OSP ChoceńZakończyła się kampania sprawozdawcza w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu włocławskiego.

 

 

Zebrania sprawozdawcze odbyły się we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. W zebraniach tych uczestniczyli oficerowie z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. Podczas zebrań odczytali oni list Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP skierowany do druhen i druhów z województwa kujawsko-pomorskiego, przekazali list sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego dotyczący finansowania zakupów sprzętu i przekazywania dotacji z budżetu państwa dla jednostek OSP, przedstawili statystyki dotyczące zdarzeń na terenie powiatu włocławskiego w 2018 roku, omówili sprawy dotyczące dofinansowania i realizacji zakupów przez OSP w 2018 roku i latach poprzednich w ramach dotacji budżetowej oraz zapoznali się z planami działalności jednostek i zakupów sprzętowych w 2019 roku. Łącznie strażacy z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku uczestniczyli w 21 zebraniach sprawozdawczych jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i 16 zebraniach sprawozdawczych w pozostałych jednostkach OSP z terenu powiatu włocławskiego.

fot. 1. OSP Choceń 2. OSP Chodecz 3. OSP Czerniewice 4. OSP Gołaszewo 5. OSP Izbica Kujawska 6. Marcin Wojciechowski KM PSP Włocławek 7. OSP Kąkowa Wola 8. OSP Kłotno 9. OSP Kłóbka 10. www.kowal.eu 11. www.kujawy.media.pl 12. OSP Krzewie 13. OSP Lubanie 14. OSP Lubień Kujawski 15. Marcin Wojciechowski KM PSP Włocławek 16. OSP Machnacz 17. OSP Smólnik 18. OSP Śmiłowice 19. OSP Ustronie 20. OSP Warząchewka

⇐ COFNIJ