edit4-5 czerwca – Stażysta w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym str. Justyna Rogalewska brała udział w szkoleniu w zakresie obronności państwa dla pracowników powiatowych służb, inspekcji, straży oraz pracowników samorządowych z terenu powiatu włocławskiego, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

6 czerwca - W Golubiu-Dobrzyniu odbyły się XI Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Biegach Przełajowych. Indywidualnie w kategorii „junior" str. Damian Boniecki zajął 6. miejsce, a w kategorii "weteran" bryg. Grzegorz Jankowski zajął 12. miejsce.

7 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wzięli udział w posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczącym zmniejszenia ryzyka występowania pożarów składowisk odpadów.

8 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w naradzie z Komendantem Głównym PSP, która odbyła się podczas Międzynarodowych Targów Sprzętu i Wyposażenia Straży Pożarnych i Służb Ratowniczych KIELCE IFRE-EXPO.

9 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobi gm. Lubraniec i uroczystości nadania jej sztandaru.

13 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w uroczystym otwarciu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kruszynie gm. Włocławek.

13-14 czerwca – W Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu z siedzibą w Łubiance odbyły się XX Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym, które obserwował p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski. W mistrzostwach tych reprezentacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajęła IV miejsce w klasyfikacji generalnej. W skład drużyny wchodzili: ogn. Krzysztof Ciesielski, st.ogn. Arkadiusz Fronckiewicz, st.sekc. Bartłomiej Gontarek, sekc. Krzysztof Gontarek, st.str. Miłosz Jaroszewski, asp.sztab. Sławomir Jaszczak, st.str. Adrian Kowalski, st.sekc. Łukasz Łopiński, st.asp. Maciej Waleczko, ogn. Daniel Wojdyła. Trenerem drużyny był asp.sztab. Artur Piotrowski, a kierownikiem - st.kpt. Marcin Czerwiński.

14 czerwca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brali udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczącym zmniejszenia ryzyka występowania pożarów składowisk odpadów.

19 czerwca - W Boniewie odbyły się ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych, których organizatorem była Komenda Miejska PSP we Włocławku oraz Wójt Gminy Boniewo i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Boniewie.

22 czerwca – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 w Zespole Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito" we Włocławku.

23 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaszynie gm. Lubraniec.

25 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek, na którym przedstawił informację nt. zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w związku z planowanym wypoczynkiem letnim w 2018 roku.

26 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w uroczystości otwarcia hali produkcyjnej powstałej na terenie Zakładu Karnego we Włocławku w ramach Rządowego Programu „Praca dla więźniów".

26 czerwca – Dowódca Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Włocławek-1" st.asp. Maciej Waleczko wziął udział w roboczym posiedzeniu Zespołu ds. współpracy pn. „Bezpieczna woda" zorganizowanym przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla służb z powiatu włocławskiego i lipnowskiego oraz miasta Włocławka.

26-27 czerwca – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w III Ogólnopolskich Warsztatach POLON CBRNE, które odbyły się w Bydgoszczy.

29 czerwca – p.o. komendant miejski PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzącego na emeryturę asp.sztab. Dariusza Rosińskiego - starszego inspektora w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym.

30 czerwca – Strażacy z JRG nr 1 i JRG nr 2 Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili prezentację sprzętu będącego na wyposażeniu samochodu ratownictwa wodnego SRw i samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego SCRchem podczas Pikniku Niepodległości, który we Włocławku zorganizował Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

⇐ COFNIJ

Pogoda