edit21 stycznia - Reprezentacja KM PSP we Włocławku w składzie kpt. Grzegorz Jankowski, st.sekc. Roman Suchomski i str. Andrzej Górecki podczas I Zimowych Mistrzostw Polski w Biegach Ulicznych i I Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Biegach Długodystansowych zdobyła I miejsce.

3 lutego - Mł.asp. Mariusz Bladoszewski - obronił pracę dyplomową (licencjat) w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku - dotyczącą problematyki pożarniczej - pt. „Zagrożenie ludności występujące na terenie miasta Włocławka z punktu widzenia Państwowej Straży Pożarnej".

3 lutego - St.sekc. Grzegorz Rykowski - obronił pracę dyplomową (licencjat) w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku - dotyczącą problematyki pożarniczej - pt. „Zarys dziejów włocławskiego pożarnictwa w aspekcie rozwoju ochrony przeciwpożarowej w Polsce w latach 1874–1945".

14 lutego - W poszukiwaniach dwunastoletniej dziewczynki z Bachorzewa koło Dobrzynia nad Wisłą udział brała sekcja ratownictwa wodnego z JRG we Włocławku.

16 marca - Na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 8 we Włocławku odbyły się ćwiczenia KM PSP we Włocławku. Ich zadaniem była ewakuacja uczniów z budynku szkolnego podczas pozorowanego pożaru szkoły wraz z podjęciem czynności ratowniczych związanych z ewakuacją osób z dachu obiektu.

4 maja - Z okazji Dnia Strażaka na terenie KM PSP we Włocławku odbył się uroczysty apel strażaków zawodowych i ochotników. Bardzo wielu ratowników awansowano na wyższe stopnie służbowe oraz nagrodzono medalami i dyplomami. Natomiast najaktywniejszych druhów z OSP udekorowano medalami państwowymi i korporacyjnymi.

9 lipca - Nad niektórymi rejonami województwa pomorskiego przeszły nawałnice, podczas których spadło ponad 120 litrów wody na metr kwadratowy. Do działań taktycznych zadysponowano także siły i środki z KM PSP we Włocławku, które pod dowództwem st.kpt. Roberta Majewskiego i mł.kpt. Janusza Biernackiego prowadziły akcje ratunkowe w Gdańsku-Orunii. Łącznie w ratowaniu dobytku mieszkańców miasta brało udział 27 ratowników z KM PSP we Włocławku. W dniu 23 lipca 2001 roku zastępy ratownicze wróciły do bazy.

16-17 lipca - Na skutek intensywnych opadów deszczu nad większą częścią powiatu włocławskiego i we Włocławku straż pożarna interweniowała 79 razy. Udzielano także pomocy dla poszkodowanych w powiatach aleksandrowskim, konińskim i radziejowskim. W akcji ratowniczej zaangażowanych było 26 zastępów z KM PSP - 90 ratowników oraz 75 drużyn z OSP - 405 strażaków. Straty spowodowane ulewą oszacowano na ponad 50 tys. złotych.

25 lipca - Intensywne opady deszczu oraz burze, które wystąpiły w dniach 15 i 16 lipca 2001 roku na terenach Polski południowej spowodowały zagrożenia powodziowe na znacznych obszarach kilku województw. Z włocławskiej KM PSP, na teren woj. małopolskiego, zadysponowano 26 ratowników oraz 8 samochodów pożarniczych i inny sprzęt przydatny w akcji powodziowej. Trzon sił strażackich powrócił do bazy w dniu 31 lipca 2001 roku Natomiast strażacy biorący udział w akcji powodziowej w Ostrowcu Świętokrzyskim powrócili do Włocławka w dniu 11 sierpnia 2001 roku.

31 lipca - Wskutek przepływu Wisłą bardzo wysokiej fali powodziowej KM PSP we Włocławku, na polecenie zwierzchnich władz pożarniczych, realizowała szereg przedsięwzięć związanych z prowadzeniem akcji powodziowej. Między innymi zorganizowała zabezpieczenie logistyczne dla przemieszczających się sił Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendy Głównej PSP. W związku z tym postawiono w stan gotowości bojowej kompanię gaśniczą i przeciwpowodziową, które przygotowały zabezpieczenie kwatermistrzowskie dla przemieszczających się wzdłuż Wisły sił i środków.

