Informujemy, że po zakończeniu ostatniego etapu postępowania kwalifikacyjnego, tj. ustaleniu przez Komisję Lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych zdolności fizycznej i psychicznej oraz wydaniu w tym zakresie pozytywnego orzeczenia, Komendant Miejski PSP we Włocławku zatwierdził kandydata do przyjęcia do służby.

Tym samym do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku zostanie przyjęty kandydat biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym rozpoczętym w dniu 3 września 2019 roku, legitymujący się numerem identyfikacyjnym: 6.

⇐ COFNIJ

Pogoda