Cwiczenia Chocen 2019W dniu 28 czerwca 2019 roku w Choceniu odbyły się ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych pod kryptonimem „Choceń 2019".

 

 

Ich organizatorami byli: Komenda Miejska PSP we Włocławku, Wójt Gminy Choceń i Zarząd Gminny ZOSP RP w Choceniu.

Założenia ćwiczeń zakładały, że dochodzi do pożaru na terenie tworzonej strefy gospodarczej w Choceniu. W wyniku niskiej wydajności wodociągu, spowodowanej suszą, strażacy zmuszeni są dostarczać wodę z jeziora Borzymowskiego, nad którym budują punkt czerpania wody na bazie pomp o wydajności 4000 l/min z OSP Śmiłowice i OSP Lubień Kujawski. Kierujący działaniami gaśniczymi, wskazuje dowożenie jako metodę dostarczania wody z punktu oddalonego około 2 km od miejsca pożaru. Ponadto, w trakcie działań gaśniczych dochodzi do wypadku drogowego z udziałem 2 pojazdów, w wyniku którego poszkodowanych zostało kilka osób. W tym epizodzie strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych doskonalili umiejętności z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego.

Celem ćwiczeń było:

  • sprawdzenie czasu dojazdu oraz dróg dojazdowych do punktu czerpania wody nad jeziorem Borzymowskim,
  • sprawdzenie łączności na terenie akcji ratowniczo-gaśniczej ze stanowiskiem kierowania Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku,
  • ocena przygotowania wybranego terenu Chocenia do działań ratowniczo-gaśniczych, w szczególności zapewnienia zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz dojazdu i możliwości operowania sprzętem ratowniczym,
  • doskonalenie przez strażaków OSP umiejętności wykonywania czynności z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego,
  • doskonalenie współpracy między służbami biorącymi udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych,
  • sprawdzenie sposobu zabezpieczenia pogorzeliska (miejsca prowadzonych działań ratowniczych),
  • doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych,
  • weryfikacja gotowości bojowej sił i środków OSP do wykonywania działań ratowniczych,
  • poznanie specyfiki terenu gminy Choceń.

Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 86 strażaków z 19 jednostek OSP: Błenna, Izbica Kujawska, Świszewy (wszystkie gm. Izbica Kujawska), Zalesie (gm. Chodecz), Choceń, Nakonowo Stare, Szczutkowo, Śmiłowice, Wichrowice, Wilkowice (wszystkie gm. Choceń), Bilno, Kłóbka, Krzewie, Lubień Kujawski, Morzyce (wszystkie gm. Lubień Kujawski), Boniewo, Bierzyn, Lubomin (wszystkie gm. Boniewo).

Koordynatorem medycznym była firma FANTOMAN Łukasz Bińkowski.

fot. Marcin Jaworski, Janusz Piasecki KM PSP Włocławek

⇐ COFNIJ

Pogoda