C-19 - Polowa izba przyjecKomenda Miejska PSP we Włocławku prowadzi działania pomocnicze w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem COVID-19 na terenie powiatu włocławskiego.

 

 

Strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku na polecenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP udostępnili namioty, które stanowić mają ewentualną przyszpitalną polową izbę przyjęć przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Obecnie są to dwa namioty. Zadania strażaków związane z tworzeniem i prowadzeniem polowej izby przyjęć polegają na rozstawieniu namiotów pneumatycznych, wyposażeniu ich zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obsługi infrastruktury technicznej, tj. ogrzewania oraz oświetlenia. Strażacy nie wykonują żadnych zadań w strefie zagrożenia koronawirusem.

Do działań włączyli się także druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego, którzy pomagają, w razie potrzeby, osobom starszym lub objętym kwarantanną w dostarczaniu produktów pierwszej potrzeby, takich jak żywność czy lekarstwa. Druhowie realizują te zadania stosując środki zabezpieczenia osobistego zgodne z rekomendacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz Komendy Głównej PSP.

Komendanci i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku biorą także udział w wideokonferencjach z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim PSP, podczas których omawiane są sprawy logistyczne, zachowania reżimu sanitarnego oraz bieżąca sytuacja związana z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie koronawirusowi.

Na bieżąco uzupełniane jest także wyposażenie ochronne strażaka w: kombinezony ochronne kategorii III (typ 3B lub 4B), gogle i okulary ochronne, maseczki filtrujące typu FFP2 lub FFP3, rękawice nitrylowe i maski pełnotwarzowe z filtropochłaniaczem oraz wyposażenie obiektów w środki do dezynfekcji osobistej i dezynfekcji pomieszczeń.

Wszystkie te działania nie mają wpływu na gotowość operacyjną Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, a interwencje wynikające z realizacji ustawowych działań prowadzone są jak dotychczas.

fot. Marcin Czerwiński KM PSP Włocławek

⇐ COFNIJ

Pogoda