edit1 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

2 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i zastępca dowódcy JRG nr 2 mł.bryg. Mariusz Bladoszewski brali udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.

2 lutego – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu.

2 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Jarosław Łojewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłowiączce gm. Lubraniec.

4 lutego – Strażacy z Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego - bryg. Grzegorz Sadowski, asp. Kamil Bojakowski i st.sekc. Marcin Wojciechowski, uczestniczyli w warsztatach poświęconych „Metodyce postępowania w sprawach dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - przygotowanie do kontroli" zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

6 lutego – Strażacy z Komendy Miejskiej PSP - mł.bryg. Marek Lewandowski, st.kpt. Marcin Czerwiński i st.ogn. Arkadiusz Fronckiewicz, brali udział w spotkaniu dotyczącym organizacji ćwiczeń „Koordynacja 2019".

7 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski wziął udział w naradzie rocznej z udziałem sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, kierownictwa Komendy Głównej PSP, komendantów wojewódzkich PSP i komendantów powiatowych/miejskich PSP, która odbyła się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

7 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek dotyczącym zasad ewakuacji pracowników Urzędu Miasta Włocławek.

9 lutego – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski obserwował zmagania podczas Powiatowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej OSP o Puchar Prezesa ZOP ZOSP RP we Włocławku, który odbył się w Baruchowie, wręczając na zakończenie puchar Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku za zajęcie III miejsca.

9 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

9 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 2 mł.bryg. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennie gm. Izbica Kujawska.

10 lutego – Odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego z udziałem strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Włocławek-1", ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Włocławka, policjantów z Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz druhów z OSP Choceń i OSP Kłodawa (pow. kolski).

11 lutego – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

15 lutego – Strażacy z Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego - bryg. Grzegorz Sadowski, asp. Kamil Bojakowski i st.sekc. Marcin Wojciechowski, brali udział w warsztatach poświęconych „Metodyce postępowania w sprawach dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - kontrole ZZR i ZDR" zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

15 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brali udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie gm. Fabianki.

16 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

16 lutego – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębie Polskim gm. Włocławek.

16 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 2 mł.bryg. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubielewie gm. Brześć Kujawski.

17 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu gm. Lubień Kujawski.

19 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński wziął udział w warsztatach pn. „Urządzenia ciśnieniowe podlegające dozorowi technicznemu. Awaryjne uwalnianie unieruchomionych dźwigów osobowych", które odbyły się w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.

20 lutego – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada Komendantów Gminnych i Miejsko-Gminnych OSP oraz naczelników jednostek OSP z terenu powiatu włocławskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

22 lutego – Młodszy technik w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.str. Justyna Rogalewska brała udział w naradzie służbowo-szkoleniowej nt. ochrony informacji niejawnych zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

23 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski wzięli udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim.

23 lutego – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Piaskach gm. Baruchowo.

23 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 2 mł.bryg. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobi gm. Lubraniec.

25 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski, dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brali udział w naradzie rocznej podsumowującej działalność jednostek Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w regionie w 2018 roku, która odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

25 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w obchodach Święta Służby Więziennej połączonych z Jubileuszem 100-lecia Służby Więziennej, które odbyły się w Zakładzie Karnym we Włocławku.

25 lutego – Strażacy z Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego - bryg. Grzegorz Sadowski, asp. Kamil Bojakowski i st.sekc. Marcin Wojciechowski, brali udział w warsztatach poświęconych „Metodyce postępowania w sprawach dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - postępowanie pokontrolne" zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

26 lutego – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

26 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Jarosław Łojewski wziął udział w odprawie służbowej pionu techniki, którą zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

27 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystości składania kwiatów pod Pomnikiem Sapera we Włocławku z okazji 74. rocznicy wbicia słupa granicznego w Czelinie nad Odrą.

28 lutego – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w spotkaniu Zespołu Doradczo-Analitycznego Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP ds. ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

⇐ COFNIJ

Pogoda