edit1 lutego – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz, zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku pożegnali odchodzącego na emeryturę st.ogn. Sławomira Rynieckiego – starszego operatora sprzętu specjalnego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

1 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

2 lutego – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku zakończyła się kontrola dotycząca realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

3 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski brali udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.

5 lutego – Rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowane przez Komendę Miejską PSP we Włocławku.

7-9 lutego – Ratownik w JRG nr 1 sekc. Dawid Kwiatkowski znajdował się w składzie reprezentacji Państwowej Straży Pożarnej, która zajęła I miejsce w IX Międzynarodowym Turnieju Służb Mundurowych w Halowej Piłce Nożnej im. podkom. Andrzeja Struja o Puchar Komendanta Głównego Policji.

10 lutego – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego bryg. Grzegorz Jankowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu.

10 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu gm. Lubanie.

11 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim.

12 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński i dowódca sekcji w JRG nr 1 mł.asp. Krzysztof Czerwiński brali udział w odprawie zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu, której tematem było realizacja szkolenia dla instruktorów doskonalenia zawodowego z zakresu ratownictwa technicznego.

16 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

17 lutego – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie Piaskach gm. Baruchowo.

17 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubielewie gm. Brześć Kujawski.

17 lutego – Starszy inspektor w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym asp.sztab. Dariusz Rosiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie gm. Fabianki.

21 lutego – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w uroczystości wręczenia odznak i aktów nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Zakładu Karnego we Włocławku z okazji Święta Służby Więziennej.

23 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

24 lutego – Zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

24 lutego – Dowódcy JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń.

24 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Jarosław Łojewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie.

28 lutego – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz, dowódcy JRG - bryg. Dariusz Krysiński i mł.bryg. Sławomir Zawitowski oraz dowódcy grup specjalistycznych - st.kpt. Marcin Czerwiński i st.asp. Maciej Waleczko brali udział w naradzie rocznej podsumowującej działalność jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia PSP w Łubiance.

28 lutego – W Toruniu odbyły się XX Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w Tenisie Stołowym, podczas których drużyna Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie: asp.sztab. Krzysztof Bielicki i st.asp. Mirosław Szatkowski zajęła 3. miejsce, a drużyna w składzie: mł.kpt. Dawid Pawłowski i sekc. Krzysztof Gontarek - 9. miejsce.

⇐ COFNIJ

Pogoda