Szkolenie - MPKW dniach 3-5 lutego 2020 roku przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu budowy i zasad działania autobusów o zasilaniu elektrycznym.

 

 

Tematem i głównym celem szkolenia, w którym brali udział strażacy ze wszystkich zmian służbowych JRG nr 1 i JRG nr 2, było zapoznanie strażaków z zasadami bhp oraz zasadami postępowania podczas akcji ratowniczo-gaśniczych związanych z autobusami o napędzie elektrycznym.

Szkolenie odbyło się na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku, a jego tematyka obejmowała:

  • zagrożenia elektryczne związane z zasilaniem pojazdu,
  • zagrożenia pożarowe,
  • zasady bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
  • ewakuacja osób,
  • zagrożenia związane z stacjami ładującymi,
  • współpracę jednostek PSP ze służbami nadzoru eksploatacji MPK.

Podczas szkolenia prowadzonego przez przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Włocławku strażacy zostali zapoznani z charakterystyką obiektu oraz z rozmieszczeniem i obsługą stacji ładujących autobusy elektryczne.

fot. Dariusz Krysiński i Adam Majchrzak KM PSP Włocławek

⇐ COFNIJ

Pogoda