edit1 lipca – Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku bryg. Robertowi Wiśniewskiemu.

1 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski.

1 lipca – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto strażaka - absolwenta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

5 lipca – p.o. komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski wziął udział w uroczystości przejęcia obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku.

6 lipca – W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji bryg. Robert Wiśniewski otrzymał z rąk wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego, w obecności komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego, akt powołania na stanowisko komendanta miejskiego PSP we Włocławku.

6 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w spotkaniu zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu, dotyczącym ustalenia kryteriów podziału środków finansowych oraz zasad partnerstwa przy realizacji projektu zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

6 lipca – Podczas uroczystej promocji, która odbyła się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, awans na stopień młodszy aspirant otrzymali: mł.ogn. Piotr Łada, mł.ogn. Łukasz Ritter i sekc. Mateusz Spychalski.

6 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w uroczystości przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3/36 marki Scania jednostce OSP Machnacz gm. Brześć Kujawski.

8 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w uroczystych obchodach jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennie gm. Izbica Kujawska.

11-13 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski obserwował XXXV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym, które odbyły się w Toruniu i Łubiance.

13 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział we wspólnym posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku oraz Wójtów i Burmistrzów z terenu powiatu włocławskiego, z udziałem dh Piotra Tomaszewskiego - dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, dotyczącym podziału środków finansowych przy realizacji projektu zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

24 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski wziął udział w uroczystych obchodach Święta Policji zorganizowanych przez Komendę Miejską Policji we Włocławku.

27 lipca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak wręczył akt powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku bryg. Robertowi Wiśniewskiemu.

30 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzących na emeryturę st.ogn. Marcina Majewskiego - starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 i st.ogn. Jacka Pawińskiego - dowódcę zastępu w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

31 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzącego na emeryturę asp.sztab. Sławomira Kurlapskiego - dyżurnego operacyjnego w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym.

⇐ COFNIJ

Pogoda