ćwiczeniach wzięły także udział dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku - samochód ratownictwa wodnego SLRw z przyczepką wężową PW 500 i samochód kwatermistrzowski z przyczepą pompową ZP 4000/8.

18 czerwca – p.o. komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w uroczystym apelu z okazji przyjęcia obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu.

18 czerwca – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i dowódca JRG nr 2 bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział w szkoleniu z zakresu technik negocjacji, które odbyło się w Grudziądzu.

19 czerwca – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

27-28 czerwca – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i dowódca JRG nr 2 bryg. Sławomir Zawitowski brali udział w szkoleniu doskonalącym z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym, które odbyło się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

28 czerwca - W Choceniu odbyły się ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych, których organizatorem była Komenda Miejska PSP we Włocławku oraz Wójt Gminy Choceń i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Choceniu.

⇐ COFNIJ

Pogoda