Cwiczenia - CH Wzorcownia (9)W dniu 8 maja 2018 roku przeprowadzono ćwiczenia w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych w Centrum Handlowym „Wzorcownia" we Włocławku.

 

 

Przystępując do ćwiczeń założono, że doszło do pożaru samochodu w parkingu podziemnym Centrum Handlowego, który zauważył pracownika nadzorujący centralę ppoż. Po przekazaniu tej informacji ochrona obiektu zarządziła ewakuację pracowników i klientów (253 osoby). Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono brak dwóch pracowników biura. Z uwagi na uszkodzone drzwi nie mogli oni ewakuować się z obiektu i wyszli na dach budynku. Informacje te uzyskał po dojeździe na miejsce akcji kierujący działaniami ratowniczymi. Działania straży pożarnej polegały na ugaszeniu pożaru samochodu, ewakuacji osób znajdujących się na dachu budynku przy użyciu podnośnika hydraulicznego, oddymieniu i przewietrzeniu parkingu podziemnego oraz sprawdzeniu całego obiektu na obecność tlenku węgla. Celem ćwiczeń, w których brały udział cztery zastępy (14 strażaków) z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, było:

 • sprawdzenie sposobu alarmowania przez pracowników ochrony w przypadku pożaru lub innego zagrożenia,
 • sprawdzenie działania systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
 • sprawdzenie czasu dojazdu oraz dróg dojazdowych do obiektu,
 • sprawdzenie działania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • sprawdzenie łączności na terenie akcji ratowniczo-gaśniczej ze stanowiskiem kierowania KM PSP we Włocławku,
 • ocena przygotowania obiektu do działań ratowniczo-gaśniczych, w szczególności: zapewnienia ewakuacji ludzi i mienia z obiektu, dojazdu i możliwości operowania sprzętem ratowniczym,
 • doskonalenie umiejętności zachowania się pracowników ochrony podczas pożaru lub innego zagrożenia,
 • doskonalenie współpracy między służbami (PSP, Policja, Straż Miejska) a pracownikami ochrony biorącymi udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
 • sprawdzenie sposobu zabezpieczenia obiektu (miejsca prowadzonych działań ratowniczych),
 • weryfikacja gotowości bojowej sił i środków do wykonywania działań ratowniczych,
 • poznanie specyfiki obiektu.

fot. Portal Internetowy wloclawek.naszemiasto.pl

⇐ COFNIJ

Pogoda