Narada Komendantow Gminnych OSP 12.2018W dniu 6 grudnia 2018 roku w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada komendantów gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz naczelników OSP z terenu powiatu włocławskiego, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 

Uczestników narady powitał komendant miejski PSP bryg. Robert Wiśniewski oraz przedstawił tematykę narady.
W trakcie narady:

  • omówiono dofinansowanie jednostek OSP i jego rozliczanie,
  • podsumowano ćwiczenia „Las 2018", „Boniewo 2018" i „Gaz 2018",
  • podsumowano szkolenia członków jednostek OSP w 2018 roku oraz przedstawiono plan szkoleń na 2019 rok,
  • omówiono wyniki inspekcji gotowości operacyjnej OSP w 2018 roku,
  • omówiono zasady zabezpieczania imprez masowych i dysponowania do działań ratowniczych przez MSK,
  • omówiono zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych,
  • przedstawiono cele kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa",
  • omówiono gaszenie pożarów wewnętrznych w oparciu o analizę pożaru w Białymstoku,
  • omówiono tematykę przygotowania sprzętu i strażnic do okresu zimowego.

Bieżące tematy dotyczące działania Ochotniczych Straży Pożarnych omówił także Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku dh Marian Mikołajczyk.

fot. Marek Lewandowski KM PSP Włocławek

⇐ COFNIJ

Pogoda