edit6 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski brał udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Biskupa Diecezji Włocławskiej i Prezydenta Miasta Włocławek.

11 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie gm. Fabianki.

11 stycznia – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Warząchewce gm. Włocławek.

11 stycznia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie gm. Kowal.

11 stycznia – Dowódca JRG nr 2 kpt. Joachim Zefert brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym gm. Choceń.

12 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wzięli udział w noworocznym spotkaniu ks. bp Wiesława Meringa Biskupa Włocławskiego z duszpasterstwami specjalistycznymi, działającymi w diecezji włocławskiej, które odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

12 stycznia – Starszy inspektor w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym asp. Kamil Bojakowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Wichrowicach gm. Choceń.

18 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

18 stycznia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakutowie gm. Kowal.

18 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 2 mł.bryg. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej Woli gm. Brześć Kujawski.

18 stycznia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaszynie gm. Lubraniec.

19 stycznia – Dyżurny operacyjny w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Adam Gdański wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu gm. Lubień Kujawski.

21 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski brał udział w naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

21-22 stycznia – Główny księgowy kpt. Angelika Zawitowska uczestniczyła w szkoleniu z zakresu obsługi jednolitego systemu finansowo-księgowego, które zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

24 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłotnie gm. Baruchowo.

24 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 mł.bryg. Marcin Czerwiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

25 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i zastępca dowódcy JRG nr 2 mł.bryg. Mariusz Bladoszewski brali udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski.

25 stycznia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

25 stycznia – Starszy inspektor w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym asp. Kamil Bojakowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach gm. Choceń.

25 stycznia – Zastępca dyżurnego operacyjnego w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym asp. Maciej Kowalski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu gm. Chodecz.

31 stycznia – Komendant miejski PSP st.bryg. Adam Dominikowski brał udział w uroczystości zdania służby i pożegnania ze służbą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Janusza Halaka i powierzenia obowiązków kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Jackowi Kaczmarkowi.

31 stycznia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

⇐ COFNIJ

Pogoda