Cwiczenia Buksztel 2018 (8)W dniach 23-24 października 2018 roku na terenie województwa podlaskiego odbyły się ćwiczenia pk. „Buksztel 2018".

 

 

W ciągu dwóch dni ćwiczeń pk. „Buksztel 2018"* podjęto 16 interwencji, w których udział brało łącznie 258 strażaków:

  • 35 zastępów specjalistycznych grup ratowniczych: wodno-nurkowych, poszukiwawczo-ratowniczych, wysokościowych i chemiczno-ekologicznych,
  • 23 zastępy Państwowej Straży Pożarnej (poza ww. grupami),
  • 9 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • służby współdziałające: Policja, Straż Graniczna, grupa ratownicza „Nadzieja", Zarządzanie Kryzysowe szczebla lokalnego i wojewódzkiego, Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA, Państwowa Agencja Atomistyki.

W tych międzywojewódzkich ćwiczeniach, które przeprowadzone zostały w Sokółce oraz gminach Czarna Białostocka i Kuźnica Białostocka, wzięło udział 12 strażaków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Włocławek" funkcjonującej na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w sile czterech zastępów - samochód ratownictwa chemiczno-ekologicznego SCRchem, samochód ratownictwa technicznego SCRT, samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 5/24 i samochód ratowniczo-rozpoznawczy SLRR.

Scenariusz ćwiczeń pk. „Buksztel 2018"*, w których brały udział siły i środki Centralnego Odwodu Operacyjnego z województwa podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-pomorskiego i pomorskiego, zakładał przejście przez województwo podlaskie frontu burzowego, na skutek czego uszkodzonych zostało pół tysiąca budynków, 50 tysięcy odbiorców nie miało prądu, a wiatrołomy utrudniały ruch drogowy i kolejowy. Szczególny nacisk jest położono na działania z zakresu ratownictwa wysokościowego, wodno-nurkowego, chemiczno-ekologicznego i poszukiwawczo-ratowniczego.

* Buksztel to bezpośrednie nawiązanie do starej nazwy miejscowości, która kiedyś znajdowała się w rejonie, gdzie przeprowadzono ćwiczenia.

fot. Sławomir Zawitowski KM PSP Włocławek

⇐ COFNIJ

Pogoda