1 sierpnia - Przez Włocławek przetoczyła się fala powodziowa na Wiśle, która dzięki włocławskiej zaporze znacznie straciła swój impet. Ogłoszony dla terenów nadwiślańskich stan pogotowia spowodował uruchomienie także działań nadzwyczajnych w jednostkach PSP oraz OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Na terenie siedziby KM PSP we Włocławku stacjonowały przez kilka dni dwie specjalne kompanie przeciwpowodziowe, strażacy z Aleksandrowa Kuj. i Radziejowa. Komenda włocławska była także miejscem aprowizacyjnym oraz zaopatrzenia w paliwo jednostek straży pożarnych podążających za falą kulminacyjną.

22 sierpnia - Włocławscy strażacy z zalanych obiektów wypompowali ponad 860 metrów sześciennych wody, która wtargnęła - w wyniku bardzo silnej burzowej ulewy - do obiektów, piwnic i pomieszczeń na terenie Włocławka.

18 września - Siedmiu strażaków z województwa kujawsko-pomorskiego zostało wyróżnionych za pomoc podczas tegorocznych powodzi w naszym kraju. Z KM PSP we Włocławku nagrodzono awansem st.kpt. Roberta Majewskiego, złotym medalem „Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej" mł.kpt. Janusza Biernackiego, zaś 5 innych „Krzyżami Zasługi za Dzielność".

19 października - Kilkanaście strażackich zastępów walczyło z groźnym pożarem jaki miał miejsce przy ul. Starodębskiej we Włocławku.

22 października - Mł.kpt. Grzegorz Sadowski – obronił pracę magisterską w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - dotyczącą problematyki pożarniczej - pt. „Wpływ czynności kontrolno-rozpoznawczych na zabezpieczenie przeciwpożarowe powiatu włocławskiego".

30 października - We włocławskiej straży pożarnej rozpoczęto montaż urządzeń, które tworzą system selektywnego wywoływania jednostek ratowniczych. Idea systemu polega na wyzwaniu do działań taktycznych jednostek przez uruchomienie ze stanowiska kierowania komendanta miejskiego PSP alarmowej syreny umieszczonej na obiekcie wybranej OSP.

7 listopada - Na instalacjach chlorku winylu we włocławskim „Anwilu" odbyły się ćwiczenia zakładowych jednostek ratowniczych. Symulowany wyciek niebezpiecznego medium spowodował skarżenie terenu. W działaniach taktycznych jednostkę zakładową wspomagały zastępu ratownictwa chemicznego z KM PSP we Włocławku.

14 listopada - We Włocławku odbyła się narada szkoleniowa kadry dowódczej PSP jednostek województwa kujawsko-pomorskiego. Miejscem spotkania był włocławski Stopień Wodny oraz siedziba KM PSP. Podstawową tematyką była kondycja finansowa i sprzętowa straży pożarnych oraz nakreślenie zadań na 2002 rok.

6 grudnia - Podczas Powiatowego Zjazdu OSP we Włocławku, który odbył się w Świątkowicach gm. Baruchowo, mł.bryg. Grzegorz Świątkowski – komendant miejski PSP przedłożył informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i miejscowego we Włocławku oraz w powiecie włocławskim. W uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej „Złotym Znakiem Związku" m.in. wyróżniono m.in. mł.bryg. Grzegorza Świątkowskiego a srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa" - mł. bryg. Roberta Majewskiego.

19 grudnia - Zastępy z KM PSP we Włocławku oraz znaczna liczba jednostek OSP z powiatu włocławskiego, zaangażowana były podczas usuwania skutków silnych opadów śniegu, które spowodowały znaczne utrudnienia na szlakach komunikacyjnych. Akcja, z kilkoma przerwami, trwała do 8 stycznia 2002 roku.

⇐ COFNIJ

Pogoda