Szkolenie JS 4051W dniu 30 marca 2019 roku w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku gościli członkowie Jednostki Strzeleckiej 4051 im. gen. broni Władysława Andersa z Włocławka.

 

 

Celem wizyty było szkolenie przeciwpożarowe, które przeprowadzili strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2. Podczas części teoretycznej przedstawiono słuchaczom zasady naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz zapoznano ich ze specyfiką służby. Następnie zapoznano słuchaczy z teorią spalania, grupami pożarów oraz podręcznym sprzętem gaśniczym. Po zapoznaniu z zasadami bhp przystąpiono do części praktycznej. Podczas ćwiczeń słuchacze doskonalili umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, zapoznali się z zasadami budowy linii gaśniczych oraz doskonalili się z zakresu bezprzyrządowych technik ewakuacji osób poszkodowanych z rozbitego samochodu osobowego.

Środki gaśnicze niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń dostarczyła firma PPUH Ochrony Przeciwpożarowej i Bhp „BALEXPOL" z Włocławka.

fot. Paweł Skibiński KM PSP Włocławek, Krzysztof Wójcik JS 4051

⇐ COFNIJ