styczeń

kalendarz3 stycznia - Odbyła się narada dotycząca uszczegółowienia projektu branży elektrycznej w planowanej do budowy nowej strażnicy przy ulicy Płockiej 7a we Włocławku.

4 stycznia - Odbyło się zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie Kujawskim gm. Kowal. Komendę Miejską PSP reprezentowali mł.bryg. Robert Majewski i st.kpt. Zdzisław Zasada. W zebraniu uczestniczył poseł na Sejm RP Lech Kuropatwiński oraz władze Urzędu Gminy w Kowalu na czele z Markiem Szubskim.

4 stycznia - Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Kowalu. Ze względu na śmierć poprzedniego prezesa zaszła konieczność uzupełnienia składu zarządu straży. Kierowanie zarządem powierzono Stefanowi Kowalskiemu. Komendę Miejską PSP reprezentowali mł.bryg. Robert Majewski, mł.kpt. Henryk Szałek i st.kpt. Zdzisław Zasada.

5 stycznia – Komendant miejski PSP mł bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Miasta i Gminy w Izbicy Kujawskiej, na którym powołano Komendanta Miejsko-Gminnego OSP – został nim dh Kazimierz Węgierski.

11 stycznia - Odbyło się zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo. Komendę Miejską PSP reprezentował komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski, który został jej członkiem honorowym. W zebraniu uczestniczył wójt Stanisław Sadowski.

12 stycznia - Komendant miejski PSP mł bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie gm. Kowal. W zebraniu uczestniczył także wójt Marek Szubski.

16 stycznia - Odbyło się uroczyste ślubowanie trzech nowo przyjętych do służby w PSP strażaków.

20 stycznia - Komendant miejski PSP mł bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w naradzie komendantów powiatowych i miejskich PSP woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Bydgoszczy.

24 stycznia - Odbyło się zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej przy Cukrowni Brześć Kujawski. Komendę Miejską PSP reprezentował st.kpt. Dariusz Kuligowski. W zebraniu uczestniczył starosta włocławski Piotr Stanny oraz władze UMiG w Brześciu Kujawskim na czele z burmistrzem Wojciechem Zawidzkim.

24 stycznia - Komendant miejski PSP mł bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w naradzie komendantów powiatowych i miejskich PSP woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Cekcynie pow. tucholski.

29 stycznia - Odbył się przetarg nieograniczony na inspektora nadzoru budowy strażnicy przy ulicy Płockiej 7a we Włocławku.

31 stycznia - Komendant miejski PSP mł bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w sesji popularno-naukowej "Powstanie Styczniowe na terenie Włocławka i okolic"., która odbyła się w Muzeum Historii Włocławka.

31 stycznia - Komendant miejski PSP mł bryg. Grzegorz Świątkowski, na zaproszenie przedstawicieli Zarządu Głównego ZOSP RP, brał udział w  spotkaniu podsumowującym zakończony kurs z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

31 stycznia - W Komendzie Miejskiej PSP odbyła się narada kadry kierowniczej.


luty

kalendarz1 lutego - Komendant miejski PSP mł bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu. W zebraniu uczestniczył także wójt Sławomir Piernikowski.

3 lutego - W spotkaniu ministra Jana Turskiego – kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, z kombatantami byłego woj. włocławskiego i Włocławka uczestniczył komendant miejski PSP mł bryg. Grzegorz Świątkowski .

4 lutego - Zakończono główny etap prac związanych z opracowaniem i testowaniem witryny internetowej Komendy Miejskiej PSP.

6 lutego - Na posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławka komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski omawiał strukturę organizacyjną Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

6 lutego - Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa zarejestrowała domenę witryny internetowej KM PSP pod nazwą: straz.wlocl.pl

8 lutego - Odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórznie gm. Fabianki. Komendę Miejską PSP reprezentował st.kpt. Dariusz Kuligowski. W zebraniu uczestniczył wójt gminy Fabianki Jan Krzyżanowski.

8 lutego - Komendant miejski PSP mł bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennej gm. Izbica Kujawska.

9 lutego - W zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym gm. Choceń udział brał st.kpt. Zdzisław Zasada.

10-12 lutego - Odbyła się kontrola operacyjnego zabezpieczenia hotelu "Młyn" we Włocławku związana z oddaniem do użytku powyższego obiektu.

12 lutego - Odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w Urzędzie Miasta Włocławka, której celem było wyłonienie kandydata na stanowisko komendanta Straży Miejskiej we Włocławku. Członkiem komisji był komendant miejski PSP mł bryg. Grzegorz Świątkowski

17 lutego - W siedzibie Komendy Miejskiej PSP odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku, w którym udział wziął komendant miejski PSP.

17 lutego - Podpisano umowę o nieodpłatnym korzystaniu przez strażaków Komendy Miejskiej PSP we Włocławku z hali OSiR we Włocławku do gry w piłkę nożną.

18 lutego - Komendant miejski PSP brał udział w capstrzyku przy obelisku na Falbance we Włocławku zakończonym sesją popularno-naukową pt. "Wielkość i tragizm Powstania Styczniowego".

19 lutego - Komendant miejski PSP mł bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystościach z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, które odbyły się w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku pt. "Wielkość wyrosła z  polskiej krwi, łez sierot i potęgi ducha narodu".

20 lutego - Odbyło się spotkanie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu z burmistrzem Kowala Eugeniuszem Gołembiewskim w sprawie obchodów 95-lecia orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej. W spotkaniu uczestniczył komendant miejski PSP mł bryg. Grzegorz Świątkowski.

21 lutego - Komendant miejski PSP mł bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu. W zebraniu uczestniczył burmistrz Kazimierz Sawiński.

