edit25 stycznia - Podczas II Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu st.sekc. Mirosław Szatkowski zajął III miejsce, a asp. Paweł Mikucki - IV miejsce.

15 lutego - Na podwłocławskim jeziorze Wikaryjskie odbyły się doskonalące ćwiczenia zastępów ratownictwa wodnego z Włocławka, Bydgoszczy, Torunia i Żnina. Zadaniem ich było sprawdzenie skuteczności udzielania pomocy poszkodowanym na akwenach wodnych w czasie zimy

16 lutego - Kilkanaście godzin walczyli włocławscy strażacy oraz kilka zastępów OSP z pożarem młyna w miejscowości Nowy Młyn gm. Brześć Kujawski.

27 lutego - Właściciele Przedsiębiorstwa Handlu Zabawkami „Rozador" z Włocławka, przy udziale Włocławskiego Czerwonego Krzyża, przekazali ratownikom JRG we Włocławku tzw. „przytulanki – misie", które będą wręczane przez strażaków dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

17 marca - Całą noc walczyli z pożarem włocławscy strażacy na terenie kilku hurtowni przy ul. Komunalnej we Włocławku. Straty oszacowano na 700 tys. zł.

11 kwietnia - Rada Naukowa Wydziału Humanistycznego Akademii Bydgoskiej nadała tytuł doktora nauk humanistycznych st.kpt. Zdzisławowi Zasadzie – naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Kadrowego KM PSP we Włocławku. Dysertacja miała tytuł „Dzieje straży pożarnych na Kujawach Wschodnich (1874-1992)".

10 maja - Przed Komendą Miejską PSP we Włocławku odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Strażaka. W czasie ich trwania za szczególne zasługi dla włocławskiego pożarnictwa uhonorowano wielu strażaków zawodowy i ochotników oraz kilku dziennikarzy włocławskich redakcji. Kilkunastu ratowników KM PSP otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe.

16-19 maja - W czasie trwania II Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym (Włocławek-Nakło) reprezentacja KM PSP we Włocławku wywalczyła VI miejsce.

17 maja - Z udziałem 11 zespołów, na stadionie włocławskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się pierwszy etap II Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym. 7 miejsce w konkurencji pożarniczego toru przeszkód zajął sekc. Roman Suchomski z JRG we Włocławku, który w dwuboju pożarniczym zajął 8. miejsce. Gospodarzem imprezy była Komenda Miejska PSP we Włocławku oraz włocławskie władze samorządowe.

21 maja - 18 czerwca - Odbył się cykl zawodów międzygminnych Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu włocławskiego, których współorganizatorem była KM PSP we Włocławku. W grupie pierwszej obejmującej gminy Lubień Kujawski, Chodecz i Izbicę Kujawską I miejsce wywalczyła drużyna z OSP Chodecz, II - OSP Krzewie gm. Lubień Kujawski, III - OSP Lubień Kujawski, IV - OSP Morzyce gm. Lubień Kujawski, V - OSP Gliznowo gm. Lubień Kujawski, VI - OSP Zalesie gm. Chodecz. W grupie drugiej obejmującej Lubraniec, Choceń i Brześć Kujawski I miejsce wywalczyła OSP Sokołowo gm. Brześć Kujawski, II - OSP Rzadka Wola gm. Brześć Kujawski, III - OSP Lubraniec, IV - OSP Sarnowo gm. Lubraniec, V - OSP Siemnówek gm. Lubraniec, VI - OSP Machnacz gm. Brześć Kujawski. W grupie trzeciej obejmującej straże pożarne z gmin Kowal i Baruchowo oraz miasto Kowal zwyciężyła drużyna OSP Kowal, II miejsce zajęła OSP Świątkowice gm. Baruchowo, III - OSP Grodno gm. Baruchowo, IV - OSP Grabkowo gm. Kowal, V - OSP Gołaszewo gm. Kowal i VI - OSP Kłótno gm. Baruchowo. W grupie czwartej startowały zespoły z gmin Fabianki, Lubanie i Włocławek. I miejsce wywalczyła OSP Świętosław gm. Włocławek, II - OSP Smólnik gm. Włocławek, III - OSP Janowice gm. Lubanie, IV - OSP Nasiegniewo gm. Fabianki, V - OSP Bogucin gm. Fabianki i VI - OSP Warząchewka gm. Włocławek.

