Szkolenie podstawowe OSP 11.2019 (1)W dniu 27 listopada 2019 roku zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego.

 

 

Celem szkolenia, które odbyło się w terminie od dnia 07.10.2019 r. do dnia 27.11.2019 roku, było przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do:

  • nabycia wiedzy i umiejętności przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych do wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP,
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia,
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi,
  • prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej,
  • kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

Szkolenie ukończyło 35 druhów - 15 druhów z jednostek OSP z KSRG i 20 druhów z jednostek OSP spoza KSRG.

fot. Marek Lewandowski KM PSP Włocławek

⇐ COFNIJ

Pogoda