26 lutego - W siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada z komendantami gminnymi i miejsko-gminnymi z terenu powiatu włocławskiego.


marzec

kalendarz7 marca - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z posłem Ryszardem Chodynickim omawiając sprawy dotyczące działalności służbowej oraz propozycje zmian w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

8 marca - Odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce gm. Lubień Kujawski, w którym uczestniczył mł.bryg. Grzegorz Świątkowski - komendant miejski PSP. W zebraniu uczestniczył także burmistrz gminy Lubień Kuj. Paweł Wiktorski.

10 marca - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości obchodów 44. rocznicy powstania Aeroklubu Włocławskiego i  uroczystym podpisaniu umowy o współpracy Aeroklubu z Hydrobudową Włocławek S.A.

11 marca - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w odprawie komendantów powiatowych i miejskich PSP z zastępcą komendanta głównego PSP i szefa Obrony Cywilnej Kraju - st.bryg. Piotrem Bukiem, która odbyła się w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

13 marca – Z udziałem mł.bryg. Grzegorza Świątkowskiego - komendanta miejskiego PSP, odbyło się spotkanie w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku dotyczące kujawsko-pomorskiej sieci informatycznej.

14 marca - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu, w którym uczestniczył także burmistrz gminy Lubraniec Krzysztof Wrześniak.

18 marca - W Komendzie Miejskiej PSP odbyło się spotkanie z nowo wybranym Komendantem Gminnym ZOSP RP w Fabiankach - dh Jakubem Andrzejewskim.

18 marca - W witrynie internetowej Komendy Miejskiej PSP, po adaptacji, została zamieszczona strona pn. „Bądź bezpieczny", poświęcona zagrożeniom związanym z bioterroryzmem.

18 marca - Z udziałem dziennikarzy lokalnych gazet, radia i TV odbyła się prezentacja strony internetowej KM PSP.

20 marca - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w odprawie, która odbyła się w Urzędzie Miasta Włocławka, poświęconej ocenie przygotowania miasta do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

21 marca - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w odprawie poświęconej ocenie przygotowania powiatu włocławskiego do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

21 marca - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z przedstawicielami firmy NextiraOne omawiając sprawy dotyczące prezentacji wyposażenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

23 marca - Odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Lubraniec-Miasto, w którym uczestniczył mł.bryg. Grzegorz Świątkowski.

24 marca - Odbyła się kolejna narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP.

24-26 marca - Odbyły się zajęcia doskonalące dla strażaków Komendy Miejskiej PSP (37 osób) w zakresie rozpoznawania zagrożeń w dyskotece "Brawo" we Włocławku przy ul. Ogniowej 7.

25-28 marca – Na Mistrzostwach Polski Strażaków w Tenisie Stołowym, które odbyły się w Cetniewie reprezentacja woj. kujawsko-pomorskiego zajęła VII miejsce. W składzie reprezentacji znajdował się st.sekc. Mirosław Szatkowski.

26 marca - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z wójtem gminy Fabianki, Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP w Fabiankach i Komendantem Gminnym ZOSP RP w Fabiankach dotyczącym działań niezbędnych do skarosowania podwozia samochodu star i przystosowania go do działań ratowniczo-gaśniczych dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisku.

27 marca - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z naczelnikiem Wydziału Kultury i Sportu Janem Schwarzem omawiając współpracę z Komendą Miejską PSP.

26-27 marca – Odbyła się kampania medialna poświęcona zagrożeniom stwarzanym przez wypalanie traw na terenie Włocławka i powiatu włocławskiego.

27 marca – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP odbyła się narada służb i zakładów pracy, działających w sieci radiowej koordynacji ratownictwa Włocławka dotycząca funkcjonowania tej sieci.

28 marca - Na posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławka komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski przedłożył informację dotyczącą oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta Włocławka za 2002 rok oraz główne kierunki działania Komendy Miejskiej PSP na rok 2003.

28 marca - Podczas uroczystego wręczania podziękowań od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, które odbyło się w Urzędzie Miejskim Miasta Włocławka, podziękowania za uczestnictwo w XI Finale WOŚP dla PSP we Włocławku odebrał komendant miejski PSP.

28 marca - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z wicewojewodą kujawsko-pomorskim, komendantem wojewódzkim PSP i władzami miasta brał udział w otwarciu hipermarketu TESCO we Włocławku.

28 marca - Odbyło się szkolenie dla strażaków pełniących służbę w systemie codziennym, poświęcone ergonomii pracy na stanowiskach komputerowych.

29 marca - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w zjeździe gminnym jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Lubień Kujawski.

31 marca - 2 kwietnia - Odbyła się kontrola operacyjnego zabezpieczenia wydziału produkcji chloru na terenie Anwil S.A. we Włocławku.


kwiecień

kalendarz1 kwietnia - Strażacy Komendy Miejskiej PSP uczestniczyli w zorganizowanej przez komendanta miejskiego PSP prezentacji firmy NextiraOne Polska dotyczącej kompleksowej koncepcji wyposażenia w środki łączności i elementy informatyki dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

1 kwietnia - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu z dyrektorem ds. sprzedaży TP Teltech z Gdańska dotyczącym monitoringu pożarowego.

2 kwietnia - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski, na zaproszenie Prezydenta Miasta Włocławka Władysława Skrzypka, brał udział w pierwszym posiedzeniu Rady Prezydenckiej jako jej członek.

5 kwietnia - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w Wąbrzeźnie.

7 kwietnia - W seminarium zorganizowanym w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie dla komendantów powiatowych PSP, na terenie działania których występują zakłady przemysłowe dużego bądź zwiększonego ryzyka, wziął udział mł.bryg. Grzegorz Świątkowski - komendant miejski PSP.

