Cwiczenia Boniewo 2018 (4)W dniu 19 czerwca 2018 roku przeprowadzono ćwiczenia w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych pk. „Boniewo 2018".

 

 

Przystępując do ćwiczeń, które przeprowadzono na terenie Zespołu Szkół w Boniewie, założono, że będą ćwiczone dwa epizody.

Epizod pierwszy. Na skutek zwarcia instalacji elektrycznej doszło do pożaru w budynku szkoły. Po ewakuacji uczniów podjęto próbę ugaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego. Były one nieskuteczne, a z uwagi na silne zadymienie działania zostały zaprzestane. Równolegle dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku (SKKM) dysponuje siły i środki według obowiązujących procedur. Wójt Gminy Boniewo uruchamia Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w celu monitorowania sytuacji, organizacji zabezpieczenia dla ewakuowanych uczniów i nauczycieli, organizacji punktu informacyjnego dla rodziców, współpracy z mediami oraz służbami ratowniczymi. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszy kierujący działaniami ratowniczymi (KDR) informuje SKKM o pożarze na poddaszu budynku zespołu szkół. Po dokonaniu rozpoznania KDR wydaje rozkaz o podaniu dwóch prądów gaśniczych w natarciu na źródło pożaru oraz informuje SKKM o silnym zadymieniu i prosi o zadysponowanie dodatkowych sił i środków do zdarzenia. Pożar przenosi się na dach budynku szkoły. KDR zostaje poinformowany przez dyrektora szkoły o braku wśród ewakuowanych jednego z uczniów. Natychmiast wysyła rotę wyposażoną w aparaty ochronny dróg oddechowych celem odnalezienia zaginionej osoby. Po kilku minutach osoba zostaje odnaleziona i wyniesiona poza strefę zagrożenia przez ratowników. Osobie tej zostaje udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc do chwili przyjazdu zadysponowanego Zespołu Ratownictwa Medycznego (ZRM). Pożar zostaje zlokalizowany i ugaszony, cały obiekt zostaje oddymiony i przewietrzony. Na koniec działań wszystkie pomieszczenia zostają sprawdzone na obecność tlenku węgla.

Epizod drugi. W trakcie działań gaśniczych na drodze prowadzącej do szkoły dochodzi do wypadku dwóch pojazdów, w wyniku którego sześć osób zostaje rannych. Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostają cztery zastępy z modułami ratownictwa technicznego z odwodu operacyjnego utworzonego na czas prowadzonej akcji gaśniczej. SOR we Włocławku informuje SKKM, że w obecnej chwili nie jest wstanie zadysponować ZRM, a przylot śmigłowca ratowniczego nie jest możliwy z powodu awarii. Strażacy podejmują działania ratownicze medyczne w ramach do czasu przybycia ZRM.

Celem ćwiczeń, w których brało udział 13 zastępów (65 druhów) z OSP: Bierzyn, Boniewo, Lubomin (wszystkie gm. Boniewo), Choceń, Nakonowo Stare, Śmiłowice (wszystkie gm. Choceń), Zalesie (gm. Chodecz), Błenna, Izbica Kujawska, Świszewy (wszystkie gm. Izbica Kujawska), Krzewie, Lubień Kujawski, Morzyce (wszystkie gm. Lubień Kujawski), było:

  • sprawdzenie sposobu alarmowania przez pracowników Zespołu Szkół w Boniewie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia,
  • sprawdzenie czasu dojazdu oraz dróg dojazdowych do obiektu,
  • sprawdzenie działania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych,
  • sprawdzenie łączności na terenie akcji ratowniczo-gaśniczej z SKKM we Włocławku,
  • ocena przygotowania obiektu do działań ratowniczo-gaśniczych, w szczególności: zapewnienia ewakuacji ludzi i mienia z obiektu, dojazdu i możliwości operowania sprzętem ratowniczym,
  • doskonalenie umiejętności zachowania się pracowników szkoły podczas pożaru lub innego zagrożenia,
  • sprawdzenie sposobu zabezpieczenia pogorzeliska (miejsca prowadzonych działań ratowniczych),
  • weryfikacja gotowości bojowej sił i środków do wykonywania działań ratowniczych,
  • poznanie specyfiki obiektu.

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Miejska PSP we Włocławku oraz Wójt Gminy Boniewo i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Boniewie. Koordynatorem medycznym była firma FANTOMAN Łukasz Bińkowski.

fot. Dariusz Kuligowski KM PSP Włocławek

⇐ COFNIJ

Pogoda