Narada OSP - karty ORLEN (1)W dniu 27 grudnia 2018 roku w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie dotyczące „Programu Karta Rabatowa dla Straży Pożarnej".

 

 

Zgodnie z umową podpisaną w dniu 19 grudnia 2018 roku pomiędzy PKN ORLEN reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Daniela Obajtka, a Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierem Leszkiem Suskim członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego otrzymają rabat na paliwa w całej sieci ORLEN w Polsce. Program lojalnościowy wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku.

Uprawnionymi do udziału w programie są strażacy posiadający przeszkolenie i uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczych, działający w OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Program lojalnościowy uprawnia do indywidualnego korzystania przez członków tej formacji z rabatu na stacjach ORLEN oraz na stacjach BLISKA.

Podczas spotkania bryg. Robert Wiśniewski - komendant miejski PSP we Włocławku omówił zasady programu oraz wręczył Prezesom i Naczelnikom OSP karty rabatowe dla członków 21 jednostek OSP z terenu powiatu włocławskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Łącznie katy otrzymało 405 druhów ochotników.

fot. Dariusz Kuligowski KM PSP Włocławek

⇐ COFNIJ

Pogoda