Cwiczenia - ratownictwo wodne dla OSP 2018 (17)W dniu 2 lutego 2018 roku nad Jeziorem Lubieńskim w Lubieniu Kujawskim odbyło się szkolenie z ratownictwa wodnego na akwenach pokrytych lodem.

 

 

Szkolenie podzielone było na część teoretyczną i praktyczną. Podczas części teoretycznej omawiano:

  • bhp podczas działań ratowniczych na lodzie,
  • podstawowe informacje o strukturze lodu oraz płynące z tego zagrożenia,
  • procedury ratownictwa medycznego w przypadku tonięcia i wychłodzenia,
  • procedury ratownicze działań na lodzie oraz techniki ewakuacji osób tonących,
  • sprzęt do ratownictwa lodowego.

W części praktycznej ćwiczono:

  • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom wychłodzonym oraz tonącym - resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora (AED),
  • sposoby podejmowania osoby tonącej w wyniku zarwania się pokrywy lodowej.

W szkoleniu udział wzięło 78 druhów z jednostek OSP z terenu gminy Lubień Kujawski i Chodecz oraz z jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), które tworzą na terenie powiatu włocławskiego sieć jednostek specjalizujących się działaniach z zakresu ratownictwa wodnego (Bogucin, Chodecz, Izbica Kujawska, Kowal, Kruszyn, Lubień Kujawski). Jednostki te cały czas uzupełniają swoje wyposażenie w sprzęt do ratownictwa wodnego. W ostatnim czasie w łodzie ratunkowe zostały wyposażone jednostki OSP Izbica Kujawska i OSP Lubień Kujawski. Ponadto element ratownictwa medycznego skierowany został do strażaków z gminy Lubień Kujawski.

Szkolenie było kontynuacją szkolenia w zakresie ratownictwa wodnego lodowego, które odbyło się w 2016 roku nad jeziorem Chodeckim i w 2017 roku nad jeziorem Chełmickim.

Zabezpieczenie logistyczne szkolenia zapewnił Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubieniu Kujawskim przy wsparciu Burmistrza Miasta Lubień Kujawski Pana Marka Wilińskiego. Szkolenie przeprowadzili strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, wchodzący w skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Włocławek-1".

W ramach akcji "Bezpieczne Ferie 2018" po ćwiczeniach przeprowadzono pogadankę, o bezpieczeństwie podczas zimowego wypoczynku, zachowaniu w przypadku załamania się lodu pod dzieckiem lub osobami postronnymi oraz alarmowaniu służb ratowniczych w przypadku zagrożenia, z uczniami klas I-VI z Zespołu Placówek Oświatowych im. hm. Janka Bytnara "Rudego" w Lubieniu Kujawskim. Następnie strażacy-nurkowie przeprowadzili pokazy ratownictwa, a każde dziecko mogło spróbować rzutu rzutką ratowniczą.

 

fot. Dariusz Krysiński i Dariusz Rosiński KM PSP Włocławek

⇐ COFNIJ

Pogoda