edit1 września – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Aleksandrowie Kujawskim dotychczasowemu dowódcy JRG nr 2 bryg. Sławomirowi Zawitowskiemu.

1 września – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski wziął udział w uroczystości związanej z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej, podczas której Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

⇐ COFNIJ

Pogoda