edit1 kwietnia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

2 kwietnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku zakończyło się szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

6 kwietnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie zespołu roboczego powołanego przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP do przygotowania i przeprowadzenia międzynarodowych ćwiczeń zgrywających moduły pomp wysokiej wydajności p.k. „WISLANDIA 2017".

9 kwietnia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego kpt. Magdalena Jaworska była obserwatorką XIX Powiatowej Wystawy "Stoły Wielkanocne Na Kujawach", która odbyła się w Lubrańcu.

11 kwietnia – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Jarosław Łojewski byli członkami jury podczas eliminacje powiatowe XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu włocławskiego, które odbyły się w Choceniu.

11 kwietnia – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w uroczystości z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych - Dnia Sapera, podczas której Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

19 kwietnia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz, zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Dariusz Kuligowski oraz dowódcy grup specjalistycznych: st.kpt. Marcin Czerwiński i asp.sztab. Dariusz Rosiński, brali udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, obradującej w Komendzie Miejskiej PSP, podczas którego przedstawili informacje dot. zabezpieczenia operacyjnego miasta Włocławek z zakresu ratownictwa technicznego i wodno-nurkowego.

25 kwietnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie strażaków z zastępcą komendanta głównego PSP st.bryg. Krzysztofem Hejdukiem.

25-26 kwietnia – Na terenie miasta Włocławek i powiatu włocławskiego odbyły się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze "Wislandia 2017", w których brały dział: Państwowa Straż Pożarna z województw: kujawsko-pomorskiego i śląskiego, Federalna Służba Ratownictwa Technicznego (THW) z Niemiec, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej - Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy oraz Polski Czerwony Krzyż.

26 kwietnia – Główna księgowa kpt. Angelika Zawitowska wzięła udział w naradzie pionu finansowego, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

27 kwietnia – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu, które odbyło się w m. Przysiersk pow. świecki.

28 kwietnia - W Wąbrzeźnie odbyły się V Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Firefighter Combat Challenge (FCC), podczas których st.sekc. Piotr Łada zajął 4. miejsce, st.sekc. Hubert Hybiński - 5. miejsce, st.str. Miłosz Ruciński - 8. miejsce, mł.asp. Piotr Uzarski - 12. miejsce i mł.asp. Przemysław Górnicki - 30. miejsce. W konkurencji sztafeta nasza drużyna zajęła III miejsce, a w tandemach st.sekc. Piotr Łada i asp.sztab. Robert Woźniak zajęli III miejsce.

⇐ COFNIJ

Pogoda