Cwiczenia Las 2018 (38)W dniu 22 maja 2017 roku w m. Dąb Polski gm. Włocławek odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Las 2018".

 

 

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar lasu w rejonie m. Dąb Polski, w trakcie którego, oprócz działań gaśniczych, strażacy doskonalili swoje umiejętności z czynności ratownictwa medycznego (przyciśnięcie pilarza pniem drzewa oraz ratowanie i resuscytacja tonącego) oraz procedur zarządzania kryzysowego z zakresu zwalczania epizootii (padły dzik z podejrzeniem ASF). Celem ćwiczeń było:

  • sprawdzenie łączność alarmowania,
  • sprawdzenie dojazdów pożarowych,
  • sprawdzenie znajomość taktyki działań gaśniczych w przypadku pożarów lasu,
  • doskonalenie współdziałania pomiędzy Państwową Strażą Pożarną a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, służbą leśną i jednostkami samorządu terytorialnego.

W ćwiczeniach brało udział 15 zastępów (90 strażaków) Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego z miejscowości: Dąb Polski, Kruszyn, Smólnik, Warząchewka Polska (wszystkie gm. Włocławek), Bogucin (gm. Fabianki), Brześć Kujawski, Chodecz, Izbica Kujawska, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec, Czerniewice i Śmiłowice (obie gm. Choceń), Świątkowice (gm. Baruchowo) oraz 8 zastępów (48 strażaków) z terenu powiatu radziejowskiego.
Ćwiczenia odbyły się dzięki wsparciu Nadleśnictwa Włocławek i Urzędu Gminy Włocławek oraz współpracy z FANTOMAN Łukasz Bińkowski.

fot. Marcin Czerwiński, Dariusz Krysiński i Dariusz Kuligowski KM PSP Włocławek

⇐ COFNIJ

Pogoda