edit1 stycznia – Z Komendy Powiatowej PSP w Radziejowie do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku został przeniesiony str. Paweł Wojciechowski.

1 stycznia – Na nieetatową funkcję oficera prasowego Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku został powołany bryg. Dariusz Krysiński – dowódca JRG nr 1.

4 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski i zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski brali udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego we Włocławku, na którym omawiano przedsięwzięcia w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarze powiatu włocławskiego.

5 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

6 stycznia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz brał udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Biskupa Diecezji Włocławskiej i Prezydenta Miasta Włocławek.

10 stycznia – Dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wziął udział w przekazaniu sprzętu i wyposażenia dla JRG nr 1 i JRG nr 2 w ramach realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do podjęcia działań związanych z likwidacją zagrożeń w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego", które odbyło się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

12 stycznia – Członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Włocławek-1" asp.sztab. Dariusz Rosiński i st.asp. Maciej Waleczko brali udział w odprawie szkoleniowej podsumowującej organizację ratownictwa wodnego oraz wodno-nurkowego w PSP w woj. kujawsko-pomorskim w 2017 roku, którą zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

12 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.bryg. Marek Lewandowski wziął udział w odprawie szkoleniowej w zakresie organizacji szkoleń Ochotniczych Straży Pożarnych, którą zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

13 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym gm. Choceń.

13 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski.

17 stycznia – Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski i Przewodniczący Rady Miasta Włocławek Rafał Sobolewski przekazali Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku nowy sprzęt pożarniczy o wartości 70 tys. zł w ramach realizacji zadania „Moduł uzupełniający doposażenie pojazdów ratowniczo-gaśniczych".

19 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w naradzie rocznej podsumowującej działalność Państwowej Straży Pożarnej w 2017 roku, która odbyła się w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie z udziałem ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego i sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego.

19 stycznia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego bryg. Janusz Piasecki, zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski, naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego bryg. Grzegorz Sadowski i zastępca dowódcy JRG nr 1 st.kpt. Marcin Czerwiński wzięli udział w spotkaniu w Tłoczni Gazu i SSRP Włocławek, podczas którego zaprezentowano stan aktualny i kierunek rozwoju mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności stałych instalacji gaśniczych.

20 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłotnie gm. Baruchowo.

20 stycznia – Zastępca naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Marcin Jaworski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

20 stycznia – Zastępca dowódcy JRG nr 2 st.kpt. Mariusz Bladoszewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej Woli gm. Brześć Kujawski.

22 stycznia – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński i dowódca JRG nr 2 mł.bryg. Sławomir Zawitowski wzięli udział w pokazie sprzętu firmy SafeTech, który odbył się w Zakładowej Straży Pożarnej Anwil S.A. we Włocławku.

26 stycznia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz i stażysta w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym str. Justyna Rogalewska wzięli udział w szkoleniu dotyczącym przygotowania jednostek organizacyjnych PSP do wdrożenia rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych, które zorganizowała Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

26 stycznia – Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz wziął brał w odprawie służbowej z udziałem Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, która odbyła się w Łubiance w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

29 stycznia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku rozpoczęła się kontrola dotycząca realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz służby przeprowadzona przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

⇐ COFNIJ

Pogoda