9 kwietnia - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Komisji Administracji, Ładu i Porządku Publicznego oraz Spraw Obronnych Rady Powiatu Włocławskiego, gdzie przedłożył informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeniach pożarowych za 2002 rok.

10 kwietnia – W siedzibie KM PSP odbył się przetarg na roboty budowlano-montażowe na stan surowy otwarty budynku strażnicy przy ulicy Płockiej. Przetarg wygrała firma - Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ZRYWBUD" z Włocławka.

10 kwietnia - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, które odbyło się w jednostce OSP Świątkowice i przedstawił informację o sytuacji pożarowej za 2002 rok.

11 kwietnia - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Włocławku.

12 kwietnia - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w zjeździe nadzwyczajnym Hufca Włocławek.

13 kwietnia - W sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubrańcu odbyła się wystawa „Stoły Wielkanocne na Kujawach", w której wziął udział mł.bryg. Grzegorz Świątkowski - komendant miejski PSP.

14-15 kwietnia - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z kadrą kierowniczą Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu odbył spotkanie robocze dotyczące zorganizowania I krajowych Regat Żeglarskich Służb Ratowniczych w Zarzeczewie.

14-16 kwietnia - Na terenie Przedsiębiorstwa Handlowego Superfas Packaging w Szpetalu Górnym k. Włocławka odbyły się ćwiczenia obiektowe połączone z kontrolą zabezpieczenia operacyjnego powyższego zakładu.

16 kwietnia – Podczas VI Sesji Rady Powiatu Włocławskiego komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski udzielił informacji o stanie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych we Włocławku i powiecie włocławskim.

16 kwietnia - Z udziałem mł.bryg. Grzegorza Świątkowskiego - komendanta miejskiego PSP odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy PPHU „Osiny" sp. z o.o. dotyczące możliwości zabudowy i karosowania samochodów na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych.

17 kwietnia - Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Włocławka i innymi zaproszonymi gośćmi brał udział w otwarciu sklepu sieci „PLUS Dyskont Spożywczy" na osiedlu Kazimierza Wielkiego we Włocławku.

23 kwietnia - Z inicjatywy komendanta miejskiego PSP odbyła się narada związana z tworzeniem gminnych zespołów reagowania. W spotkaniu brali udział przedstawiciele wójtów i burmistrzów, pracownicy urzędów miast i gmin odpowiedzialni za sprawy obrony cywilnej oraz komendanci gminni.

23 kwietnia - Odbyło się spotkanie komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Grzegorza Świątkowskiego z zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP mł.bryg. Andrzejem Więckowskim, inspektorem nadzoru budowlanego i prezesem firmy „ZRYWBUD", na którym ustalono termin podpisania umowy na budowę nowej strażnicy.

23 kwietnia - Z udziałem 18 strażaków Komendy Miejskiej PSP odbyły się ćwiczenia obiektowe w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie hipermarketu "Tesco" we Włocławku.

25 kwietnia - Odbyło się spotkanie emerytów i rencistów Komendy Miejskiej PSP we Włocławku z okazji Dnia Strażaka 2003.

28 kwietnia – Podczas VIII Sesji Rady Miasta Włocławka komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zagrożeniach pożarowych za 2002 rok.

28 kwietnia – Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, na którym przedstawił informację o sytuacji pożarowej za 2002 rok.

28 kwietnia - W Komendzie Miejskiej PSP odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

29 kwietnia – Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w prezentacji projektu dotyczącego bezpieczeństwa miasta i obywateli, zorganizowanej w Myślęcinku przez „Polkomtel".

30 kwietnia - Opracowano scenariusz oraz towarzyszące mu inne dokumenty dotyczące obchodów „Powiatowego Dnia Strażaka", który odbędzie się w dniu 16 maja 2003 roku.


maj

kalendarz3 maja – Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Narodowego Konstytucji 3-go Maja oraz mszy świętej w Katedrze Włocławskiej. Komenda Miejska PSP wystawiła na tej uroczystości kompanię honorową.

3 maja – Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski był gościem zaproszonym podczas XIII Ogólnopolskiego Biegu Kujawiaka, który odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Włocławka Władysława Skrzypka na stadionie osiedlowym „Zazamcze" we Włocławku.

4 maja – Z udziałem kierownictwa Komendy Miejskiej PSP we Włocławku oraz Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku odbyły się uroczystości Gminnego Dnia Strażaka w Baruchowie. Miejscem uroczystości była Ochotnicza Straż Pożarna w Kłótnie. Podczas jej trwania miejscowi strażacy i sympatycy straży zostali uhonorowani medalami i dyplomami. Odbyła się także promocja publikacji st.kpt. dr Zdzisława Zasady pt. „Sprostać strażackiej tradycji" omawiającej zarys dziejów Zarządu Gminnego Związku OSP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Baruchowo.

4 maja – Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział we mszy świętej za strażaków województwa kujawsko-pomorskiego w Kościele Fara w Bydgoszczy.

4 maja – Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w gminnych obchodach Dnia Strażaka w Lubaniu połączonych z „Majówką z Unią Europejską", na których obecni byli także wojewoda kujawsko-pomorski Romuald Kosieniak i komendant wojewódzki PSP w Toruniu bryg. Krzysztof Kowalski.

5 maja - Z udziałem 14 strażaków Komendy Miejskiej PSP odbyły się ćwiczenia obiektowe w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) we Włocławku.

5 maja – Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w roboczym posiedzeniu Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

5 maja – Z udziałem st.kpt. Dariusza Kuligowskiego odbyło się spotkanie z młodzieżą klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku.

7 maja – Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w roboczym posiedzeniu Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku dotyczącym organizacji obchodów Powiatowego Dnia Strażaka.

