edit1 grudnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

1 grudnia – Do pracy w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

2 grudnia – W Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbył się uroczysty apel, podczas którego kpt. Joachim Zefert otrzymał mianowanie na stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

3 grudnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada Komendantów Gminnych i Miejsko-Gminnych OSP oraz naczelników jednostek OSP z terenu powiatu włocławskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w której uczestniczył zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Jacek Kaczmarek.

9 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski brał udział w spotkaniu opłatkowym służb mundurowych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

10 grudnia – Strażacy Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego: naczelnik wydziału bryg. Grzegorz Sadowski, starszy inspektor asp. Kamil Bojakowski, starszy inspektor mł.asp. Paweł Arkuszewski i starszy technik st.sekc. Adam Olejniczak wzięli udział w naradzie szkoleniowej pionu kontrolno-rozpoznawczego komend miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego.

12 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski brał udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku.

14 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego st.kpt. Magdalena Jaworska wzięli udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku.

14 grudnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku brali udział w powiatowym spotkaniu opłatkowym w Lubieniu Kujawskim, zorganizowanym przez Starostę Włocławskiego, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku i Burmistrza Lubienia Kujawskiego.

⇐ COFNIJ

Pogoda