Slubowanie 11.2018 (5)W dniu 16 listopada 2018 roku w świetlicy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się uroczysta zbiórka.

 

 

Podczas zbiórki ślubowanie złożyli nowo przyjęci do służby strażacy: str. Michał Bartoszyński, str. Adrian Czarnecki, str. Piotr Jagas, str. Przemysław Jaroszewski, str. Patryk Jasiński, str. Paweł Skibiński, str. Andrzej Słupecki i str. Piotr Wilk.

Następnie komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski wręczył akty nadania wyższych stopni służbowych. Awanse otrzymali:

  • na stopień starszy sekcyjny - sekc. Mateusz Gralak i sekc. Paweł Pacholczyk,
  • na stopień starszy strażak - str. Damian Boniecki, str. Łukasz Brudnowski, str. Michał Pasterczak, str. Justyna Rogalewska, str. Błażej Sztankowski, str. Paweł Wojciechowski, str. Konrad Wojcieszyński i str. Rafał Trojanowski.

Ponadto Komendant Miejski PSP wręczył strażakom z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku decyzje o powołaniu przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP do pełnienia nieetatowej funkcji:

  • dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego „Kujawy" - st.kpt. Marcinowi Czerwińskiemu,
  • dowódcy 1. kompanii specjalnej „Drwęca" - mł.bryg. Markowi Lewandowskiemu,
  • dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Włocławek-1" - asp. Piotrowi Uzarskiemu,
  • zastępcy dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Włocławek-1" - st.ogn. Arkadiuszowi Fronckiewiczowi,
  • zastępcy dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Włocławek" - asp.sztab. Krzysztofowi Bielickiemu.

Podczas narady pionu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w dniach 5-6 listopada 2018 roku, powołanie do pełnienia nieetatowej funkcji dowódcy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Włocławek" odebrał mł.bryg. Sławomir Zawitowski.

Na zakończenie zbiórki awans na stanowisko starszy technik otrzymała mł.ogn. Ewa Giętka, decyzje o mianowaniu na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej odebrali nowo przyjęci strażacy - str. Grzegorz Alaszkiewicz i str. Radosław Rosiński, a nagrodę jubileuszową za 30 lat służby/pracy otrzymał st.asp. Jarosław Kowalczyk.

fot. Dariusz Kuligowski KM PSP Włocławek

⇐ COFNIJ