7 maja – Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

8 maja – Odbył się przetarg nieograniczony na zakup i dostawę paliw płynnych na okres do końca 2003 roku dla Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, który wygrało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARES" sp. z o.o. z Włocławka.

8 maja – W uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa brał udział komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski.

9-10 maja – Na terenie Zalewu Włocławskiego w Zarzeczewie odbyły się I Krajowe Regaty Żeglarskie Służb Ratowniczych „Bezpieczeństwo 2003". Uczestnikami ich były żeglarskie załogi klasy Ω z jednostek PSP, OSP, policji, służby granicznej i innych. W czasie bezwietrznej pogody udało się rozegrać jedynie jeden bieg, w którym zwycięzcami została załoga z Giżycka reprezentująca Zarząd Główny ZOSP RP. Goście oraz startujący zawodnicy mieli możliwość obserwowania pokazów ratownictwa z udziałem załóg Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, wyspecjalizowanych zastępów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz policji. Komenda Miejska PSP we Włocławku będąc jednym z gospodarzy imprezy odpowiadała za część rozwinięcia bazy logistycznej, służbę porządkową oraz wybrane czynności ratownictwa medycznego.

12 maja – Komenda Miejska PSP we Włocławku nawiązała współpracę z kierownictwem Włocławskiego Portalu Internetowego. Na jego stronach pod adresem www.q4.pl będą publikowane wybrane zagadnienia z działań ratowniczo-gaśniczych oraz innych przedsięwzięć wykonywanych lub organizowanych przez Komendę Miejską PSP we Włocławku.

12 maja – Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski, prezes i wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku uczestniczyli w spotkaniu z redaktorką „Nowości Włocławskich" dotyczącym omówienia szczegółów konkursu „Na najlepszego strażaka roku jednostek OSP powiatu włocławskiego".

14 maja – Komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski, na zaproszenie Prezydenta Miasta Włocławka Władysława Skrzypka, brał udział w drugim posiedzeniu Rady Prezydenckiej.

15 maja – W obecności zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzeja Więckowskiego, komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski podpisał umowę o budowę strażnicy przy ulicy Płockiej 7a oraz przekazał teren pod budowę do dyspozycji wykonawcy.

16 maja – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP odbyły się obchody „Powiatowego Dnia Strażaka 2003" zorganizowane przez Komendę Miejską PSP i Zarząd Powiatowy ZOSP RP we Włocławku. Licznie zgromadzone grono strażackich działaczy oraz gości zaproszonych było świadkami nadania przez Prezydenta RP, ministra SWiA oraz komendanta głównego PSP medali oraz dyplomów. Dyplom Komendanta Głównego PSP otrzymał st.ogn. Jan Lewandowski. Ponadto na wyższe stopnie służbowe awansowani zostali: do stopnia młodszego kapitana – mł.asp. Marek Lewandowski, do stopnia aspiranta sztabowego - asp. Mariusz Sinczewski, do stopnia aspiranta - mł.asp. Marcin Błaszczyk i mł.asp. Tomasz Świderek, do stopnia starszego ogniomistrza - ogn. Jan Czerwiński, ogn. Andrzej Lisowski, ogn. Leszek Słoniecki, ogn. Janusz Zefert, do stopnia ogniomistrza - mł.ogn. Cezary Borowiecki, do stopnia młodszego ogniomistrza - st.sekc. Jarosław Kowalczyk, st.sekc. Grzegorz Perliński, st.sekc. Tomasz Snopkowski, st.sekc. Mirosław Szatkowski, do stopnia starszego sekcyjnego - sekc. Przemysław Górnicki, sekc. Sławomir Jaszczak, sekc. Artur Jerzewski, sekc. Jarosław Łojewski, sekc. Angelika Pasikowska, sekc. Jacek Pawiński, sekc. Artur Piotrowski, sekc. Urszula Przybyłowska, sekc. Zbigniew Rewers i sekc. Piotr Tuchorski.

21 maja – W Wydziale Organizacyjno-Kadrowym Komendy Miejskiej PSP zakończono prace związane z utworzeniem oraz testowaniem aplikacji komputerowej pn. „Komputerowa baza teleadresowa KM PSP".

22 maja – Pod kierownictwem komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Grzegorza Świątkowskiego odbyła się kolejna narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

22 maja – W Zespole Szkół Zawodowych Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Cogito" we Włocławku odbyła się „Giełda Zawodów" organizowana przez Centrum Edukacji i Pracy Ochotniczych Hufców Pracy, w której uczestniczył st.kpt. Dariusz Kuligowski.

23 maja – Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Dworze Artusa w Toruniu, w których uczestniczył komendant miejski PSP mł.bryg. Grzegorz Świątkowski, Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: st.ogn. Leszek Słoniecki, mł.ogn. Roman Kacprzyk i st.str. Jan Zwoliński.

24 maja – Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Golubiu-Dobrzyniu, połączonych z oddaniem nowej strażnicy i wręczeniem sztandaru Zarządowi Wojewódzkiemu ZOSP RP w Toruniu na wyższe stopnie służbowe awansowani zostali: do stopnia brygadiera – mł.bryg. Grzegorz Świątkowski, komendant miejski PSP we Włocławku, a do stopnia kapitana – mł.kpt. Henryk Szałek, zastępca komendanta miejskiego PSP we Włocławku.

27 maja – Z inicjatywy st.kpt. Dariusza Kuligowskiego odbyło się zebranie założycielskie Koła Emerytów i Rencistów RP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku z udziałem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Koła Emerytów i Rencistów RP w Toruniu Janem Miklaszewskim.

