edit1 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie i uroczystości nadania jej sztandaru.

1 lipca – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie gm. Fabianki.

10 lipca – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Policji zorganizowanych przez Komendę Miejską Policji we Włocławku.

15 lipca – Podczas uroczystej promocji, która odbyła się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, awans na stopień młodszy aspirant otrzymali: st.ogn. Ryszard Kalinowski, st.ogn. Rafał Seroczyński i ogn. Piotr Rogalewski.

16 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodnie gm. Baruchowo oraz przekazaniu tej jednostce średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2/16 Marki Renault Midliner.

31 lipca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski i dowódca zmiany w JRG nr 2 asp.sztab. Krzysztof Bielicki brali udział w spotkaniu Zespołu Doradczo-Analitycznego Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dziedziny ratownictwa chemicznego i ekologicznego, które odbyło się w JRG nr 2 w Bydgoszczy.

⇐ COFNIJ

Pogoda