edit1 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych", podczas których Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

1 marca – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku wzięli udział w III Powiatowym Strażackim Dniu Druhenek, który odbył się w Fabiankach.

2 marca – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Guźlinie gm. Brześć Kujawski.

2 marca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmicy Cukrowni gm. Fabianki.

8 marca – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

9 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu gm. Lubanie.

9 marca – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń.

9 marca – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie.

10 marca – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Jarosław Łojewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Warząchewce gm. Włocławek.

12 marca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski i naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej zorganizowanej przez Nadleśnictwo Włocławek.

12 marca – Odbyło się spotkanie strażaków i pracowników cywilnych z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim PSP nadbryg. Januszem Halakiem.

13 marca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wziął udział w spotkaniu Zespołu Doradczo-Analitycznego Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP ds. ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

15 marca – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

15 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski uczestniczył w posiedzeniu Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Powiatu Włocławskiego w 2018 roku.

16 marca – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski i zastępca dowódcy JRG nr 2 mł.bryg. Mariusz Bladoszewski brali udział w zebraniu sprawozdawczym oraz w uroczystości poświęcenia i przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3,1/16 na podwoziu volvo Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach gm. Lubanie.

16 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłotnie gm. Baruchowo.

16 marca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal.

17 marca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

17 marca – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach gm. Choceń.

18 marca – Do pracy w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

18 marca – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski wziął udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

19 marca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w spotkaniu dotyczącym konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2019", zorganizowanym przez KRUS we Włocławku.

20 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w 2018 roku.

22 marca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

23 marca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce gm. Lubień Kujawski.

24 marca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

25 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej 2018 roku.

25-29 marca – W Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łubiance odbyło się szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym (CHEZP) wraz elementami metodyki dla instruktorów doskonalenia zawodowego. Wykładowcami na szkoleniu byli m.in. ratownicy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Włocławek".

26 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w VII Sesji Rady Miasta Włocławek, podczas której przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa Miasta Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.

27 marca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w VIII Sesji Rady Gminy Włocławek, podczas obradowano nad informacją o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Włocławek.

⇐ COFNIJ

Pogoda