28 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystości pożegnania odchodzących na zaopatrzenie emerytalne mł.ogn. Romana Kacprzyka i st.str. Zenona Majewskiego.

29 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym dla pracowników przez „EuRoPolGaz – Tłocznia w Gąbinku" na terenie Aeroklubu Włocławskiego.

30 maja – Z udziałem bryg. Grzegorza Świątkowskiego, st.kpt. Zdzisława Zasady, kpt. Grzegorza Sadowskiego i mł.asp. Dariusza Rosińskiego odbyła się uroczystość Dnia Dziecka w Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim. Strażacy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zdołali zgromadzić 150 zabawek oraz ufundowali 22 piłki do gry w koszykówkę i piłkę nożną. Podczas imprezy odbyło się ich wręczenie połączone z prelekcją i konkursem wiedzy pożarniczej. Swój udział w postaci napojów oraz słodyczy zaakcentował także włocławski supermarket TESCO. Na zakończenie imprezy odbyły się pokazy sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

31 maja – Podczas trwania Festynu Integracyjnego zorganizowanego przez dyrekcję Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku, który miał miejsce na stadionie osiedlowym „Zazamcze", strażacy Komendy Miejskiej PSP przygotowali i przeprowadzili pokazy strażackie oraz wspomagali organizatorów przy rozwinięciu bazy kwatermistrzowskiej.


czerwiec

kalendarz1 czerwca – Strażacy KM PSP we Włocławku przeprowadzili pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego na imprezach zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka w Lubrańcu, we Włocławku przy ul. Bartnickiej i nad jez. Wikaryjskim.

3 czerwca – W spotkaniu z przedstawicielem wykonawcy dotyczącym zaawansowania prac przy budowie nowej strażnicy przy ul. Płockiej brał udział komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzejem Więckowskim i inspektorem nadzoru budowlanego.

4 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

5 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przebywał na targach sprzętu pożarniczego „EDURA 2003", które odbyły się w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.

5 czerwca – W kontrolach stacji gazu płynnego prowadzonych wspólnie z Państwową Inspekcją Handlową brał udział kpt. Grzegorz Sadowski.

6 czerwca – Podczas trwania imprezy zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego pn. „Bezpieczna droga w czasie wakacji strażacy Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy działania sprzętu ratownictwa drogowego oraz gaszenia palącego się samochodu.

6 czerwca – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie komendanta miejskiego PSP bryg. Grzegorza Świątkowskiego z przedstawicielami Poczty Polskiej, dotyczące przeprowadzenia na budynku Poczty ćwiczeń obiektowych.

7-8 czerwca – Podczas referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej przeprowadzono 2 kontrole w lokalach wyborczych, w 3 strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowano lokale wyborcze, 22 strażaków ochotników oddelegowanych było do ochrony lokali wyborczych, 2 samochody operacyjne z Ochotniczych Straży Pożarnych obsługiwały komisje referendalne. Podczas trwania referendum nie zanotowano nadzwyczajnych zdarzeń zagrażających jego przebiegowi.

10 czerwca – Komenda Miejska PSP we Włocławku wdrożyła wstępne procedury związane z udostępnianiem informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198).

10 czerwca - Z udziałem 13 strażaków Komendy Miejskiej PSP odbyły się ćwiczenia obiektowe w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie "Netia" Telekomunikacja S.A. we Włocławku.

12 czerwca – st.kpt. Zdzisław Zasada odbył spotkanie z kom. Małgorzatą Złakowską z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, którego celem było zrealizowanie audycji radiowej poświęconej bezpiecznemu wypoczynkowi wakacyjnemu w ramach akcji „Bezpieczna Polska – Bezpieczne Dziecko". Audycję kilkakrotnie wyemitowało włocławskie Radio W.

13 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystej Sesji Rady Miasta Włocławka z okazji odsłonięcia i poświęcenia obrazu Patrona Miasta Włocławka – Błogosławionego Biskupa Michała Kozala i nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Włocławka Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

13-15 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w obchodach „Dni Włocławka".

14 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z udziałem przedstawicieli Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dotyczącym nadania nazwy „Przyjaciół WOŚP" skrzyżowaniu ulic Kruszyńska - Planty.

15 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski, mł.bryg. Robert Majewski, kpt. Henryk Szałek i st.kpt. Zdzisław Zasada brali udział w obchodach 40-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałach gm. Kowal i wprowadzeniu do podziału bojowego nowego lekkiego samochodu gaśniczego marki FORD, będącego w posiadaniu tej jednostki.

16 czerwca – W Wydziale Organizacyjno-Kadrowym opracowano decyzję komendanta miejskiego PSP dotyczącą powołania szefów zespołów reagowania kryzysowego oraz ich zadań, która weszła w życie z dniem podpisania. Na jej mocy na funkcję szefów zespołu reagowania kryzysowego wyznaczono: w powiecie włocławskim – mł.bryg. Roberta Majewskiego, w mieście i gminie Lubraniec – mł.bryg. Jacka Czerwińskiego, w gminie Kowal – st.kpt. Zdzisława Zasadę, w gminie Baruchowo – st.kpt. Dariusza Kuligowskiego, w gminie Choceń st.kpt. Janusza Piaseckiego, w mieście i gminie Chodecz – st.kpt. Piotra Olszewskiego, w gminie Lubanie – st.kpt. Andrzeja Podolskiego, w mieście Kowal – kpt. Grzegorza Sadowskiego, w gminie Włocławek – kpt. Grzegorza Jankowskiego, w mieście i gminie Lubień Kujawski – mł.kpt. Marka Lewandowskiego, w gminie Boniewo – asp. Jarosława Szajerskiego, w mieście i gminie Izbica Kujawska – mł.asp. Romana Zaborowskiego, na funkcję zastępcy szefa zespołu reagowania kryzysowego we Włocławku – kpt. Henryka Szałka. Koordynatorem szefów zespołów został mł.bryg. Robert Majewski.

