edit6 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski brał udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Biskupa Diecezji Włocławskiej i Prezydenta Miasta Włocławek.

7 stycznia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

7 stycznia – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

8 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włocławku.

12 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP st.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski.

12 stycznia – Zastępca naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko-Technicznego st.kpt. Jarosław Łojewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym gm. Choceń.

12 stycznia – Dowódca JRG nr 1 bryg. Dariusz Krysiński wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie gm. Fabianki.

⇐ COFNIJ

Pogoda