edit3 kwietnia – Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP sekc. Adrian Górka wziął udział w odprawie szkoleniowej dotyczącej monitorowania i ewidencjonowania zdarzeń z aspektem medycznym, którą zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

5 kwietnia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz i starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski brali udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, które odbyło się w Lubrańcu.

5 kwietnia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński wziął udział w szkoleniu nt. „Bezpieczeństwo obsługi i konserwacji sprzętu technicznego podlegającego dozorowi technicznemu", które odbyło się w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.

6 kwietnia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w naradzie z udziałem: wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego, komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, zastępcy komendanta głównego Policji nadinsp. Heleny Michalak oraz wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, z komendantami powiatowymi i miejskimi PSP i Policji z województwa kujawsko-pomorskiego.

6 kwietnia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski i starszy inspektor w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym asp.sztab. Dariusz Rosiński reprezentowali Komendę Miejską PSP we Włocławku podczas Włocławskich Targów Szkół, Pracy i Rzemiosła, które odbyły się w Hali Mistrzów we Włocławku.

7 kwietnia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w uroczystych obchodach 15. rocznicy święceń biskupich i ingresu do katedry włocławskiej Księdza Biskupa Wiesława Meringa.

10-20 kwietnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się kontrola dotycząca realizacji zadań z zakresu prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

12 kwietnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego w 2017 roku.

13 kwietnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski obserwował eliminacje powiatowe do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom" przeprowadzone w remizie OSP Grabkowo (gm. Kowal), przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku. Członkami komisji byli strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku - bryg. Grzegorz Sadowski, mł.bryg. Marek Lewandowski i str. Justyna Rogalewska.

13 kwietnia – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński brał udział w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, podczas których Komenda Miejska PSP wystawiła poczet sztandarowy.

16 kwietnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystości z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych - Dnia Sapera, której organizatorem było Stowarzyszenie Saperów Polskich.

17-18 kwietnia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski brał udział w naradzie szkoleniowo-instruktażowej pionu kontrolno-rozpoznawczego komend miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego. która odbyła się w m. Fojutowo pow. tucholski.

19 kwietnia - Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz i naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski wzięli udział w naradzie dotyczącej podziału dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

19 kwietnia - W Wąbrzeźnie odbyły się VI Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Firefighter Combat Challenge (FCC), podczas których st.sekc. Hubert Hybiński zajął 6. miejsce, a st.str. Miłosz Ruciński - 9. miejsce. W konkurencji sztafeta nasza drużyna zajęła II miejsce, w klasyfikacji drużynowej - III miejsce, a w tandemach: mł.ogn. Piotr Łada i st.str. Miłosz Ruciński zajęli II miejsce, zaś mł.asp. Piotr Uzarski i st.sekc. Hubert Hybiński - III miejsce.

20 kwietnia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński był obserwatorem ćwiczeń ewakuacyjnych w Przedszkolu Publicznym nr 19 we Włocławku.

20 kwietnia – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski był członkiem komisji podczas eliminacji powiatowych VII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej 2018 dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Włocławskiego.

20 kwietnia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski uczestniczył w VII Włocławskim Sympozjum p.n. „Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na placach budów" zorganizowanym przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku i Włocławskie Towarzystwo Naukowe, na którym przedstawił tematykę „Ochrony przeciwpożarowej oraz wyposażenia w sprzęt do gaszenia pożarów na placu budowy".

23 kwietnia – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński i zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski brali udział w odprawie szkoleniowej pt. „Dostarczanie wody na duże odległości" zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

24 kwietnia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski był członkiem komisji podczas finału miejskiego VII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej 2018 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Włocławek.

25 kwietnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada z Komendantami Gminnymi OSP i naczelnikami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego włączonych do KSRG.

30 kwietnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której strażacy z Komendy Miejskiej PSP pożegnali odchodzącego na emeryturę komendanta miejskiego PSP st.kpt. Sławomira Gotowicza.

⇐ COFNIJ

Pogoda