edit1 marca – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych", podczas których Komenda Miejska PSP we Włocławku wystawiła poczet sztandarowy.

2 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w uroczystości patriotyczno-historycznej zorganizowanej w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku, w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Włocławku i Dyrektora Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku.

2 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

3 marca – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennie gm. Izbica Kujawska.

3 marca – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach gm. Lubanie.

3 marca – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Jarosław Łojewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie gm. Boniewo.

10 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

11 marca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce gm. Lubień Kujawski.

12 marca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w spotkaniu dotyczącym konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018", zorganizowanym przez KRUS we Włocławku.

13 marca – Główny księgowy kpt. Angelika Zawitowska brała udział w naradzie służbowej zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

14 marca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki i naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wzięli udział w naradzie koordynacyjnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej zorganizowanej przez Nadleśnictwo Włocławek.

15 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w posiedzeniu Komisji Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu we Włocławku, na którym przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeniu przeciwpowodziowym Powiatu Włocławskiego w 2017 roku.

15 marca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski i zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński byli obserwatorami ćwiczeń ewakuacyjnych w Zakładzie Produkcyjnym Konsberg Automotive Sp. z o.o. w Pikutkowie gm. Brześć Kujawski.

15 marca – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu gm. Lubień Kujawski.

17 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

17 marca – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal.

⇐ COFNIJ

Pogoda