edit1 września – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Aleksandrowie Kujawskim dotychczasowemu dowódcy JRG nr 2 bryg. Sławomirowi Zawitowskiemu.

1 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski wziął udział w uroczystości związanej z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, podczas której Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

17 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski wziął udział w uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, podczas której Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

20 września – Strażacy z Komendy Miejskiej PSP brali udział w powiatowych ćwiczeniach obronnych pod kryptonimem „KOBRA 2019", które obserwował zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski.

23-28 września – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzono szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

26 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski wziął udział w naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

30 września – Strażacy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej PSP we Włocławku brali udział w Miejskich Ćwiczeniach Obronnych pod kryptonimem „KOBRA 2019 Włocławek", które obserwował zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski.

⇐ COFNIJ

Pogoda