edit1 stycznia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 2 osoby.

4 stycznia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki i zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński wzięli udział w spotkaniu organizacyjnym zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu dotyczącym organizacji ćwiczeń o tematyce powodziowej.

6 stycznia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Biskupa Diecezji Włocławskiej i Prezydenta Miasta Włocławek.

7 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokołowie gm. Brześć Kujawski.

8 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach gm. Choceń.

10 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski brali udział w posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym omawiano przedsięwzięcia w zakresie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI na terenie miasta Włocławka.

11 stycznia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski wziął udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym omawiano przedsięwzięcia w zakresie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI na terenie powiatu włocławskiego.

13 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski uczestniczył w VI Włocławskim Sympozjum Naukowym o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy zorganizowanym przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku i Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

14 stycznia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w spotkaniu noworocznym z udziałem kadry kierowniczej województwa kujawsko-pomorskiego w Ośrodku Szkolenia w Łubiance, które poprzedzone było konferencją rozpoczynającą projekt Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego.

14 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski.

14 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym gm. Choceń.

16 stycznia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

19 stycznia – Strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku wzięli udział w pokazach działań ratowniczych na zamarzniętych akwenach wodnych skierowanych do młodzieży szkolnej w ramach akcji "Bezpieczne ferie", które odbyły się na jeziorze Czarnym.

21 stycznia – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie gm. Fabianki.

21 stycznia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

21 stycznia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie gm. Kowal.

25 stycznia – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski i dowódca zmiany w JRG nr 2 mł.kpt. Joachim Zefert wzięli udział w spotkaniu w ANWIL S.A., podczas którego zaprezentowane zostały sposoby uszczelniania instalacji technologicznych metodą wtryskową.

26 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński brał udział w spotkaniu szkoleniowym dla koordynatorów szkoleń doskonalących dla ratowników-kierowców PSP, które odbyło się w Ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance.

27 stycznia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

28 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

⇐ COFNIJ

Pogoda