edit1 marca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w spotkaniu dotyczącym konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017", zorganizowanym przez KRUS we Włocławku.

1 marca – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych", podczas których Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

3 marca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w spotkaniu roboczym zorganizowanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, mającym na celu omówienie i ustalenie zadań w zakresie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI.

3 marca – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

5 marca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

9 marca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski i młodszy technik w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym st.str. Adam Olejniczak wzięli udział w Kongresie Pożarnictwa FIRE 2017, który odbył się w Gdańsku.

10 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w posiedzeniu Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Powiatu Włocławskiego w 2016 roku.

10 marca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wzięli udział w naradzie koordynacyjnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej zorganizowanej przez Nadleśnictwo Włocławek.

10 marca – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

14-23 marca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się kontrola dotycząca sposobu i trybu gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

15 marca – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w odprawie służbowej z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, która odbyła się w Wąbrzeźnie.

15-16 marca – Dyżurny operacyjny w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym st.asp. Mirosław Szatkowski był członkiem reprezentacji województwa kujawsko-pomorskiego, biorącej udział w XXXIV Mistrzostwach Polski Strażaków PSP w Tenisie Stołowym, podczas których zajęła ona VII miejsce.

16-17 marca – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński brał udział w odprawie szkoleniowej dla członków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Toruniu z siedzibą w Łubiance.

17 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w 2016 roku.

22 marca – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek w 2016 roku.

22 marca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada z Komendantami Gminnymi OSP i naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego włączonych do KSRG, w której wziął udział zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st.bryg. Artur Przybylski.

24 marca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski i zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński reprezentowali Komendę Miejską PSP we Włocławku podczas Włocławskich Targów Szkół, Pracy i Rzemiosła, które odbyły się w Hali Mistrzów we Włocławku.

25 marca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie-Piaskach gm. Baruchowo.

29 marca – Pracownicy Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego: młodszy technik st.str. Adam Olejniczak i starszy inspektor Justyna Rogalewska, wzięli udział w naradzie szkoleniowo-instruktażowej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

29 marca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku rozpoczęło się szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

30 marca – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w obradach XXIII Sesji Rady Powiatu we Włocławku, podczas której rozpatrzono informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Powiatu Włocławskiego w 2016 roku.

⇐ COFNIJ

Pogoda