logo mswia 2Życzenia świąteczno-noworoczne Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego.

 

Spotkanie oplatkowe 2018W dniu 21 grudnia 2018 roku w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie opłatkowe.

Szkolenie operatorow drabinW dniach 10-14 grudnia 2018 roku przeprowadzono szkolenie specjalistyczne kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną.

Wreczenie nagrod 12.2018W dniu 7 grudnia 2018 roku w świetlicy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się uroczysta zbiórka.

Narada Komendantow Gminnych OSP 12.2018W dniu 6 grudnia 2018 roku w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada komendantów gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych oraz naczelników OSP z terenu powiatu włocławskiego, włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Pogoda