26 maja - na terenie kompleksu leśnego Poraza-Machnacz odbyły się zorganizowane przez KM PSP we Włocławku manewry wybranych jednostek OSP włocławskiego powiatu.

27 maja - Podczas Ogólnopolskich Zawodów CTIF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - Kościan 2000, reprezentująca woj. kujawsko-pomorskie drużyna dziewcząt ze Smólnika, gm. Włocławek zajęła IV miejsce oraz miejsce IX zajęła drużyna chłopców z tej samej miejscowości.

31 maja - Komendant miejski PSP we Włocławku zwolnił ze służby w Państwowej Straży Pożarnej mł.ogn. Wojciecha Żabeckiego – ratownika kierowcę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP we Włocławku.

21 czerwca - Na stadionie miejskim w Izbicy Kujawskiej odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP oraz drużyn młodzieżowych i kobiecych. 12 reprezentacji wyłonionych w czasie zawodów międzygminnych startowało w biegu sztafetowym i ćwiczeniach bojowych. I miejsce zajęła drużyna OSP w Smólniku gm. Włocławek, II miejsce drużyna OSP z Grodna gm. Baruchowo i III OSP w Kowalu. Wśród drużyn kobiecych zwyciężyła ekipa z OSP w Guźlinie przed OSP w Machnaczu – obie jednostki z gm. Brześć Kujawski.

25 czerwca - Komenda Miejska PSP we Włocławku oraz inni współorganizatorzy byli organizatorami Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP w Izbicy Kujawskiej. W konkurencji seniorów zwyciężyła drużyna z OSP Smólnik gm. Włocławek, przed OSP Grodno gm. Baruchowo, III miejsce wywalczyła OSP Kowal, IV - OSP Lubraniec, V - OSP Janowice gm. Lubanie i VI - OSP Rzadka Wola gm. Brześć Kujawski. W kategorii kobiet startowały dwie drużyny. Zwyciężyła drużyna z OSP Guźlin przed OSP Machnacz - obydwie z gminy Brześć Kujawski. W kategorii dziewcząt w wieku 12-15 lat I miejsce wywalczyła MDP Smólnik gm. Włocławek, II - MDP Grabkowo gm. Kowal i III - MDP Machnacz gm. Brześć Kujawski. W tej samej kategorii wiekowej chłopcy z MDP Smólnik gm. Włocławek zajęli I miejsce, II miejsce wywalczyła MDP Grodno i III - MDP Świątkowice (obydwie z gm. Baruchowo). W kategorii dziewcząt w wieku 15-18 lat zwyciężyła MDP Grabkowo gm. Kowal przed MDP Czerniewice gm. Choceń. W kategorii chłopców 15-18 lat I miejsce przypadło w udziale MDP Lubraniec, II miejsce - MDP Machnacz gm. Brześć Kujawski, III miejsce - MDP Sokołowo gm. Brześć Kujawski.

16 lipca - Na stadionie sportowym w Kowalu odbyła się plenerowa impreza pn. „Spotkania królewskie – Kowal 2000", której głównym organizatorem były władze samorządowe Kowala. Współorganizatorami była także KM PSP we Włocławku oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Kowala. W koncercie orkiestr dętych udział wzięły orkiestry z Kowala, Grabkowa i Lubrańca.

10 sierpnia - Z udziałem władz miasta Włocławka, kierownictw spółdzielni mieszkaniowych, KM PSP we Włocławku dokonała oceny warunków dojazdu samochodów straży pożarnej oraz innych służb ratowniczych na miejsce pożaru lub innego nadzwyczajnego zagrożenia. Sporządzony na tę okoliczność raport wykazał wiele niedociągnięć dotyczących sposobu zagospodarowania terenów zielonych, dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych i parkingowych.

