edit1 grudnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

4 grudnia – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

5 grudnia - Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski brał udział w debacie społecznej pn. „Bezpieczeństwo - wspólną sprawą", zorganizowanej w Chodczu przez Komendę Miejską Policji we Włocławku.

6 grudnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada Komendantów Gminnych i Miejsko-Gminnych OSP oraz naczelników jednostek OSP z terenu powiatu włocławskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

6 grudnia – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział w warsztatach doskonalących pn. „Postępowanie w przypadku zdarzeń z udziałem pojazdów hybrydowych", które zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

6-7 grudnia – Drużyna reprezentująca woj. kujawsko-pomorskie zajęła III miejsce podczas XXIV Mistrzostw Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej, które odbyły się w Lublinie. W ekipie znajdowali się m.in. asp.sztab. Sławomir Jaszczak i st.sekc. Dawid Kwiatkowski z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

8 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Włocławku.

10 grudnia - Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski brał udział w debacie społecznej pn. „Bezpieczeństwo - wspólną sprawą", zorganizowanej w Lubrańcu przez Komendę Miejską Policji we Włocławku.

10 grudnia – Zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Komendę Miejską PSP we Włocławku.

10-14 grudnia – Dwudziestu strażaków z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku wzięło udział w szkoleniu specjalistycznym kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną.

11 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski brał udział w spotkaniu opłatkowym służb mundurowych województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

12 grudnia – Do pracy w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

12 grudnia – Zastępca dowódcy zmiany w JRG nr 1 asp.sztab. Sławomir Jaszczak i starszy ratownik w JRG nr 1 st.sekc. Dawid Kwiatkowski wzięli udział w spotkaniu reprezentacji województwa kujawsko-pomorskiego na XXIV Mistrzostwa Polski Strażaków w Halowej Piłce Nożnej z komendantem wojewódzkim PSP nadbryg. Januszem Halakiem.

12 grudnia – Strażacy Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego: naczelnik wydziału bryg. Grzegorz Sadowski, starszy inspektor asp. Kamil Bojakowski i starszy technik st.sekc. Marcin Wojciechowski wzięli udział w naradzie szkoleniowej pionu kontrolno-rozpoznawczego komend miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego.

14 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku wzięli udział w powiatowym spotkaniu opłatkowym w Smólniku, zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku i Wójta Gminy Włocławek.

⇐ COFNIJ

Pogoda