Narada Komendantow Gminnych OSP 10.2017 (5)W dniu 4 października 2017 roku w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada komendantów gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz naczelników OSP z terenu powiatu włocławskiego, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

W naradzie wziął udział zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st.bryg. Artur Przybylski, który przedstawił problematykę związaną z dofinansowaniem jednostek OSP w 2017 roku oraz przedstawił zasady rozdziału środków dla jednostek z KSRG i spoza KSRG.

W trakcie narady omawiano tematykę:

  • dofinansowania jednostek OSP i jego rozliczania,
  • planowanych szkoleń członków jednostek OSP,
  • przygotowania sprzętu i strażnic do okresu zimowego,
  • zaopatrzenia wodnego do celów gaszenia pożarów na terenie gmin, w szczególności podczas zamknięcia sieci wodociągowej lub jej awarii,
  • zasad wsparcia przy zwalczaniu chorób: ptasiej grypy i ASF,
  • zasad podejmowania interwencji z udziałem owadów błonkoskrzydłych,
  • utrzymania gotowości operacyjno-technicznej jednostek OSP powiatu włocławskiego,
  • planowanych na czerwiec 2018 roku powiatowych mistrzostw w ratownictwie medycznym.

Komendant miejski PSP st.kpt. Sławomir Gotowicz podziękował druhom za zaangażowanie w usuwaniu tragicznych skutków nawałnic, które przeszły nad terenem woj. kujawsko-pomorskiego oraz pogratulował druhowi Marianowi Mikołajczykowi wyboru na funkcję Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego ZOSP RP.

fot. Marek Lewandowski KM PSP Włocławek

⇐ COFNIJ

Pogoda