15 sierpnia - na Stadionie Miejskim w Kowalu odbył się "Piknik Strażacki", którego współorganizatorem była KM PSP we Włocławku. Podczas trwania imprezy rozegrano zawody sportowo-pożarnicze w których udział wzięło 7 drużyn OSP z powiatu włocławskiego. I miejsce wywalczyła OSP Janowice gm. Lubanie, II - OSP Grodno gm. Baruchowo, III - OSP Rzadka Wola gm. Brześć Kujawski, IV - OSP Smólnik gm. Włocławek, V - OSP Świątkowice gm. Baruchowo, VI - OSP Kowal i VII OSP Czerniewice gm. Choceń.

30 sierpnia - Zalane ulice, wypełnione wodą piwnice i kotłownie oraz korki na drogach, były efektem ulewy, która nawiedziła włocławian tuż po godz. 17:00. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP otrzymała w ciągu godziny ponad 150 zgłoszeń od zalanych wodą zakładów pracy, instytucji i posesji. Akcja ratownicza, polegająca na wypompowywaniu wody, osuszaniu pomieszczeń trwała dwa dni. W działaniach ratowniczych włocławskich strażaków wspomagały jednostki OSP z: Bogucina, Brześcia Kujawskiego, Chocenia, Kowala, Lubrańca i Machnacza.

31 sierpnia - W stan spoczynku został przeniesiony asp.sztab. Zenon Więckowski – kierownik sekcji w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

2 września - Odbyły się w Chełmży I Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Startowało 36 drużyn męskich oraz 13 kobiecych. II miejsce w klasyfikacji generalnej zajęła OSP Smólnik gm. Włocławek, III miejsce - OSP Kowal i XXIII miejsce - OSP Grodno gm. Baruchowo. Drużyna kobieca z OSP Guźlin gm. Brześć Kuj. zajęła VI miejsce.

3 września - Na włocławskim Zielonym Rynku odbyła się uroczystość przekazania KM PSP we Włocławku nowego podnośnika hydraulicznego na podwoziu volvo. Urządzenie zostało zakupione z środków państwowych przy bardzo istotnym wsparciu finansowym budżetu miasta Włocławka. Jego maksymalny zasięg wynosi ok. 40 metrów oraz udźwig 365 kg. W uroczystości brali udział Józef Rogacki – wojewoda kujawsko-pomorski, nadbryg. Ryszard Grosset zastępca komendanta głównego PSP, parlamentarzyści, władze Włocławka i powiatu włocławskiego oraz liczne grono wrocławian. Kilkunastu strażaków zawodowych i ochotniczych zostało odznaczonych odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

14-16 września - Podczas XII Mistrzostw Polski Strażaków Płetwonurków w Borównie asp. Paweł Mikucki z KM PSP we Włocławku zajął I miejsce, zostając tym samym Mistrzem Polski Strażaków Płetwonurków.

30 września - Drużyna KM PSP we Włocławku, pod przewodnictwem kpt. Grzegorza Jankowskiego podczas VI Ogólnopolskiego Biegu Strażaków w Częstochowie zajęła II miejsce.

3 listopada - Podczas V Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Solcu Kujawskim, reprezentacja z KM PSP we Włocławku wywalczyła II miejsce.

11 listopada - Kierownictwo KM PSP oraz kompania honorowa PSP brały udział w capstrzyku z okazji Narodowego Świata Niepodległości.

26 listopada - Ponad 100 strażaków z KM PSP we Włocławku i Radziejowie oraz kilka zastępów OSP z powiatu radziejowskiego, harcerze włocławskiego hufca ZHP brało udział w manewrach w miejscowości Orle gm. Topólka. Zgodnie z założeniem ćwiczący musieli uporać się z pożarem, który objął duży obszar Leśnictwa Orle, następnie wyłowić z jeziora człowieka, który wypadł z samolotu.

15 grudnia - Komendant miejski PSP we Włocławku powołał Zespół Kierowania Mobilizacyjnym Rozwinięciem Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

⇐ COFNIJ

Pogoda