edit1 września – Do pracy w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

1 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystości związanej z 78. rocznicą wybuchu II wojny światowej, podczas której Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

2 września – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski brał udział w uroczystych obchodach jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętosławicach gm. Izbica Kujawska.

4 września - Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w inauguracji roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Akademickich we Włocławku.

5 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w spotkaniu z udziałem ministra SWiA Mariusza Błaszczaka i komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego ze strażakami województwa kujawsko-pomorskiego w Ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance, podczas którego Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczony został asp.sztab. Krzysztof Bielicki, a nagrodę pieniężną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odebrał ogn. Sławomir Banasiak.

7-8 września – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski wziął udział w warsztatach doskonalących w zakresie przygotowania fizycznego strażaków do udziału w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach, testach sprawności fizycznej oraz w zawodach sekcji specjalistycznych i w powszechnych dyscyplinach sportu dla instruktorów doskonalenia zawodowego w JRG, które zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

8 września - Na terenie JRG nr 2 odbył się turniej siatkówki plażowej zorganizowany przez ZOZ NSZZ „Solidarność" przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku i JRG nr 2, w którym brały udział drużyny reprezentujące zmiany służbowe w JRG nr 1 i JRG nr 2. W turnieju zwyciężyła drużyna zmiany 1 JRG nr 2.

13 września – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

17 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w uroczystości upamiętniającej 78. rocznicę agresji Związku Radzieckiego na Polskę, podczas której Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

20 września – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, obradującej w JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP, podczas którego przedstawił informację o przygotowaniu sił i środków do działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego na terenie miasta Włocławek.

21 września – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski obserwował XV edycję Powiatowego Rajdu Rowerowego „Rowerem po Europie" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu włocławskiego.

22 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego, na którym przedstawił informację dot. stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w I półroczu 2017 roku.

23 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski brali udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

23 września – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie gm. Fabianki.

25 września – Rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Komendę Miejską PSP we Włocławku.

27 września – Strażacy z JRG nr 1 i JRG nr 2 brali udział w Konferencji Technicznej pt. „Analiza zagrożeń spowodowanych przez wytypowane zbiorniki z gazami technicznymi w środowisku pożarowym", która została zorganizowana przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu w Ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance.

29 września – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w „Dniu Otwartym WORD" we Włocławku, podczas którego strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 przeprowadzili pokaz sprzętu ratownictwa drogowego.

⇐ COFNIJ

Pogoda