edit1 sierpnia – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak powołał st.bryg. mgr inż. Adama Dominikowskiego na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku.

1 sierpnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 3 osoby, tym 2 strażaków - absolwentów Szkoły Aspirantów PSP.

1 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w obchodach 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, podczas których Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

3 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w uroczystych obchodach jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutkowie gm. Choceń.

15 sierpnia – Pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego we Włocławku odbyła się uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego, w której wziął udział zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski, a Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

22 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

24 sierpnia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski i zastępca dowódcy JRG nr 1 mł.bryg. Marcin Czerwiński wzięli udział w Dożynkach Gminno-Parafialnych, które odbyły się w Lubaniu.

27 sierpnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie z prezesami i naczelnikami jednostek OSP z terenu powiatu włocławskiego dotyczące trybu i zasad udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" w 2019 roku".

29 sierpnia – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski i zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski brali udział w posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku.

29 sierpnia – Na terenie JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbył się turniej siatkówki plażowej zorganizowany przez ZOZ NSZZ „Solidarność" przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku i JRG nr 2, w którym brały udział drużyny reprezentujące zmiany służbowe w JRG nr 1 i JRG nr 2, stanowisko kierowania i Komendę Miejską PSP. W turnieju zwyciężyła drużyna zmiany 2 JRG nr 2.

30 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w obchodach Dnia Straży Miejskiej we Włocławku.

⇐ COFNIJ

Pogoda