16-17 czerwca – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Janusz Piasecki wziął udział w szkoleniu pionu operacyjnego komend miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w Cichym gm. Zbiczno.

17 czerwca – W ramach akcji „Bezpieczne Wakacje" kpt. Grzegorz Sadowski wziął udział w spotkaniach z dziećmi ze Szkół Podstawowych nr 3 i nr 19 we Włocławku.

20 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 19 we Włocławku, podczas którego wręczył dyplomy i statuetki strażaka dla dwóch uczniów klasy Ib, którzy ugasili pożar poszycia przy kompleksie leśnym na osiedlu Michelin we Włocławku.

20 czerwca – Strażacy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzili pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego na Zielonym Rynku we Włocławku.

21 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w konsekracji Kościoła p.w. Św. Jadwigi Królowej Polski oraz jubileuszu 20-lecia sprawowania służby duszpasterskiej jako proboszcza tej parafii przez ks. Zenona Rutkowskiego – kapelana strażaków woj. kujawsko-pomorskiego.

22 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski oraz naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego st.kpt. Zdzisław Zasada wzięli udział w spotkaniu członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal.

22 czerwca – Strażacy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku we współudziale z policją przeprowadzili pokazy sprzętu z użyciem podnośnika SCH-40 na ul. Płockiej we Włocławku.

24 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z inspektorem nadzoru budowlanego dotyczącym zaawansowania prac przy budowie strażnicy przy ul. Płockiej we Włocławku.

24 czerwca – Strażacy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku wygłosili w Gimnazjum w Choceniu prelekcję na temat bezpieczeństwa podczas zabaw nad wodą połączoną z pokazami sprzętu ratownictwa wodnego nad jez. Borzymowskim.

25 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu członków Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

26 czerwca – Odbyły się ćwiczenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Brześć Kujawski w Leśnictwie Poraza. Ćwiczenia poprzedzono przeglądem wyposażenia samochodów pożarniczych przybyłych na punkt koncentracji przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu oraz wykładem nt. gaszenia pożarów lasów. Podsumowanie ćwiczeń odbyło się w Wieńcu Zdroju.

26-27 czerwca – Strażacy Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego - kpt. Grzegorz Sadowski i mł.kpt. Marek Lewandowski, przeprowadzili wraz z Policją wspólną akcję pk. „Niebezpieczne przewozy".

27 czerwca – Odbyły się ćwiczenia wodno-nurkowe dla specjalistycznych grup wodno -nurkowych woj. kujawsko-pomorskiego z Włocławka, Bydgoszczy, Inowrocławia, Torunia, Tucholi i Żnina. Ćwiczenia rozpoczęto wodowaniem sprzętu na Wiśle przy ul. Solnej we Włocławku. Następnie przeprowadzono śluzowanie na tamie, zapoznanie z zagrożeniami i specyfiką obiektu elektrowni wodnej i zapory wodnej, a zakończono je ćwiczeniami nurkowymi. Podsumowanie ćwiczeń odbyło się w ośrodku Anwilu w Zarzeczewie.


lipiec

kalendarz1-2 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Tucholi.

4 lipca – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

4 lipca – Odbyło się spotkanie kapelana wojewódzkiego strażaków ks. kpt. Zenona Rutkowskiego ze strażakami Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

4 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski podpisał umowę ze starostą powiatu włocławskiego Piotrem Stannym dotyczącą zakupu dla Komendy Miejskiej PSP aparatów powietrznych FENZY.

4 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Włocławek na prawach powiatu i powiatu włocławskiego, na którym przedstawił informację nt. stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta Włocławka i powiatu włocławskiego w 2002 roku oraz główne kierunki działania Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w 2003 roku.

4 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z dyrektorem Banku Pocztowego przedstawiającego oferty usług banku dla strażaków Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

5 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski na zaproszenie Prezydenta Miasta Włocławka Władysława Skrzypka obserwował turniej "Zmagania Miast", który odbył się Na Zielonym Rynku we Włocławku.

5 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystym otwarciu Mistrzostw Polski Makiet Samolotów oraz Ogólnopolskich Zawodów Modeli RC na terenie Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.

5 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w przekazaniu w użytkowanie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach gm. Włocławek ciężkiego samochodu bojowego GCBA 6/32 przez Nadleśnictwo Włocławek.

7 lipca – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie komendanta miejskiego PSP bryg. Grzegorza Świątkowskiego z dh. Eugeniuszem Rożkiem - komendantem Hufca ZHP we Włocławku dotyczącym współpracy pomiędzy jednostkami.

8 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzejem Więckowskim i inspektorem nadzoru budowlanego wizytowali budowę nowej jednostki przy ul. Płockiej we Włocławku.

8 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z ks. proboszczem Lechem Klejmontem z Kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku w sprawie powołania Parafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej.

9 lipca – Sprawa wykonania przyłącza do nowej strażnicy przy ul. Płockiej we Włocławku była tematem spotkania komendanta miejskiego PSP bryg. Grzegorza Świątkowskiego z przedstawicielem TP S.A.

