Cwiczenia - Teatr Impresaryjny (4)W dniu 11 października 2017 roku przeprowadzono ćwiczenia w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych w budynku Teatru Impresaryjnego we Włocławku.

 

 

Przystępując do ćwiczeń założono, że doszło do pożaru w pomieszczeniu z rekwizytami i w rozdzielni elektrycznej. Informacje te uzyskano od pracownika teatru obsługującego centralę ppoż. Celem ćwiczeń, w których brały udział cztery zastępy (14 strażaków) z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, było:

  • sprawdzenie sposobu alarmowania przez pracowników Teatru w przypadku pożaru i innego zagrożenia,
  • sprawdzenie działania systemu sygnalizacji pożaru,
  • sprawdzenie czasu dojazdu oraz dróg dojazdowych do obiektu,
  • sprawdzenie działania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
  • ocena przygotowania obiektu do działań ratowniczo-gaśniczych, w szczególności: zapewnienia ewakuacji ludzi i mienia z obiektu, dojazdu i możliwości operowania sprzętem ratowniczym,
  • doskonalenie zachowania pracowników Teatru podczas pożaru lub innego zagrożenia,
  • doskonalenie współpracy między służbami (PSP, policja, Straż Miejska, pogotowie ratunkowe, pogotowie energetyczne),
  • weryfikacja gotowości bojowej sił i środków do wykonywania działań ratowniczych,
  • poznanie specyfiki obiektu.

fot. Mariusz Bladoszewski KM PSP Włocławek

⇐ COFNIJ

Pogoda