Wreczenie nagrod i aktu mianowaniaW dniu 15 kwietnia 2019 roku Komendant Miejski PSP wręczył nagrody i decyzję o mianowaniu.

 

 

 

Podczas zmiany służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 nagrodę Komendanta Miejskiego PSP, za szczególne zaangażowanie i szybkie działanie podczas pożaru mieszkania, który miał miejsce w dniu 25 marca 2019 roku, otrzymali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1: asp.sztab. Marcin Ziółkowski - zastępca dowódcy zmiany i st.str. Rafał Trojanowski - stażysta oraz bryg. Grzegorz Jankowski - naczelnik wydziału i st.sekc. Michał Waleczko - starszy ratownik.

Z dniem 15 kwietnia 2019 roku służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 rozpoczął str. Robert Filipczak, który otrzymał z rąk Komendanta Miejskiego PSP decyzję o mianowaniu na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej.

fot. Marcin Czerwiński KM PSP Włocławek

⇐ COFNIJ

Pogoda