10 lipca – Na obiektach Rejonowego Urzędu Poczty przy al. Chopina we Włocławku odbyły się ćwiczenia strażaków Komendy Miejskiej PSP oraz innych służb ratowniczych (policja, straż miejska, pogotowie ratunkowe, pogotowie energetyczne i pogotowie wodociągowe) zorganizowane przez Komendę Miejską PSP we Włocławku. Zamiarem ich było sprawdzenie łączności alarmowania, sposobów alarmowania oraz podjęcia pierwszych czynności ratowniczych przez pracowników poczty, dostępności dróg dojazdowych, ewakuacji osób z obiektu, działania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych, umiejętności posługiwania się przez pracowników poczty podręcznym sprzętem gaśniczym oraz zachowanie się ich w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej, znajomości przez strażaków procedur ratownictwa medycznego, sprawności dowodzenia interwencyjnego. Z kolei dalsze działania z użyciem wyspecjalizowanych służb ratowniczych polegały na ewakuacji klientów i mieszkańców przyległego do budynku poczty budynku mieszkalnego, gaszeniu pożaru, zabezpieczeniu walorów pieniężnych i sprzętu, udzieleniu pomocy ciężko poszkodowanym ratownikom. Akcja odbyła się w newralgicznym punkcie miasta oraz w chwili dość dużego napływu klientów i miała sprawdzić czasy operacyjne i możliwości dojazdu służb ratowniczych. Pełne zaskoczenie pracowników, klientów i bardzo wielu mieszkańców pobliskich ulic świadczyło o dużym zdyscyplinowaniu oraz odpowiednim zgraniu interweniujących służb, co zostało podkreślone przez wszystkie osoby, które z ramienia kierownictw administracji państwowej, samorządowej i specjalnej ćwiczenia obserwowali. W ćwiczenia zaangażowane były następujące zastępy strażackie: SLRR Nissan, GBA 2/25, GBA 0,75/1 SH 40, SCD 30 oraz 17 strażaków. Obserwatorami ćwiczeń byli: Robert Gałązkowski - doradca ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Arkadiusz Horonziak - wicewojewoda kujawsko-pomorski, bryg. Krzysztof Kowalski - komendant wojewódzki PSP w Toruniu, bryg. Grzegorz Świątkowski - komendant miejski PSP we Włocławku, Janusz Majerski - naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Włocławka, Nabih Sharif - koordynator medycznych działań ratowniczych KW PSP w Toruniu, dr inż. Marek Borowicz - Rejonowego Urzędu Poczty we Włocławku. Ćwiczeniami dowodził mł.kpt. Janusz Biernacki - zastępca dowódcy Jednostki ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

10 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w Bazylice Katedralnej w uroczystościach żałobnych śp. ks. biskupa Romana Andrzejewskiego.

11 lipca – Obóz kondycyjny strażaków-płetwonurków nad jez. Piaseczno gm. Wielgie wizytowali komendant wojewódzki PSP bryg. Krzysztof Kowalski i komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski.

12 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

13 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w obchodach 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórznie gm. Fabianki oraz wręczeniu sztandaru tej jednostce.

15 lipca – Przekazano lokalnym publikatorom, opracowaną w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym, obszerną "Informację o przeprowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych ochrony przeciwpożarowej miasta i powiatu włocławskiego w porównanych okresach 01.01.-30.06.2002 roku i 01.01.-30.06.2003 roku".

21 lipca – W Wydziale Organizacyjno-Kadrowym Komendy Miejskiej PSP we Włocławku podjęto prace związane z przewidywaną pod koniec września br. uroczystością wmurowania aktu erekcyjnego pod Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 2 przy ul. Płockiej we Włocławku.

22 lipca – W lokalnych publikatorach ukazał się obszerny materiał dotyczący szczególnych akcji włocławskich strażaków, który dotyczył interwencji związanych z wyrojeniami szerszeni, ós, pszczół i bąków.

24 lipca – W uroczystości z okazji Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku wziął udział komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski.

28-30 lipca – W kontaktach medialnych strażacy Wydziału Organizacyjno-Kadrowego informowali mieszkańców Włocławka i powiatu włocławskiego o zbliżających się intensywnych opadach, silnych wiatrach i burzach. Po ich nastąpieniu przekazano obszerny materiał o przeprowadzonych 83 akcjach związanych z likwidacją miejscowych zagrożeń, w tym z powodu opadów deszczu (pompowanie wody) - 51, silnych wiatrów (połamane drzewa, odłamane konary i gałęzie, przewrócone tablice reklamowe) - 28 oraz przy 4 innych interwencjach.


sierpień

kalendarz3 sierpnia – Strażacy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzili pokaz sprzętu ratownictwa wodnego na Jeziorze Skrzyneckim w ramach pikniku „MUZYKA, SŁOŃCE, WODA, RELAX, PRZYGODA" organizowanego przez Urząd Gminy w Baruchowie.

4 sierpnia – Podpisano umowę z Zakładem Budowlanym p. Piotra Kalińskiego na wykonanie modernizacji wiatrołapu w KM PSP we Włocławku.

10 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w obchodach 45-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym gm. Choceń.

14 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Włocławku w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego.

15-17 sierpnia – We współpracy z Komendą Miejską Policji we Włocławku oraz Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym we Włocławku przeprowadzono akcję „BEZPIECZNY AKWEN 2003", której celem było wyeliminowanie tragicznych w skutkach wypadków osób wypoczywających nad wodą. Kontrolą objęte zostały jeziora powiatu włocławskiego i rzeka Wisła. Szczególna uwaga zwracana była na: właściwą opiekę osób dorosłych nad dziećmi wypoczywającymi nad wodą, posiadanie stosownych uprawnień sterników łodzi motorowych i żaglowych, ich trzeźwość oraz wyposażenie łodzi w wymagany sprzęt ratunkowy, właściwe pełnienie służby przez ratowników na kąpieliskach, przestrzeganie przepisów sanitarnych, porządkowych, przeciwpożarowych, ochronie przyrody, o rybactwie śródlądowym, na terenie przystani wodnych, pól namiotowych, ośrodków wczasowych, plaży. W akcji brało udział: 12 policjantów, 10 - strażaków, 10 ratowników WOPR. W akcji wykorzystano: 10 łodzi (w tym 2 z KM PSP); 4 samochody (w tym 2 z KM PSP).

