Wlaczenie OSP Golaszewo do KSRGW dniu 7 lutego 2020 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal odbyło się zebranie sprawozdawcze.

 

 

Wśród zaproszonych gości byli: st.bryg. Adam Dominikowski - komendant miejski PSP we Włocławku, bryg. Grzegorz Sadowski - naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP we Włocławku, Roman Gołębiewski - starosta włocławski, dh Marian Mikołajczyk - prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, Wojciech Rudziński - radny powiatu włocławskiego, Stanisław Adamczyk - wójt gminy Kowal, Edward Dominikowski - przewodniczący Rady Gminy Kowal.

Po przedstawieniu sprawozdań za 2019 rok uczestnicy zebrania podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium dla zarządu za działalność w 2019 roku oraz przyjęli plan działania na 2020 rok.

W trakcie zebrania Komendant Miejski PSP we Włocławku wręczył Prezesowi OSP Gołaszewo dh. Stanisławowi Lipińskiemu „Decyzję Komendanta Głównego PSP o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego".

Należy podkreślić, że spełnienie kryteriów postawionych przed jednostkami ubiegającymi się o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego nie jest łatwe, a zadania, które stają przed nimi są trudne, niebezpieczne i złożone. Mogą im sprostać tylko ludzie sprawni, ambitni i zaangażowani. Druhowie z jednostki OSP Gołaszewo podjęli ten wysiłek i zaowocował on włączeniem jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Znaleźli się tym samym w gronie najlepszych jednostek OSP w kraju.

fot. Marcin Bogdalski i www.wloclawski.pl

⇐ COFNIJ

Pogoda