logo mswiaList sekretarza stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego do druhen i druhów ochotniczych straży pożarnych w sprawie dodatkowych środków przeznaczonych na realizację zadań OSP.

 

List JZ OSP 1

List JZ OSP 2

⇐ COFNIJ

Pogoda