Cwiczenia Anwil 2018 (8)W dniu 15 listopada 2018 roku na terenie ANWIL S.A. we Włocławku odbyły się ćwiczenia zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

 

 

Były to ćwiczenia sprawdzające założenia Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej powstałej w ANWIL S.A. we Włocławku.

Założono, że medium stanowiące zagrożenie to ciekły chlorowodór wydobywający się do atmosfery z powstałej nieszczelności na połączeniu kołnierzowym, na linii ramy płynowskazu za zbiornikiem. Zdarzenie to powoduje wyciek ciekłego chlorowodoru. Substancja rozprzestrzenia się tworząc rozlewisko na powierzchni betonowej pod konstrukcją i dyspersję chmury gazowej do atmosfery na odległość, w zależności od prędkości wiatrów, od kilku do kilkunastu kilometrów. Wymaga to ewakuacji ludności.

Ich celem było m.in. ocenienie stanu gotowości operacyjno-technicznej sił i środków zadysponowanych do ćwiczeń oraz współdziałanie poszczególnych służb. Zostały również przetestowane syreny alarmowe oraz światła blokadowe ruchu kołowego na drodze krajowej nr 91.

W ćwiczeniach, podczas których kierującym działaniami ratowniczymi był zastępca dowódcy JRG nr 2 KM PSP we Włocławku st.kpt. Marcin Czerwiński, wzięły udział:

  • cztery zastępy z ZSP ANWIL S.A. - GCBA 12/80, GCBA 12/60, GCBA 7/60 i SCRt,
  • dwa zastępy z JRG nr 1 KM PSP we Włocławku - GCBA 5/32 i SLRr (6 strażaków),
  • dwa zastępy z JRG nr 2 KM PSP we Włocławku - SCRChem i GCBA 8/50 (6 strażaków),
  • zastęp z JRG nr 2 KM PSP w Toruniu - SRChem (2 strażaków),
  • zastęp z JRG nr 2 KM PSP w Bydgoszczy - SLRChem (2 strażaków),
  • zastęp z KW PSP w Toruniu - SDł (2 strażaków).

Ponadto na zabezpieczenie działań poza zakładem zadysponowano zastępy z OSP Lubanie i OSP Kruszyn.

Ćwiczenia obserwowali m.in. mł.bryg. Jacek Kaczmarek zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP i bryg. Robert Wiśniewski - komendant miejski PSP we Włocławku.

fot. ANWIL S.A.

⇐ COFNIJ

Pogoda