edit1 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych", podczas których Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

2 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku.

5 marca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada Komendantów Gminnych i Miejsko-Gminnych OSP oraz naczelników jednostek OSP z terenu powiatu włocławskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

6 marca – Dowódca JRG nr 2 kpt. Joachim Zefert wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

7 marca – Zastępca dowódcy JRG nr 2 mł.bryg. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.

7 marca – Dyżurny operacyjny w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym asp.sztab. Mirosław Szatkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie gm. Boniewo.

10 marca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w konferencji pt. „Metody i narzędzia wspomagające proces oceny ryzyka awarii w obiektach przemysłowych", zorganizowanej przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

11 marca – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski i naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wzięli udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku.

15 marca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku.

24 marca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wziął udział w posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku.

⇐ COFNIJ

Pogoda