15 sierpnia – W Kowalu odbył się Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych połączony z Piknikiem Strażackim 2003, w których uczestniczył komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski.

20 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym otwarciu Centrum Handlowego CITY we Włocławku.

21 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w uroczystym otwarciu IV Włocławskich Zawodów Balonowych o Puchar Prezydenta Włocławka i Prezesa Anwilu SA.

23 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w uroczystości wręczenia sztandaru Oddziałowi Regionalnemu Samoobrony.

24 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w obchodach 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń.

30 sierpnia – Strażacy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zabezpieczyli logistycznie i pod względem przeciwpożarowym Festyn Rodzinny we Włocławku oraz przeprowadzili pokaz sprzętu.

31 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w Wojewódzkich Uroczystościach Dożynkowych w Lubaniu.

31 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w Powiatowo-Gminnych Uroczystościach Dożynkowych w Izbicy Kujawskiej.


wrzesień

kalendarz1 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział we Włocławku w uroczystych obchodach 64. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

1 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w otwarciu sali sportowej w Zespole Szkół w Chodczu.

4 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu u ks. proboszcza Lecha Klejmonta w sprawie kontynuacji działań związanych z zarejestrowaniem Parafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku.

5 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z kpt. Leszkiem Krajewskim naczelnikiem Wydziału Infrastruktury w Biurze Kwatermistrzowskim Komendy Głównej PSP w Warszawie, zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Andrzejem Więckowskim oraz inspektorem nadzoru wizytowali teren budowy nowej strażnicy.

6 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystości wręczenia sztandaru Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku.

7 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w gminno-parafialnych uroczystościach dożynkowych w Lubrańcu.

7 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w "Dożynkach Gminnych Kruszyn 2003" i 55-lecia Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

7 września – Strażacy KM PSP we Włocławku zabezpieczyli logistycznie oraz przeprowadzili pokaz sprzętu w ramach Dożynek Gminnych w Chełmicy Dużej gm. Fabianki.

8 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

8 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z dyrektorem Banku Pocztowego w celu omówienia świadczeń oferowanych strażakom przez bank.

14 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w uroczystych obchodach jubileuszu 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennej gm. Izbica Kujawska.

14 września – Strażacy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zabezpieczyli logistycznie turniej baseballu organizowany przez Ognisko TKKF SM "Zazamcze" we Włocławku.

15 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Włocławku.

15-30 września – W Wydziale Organizacyjno-Kadrowym opracowano scenariusz oraz wykonano multimedialną prezentację dotyczącą historii pożarnictwa we Włocławku, która zostanie umieszczona w dniu 28.10.2003r. z Aktem Erekcyjnym w murach budowanej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku przy ul. Płockiej 7a.

16 września – W godzinach 3:00 - 10:00 odbyły się ćwiczenia taktyczne na obszarach leśnych p.k. "Pińczata 2003". W ćwiczeniach brały udział 4 zastępy z Komendy Miejskiej PSP Włocławek, 1 zastęp z KP PSP Aleksandrów Kujawski, 1 zastęp z KP PSP Radziejów, 21 zastępów z jednostek OSP. Celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości operacyjnej Kompanii Gaśniczej Włocławek Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego oraz jednostek OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z powiatu włocławskiego, rozpoznanie operacyjne kompleksu leśnego Leśnictwa Dębice.

17 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

18 września – W Komendzie Miejskiej PSP odbyło się spotkanie podmiotów wchodzących w skład sieci radiowej koordynacji ratownictwa "Włocławek 900".

18 września – St.kpt. Zdzisław Zasada uczestniczył w pierwszym, w nowej kadencji, posiedzeniu Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku OSP RP. Podczas jej obrad omówiono główne zadania komisji, nakreślono plan pracy na bieżącą kadencję oraz wybrano władze. Komisja pracować będzie pod kierownictwem prof. Józefa Ryszarda Szaflika. Do składu 5-osobowego prezydium wybrano dr Zdzisława Zasadę.

19 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z dyrektorem PKS Bogumiłem Witkowskim w celu omówienia współpracy pomiędzy instytucjami.

19 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przedstawił informację dotyczącą zdarzeń w I półroczu 2003 roku we Włocławku i powiecie włocławskim na posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławka.

21 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w obchodach 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

22-23 września – W Bydgoszczy odbyły się V Mistrzostwa Województwa kujawsko-pomorskiego w Sporcie Pożarniczym. Reprezentacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie: st.sekc. Sławomir Jaszczak, st.sekc. Artur Jerzewski, st.sekc. Jarosław Kozakowski, st.sekc. Artur Piotrowski, st.sekc. Roman Suchomski, sekc. Jacek Czarniak, sekc. Piotrowski Marcin, sekc. Rafał Seroczyński, str. Robert Kwapiński, str. Arkadiusz Kurdupski uzyskała następujące wyniki: pożarniczy tor przeszkód 100 m: indywidualnie - V miejsce st.sekc. Roman Suchomski, drużynowo - IV miejsce, wspinanie na 3 piętro przy użyciu drabiny hakowej: indywidualnie - VII miejsce st.sekc. Roman Suchomski, drużynowo - III m., dwubój pożarniczy: indywidualnie - VI miejsce st.sekc. Roman Suchomski, sztafeta pożarnicza 7x50 m: I miejsce drużynowo, ćwiczenie bojowe: VII miejsce drużynowo. W klasyfikacji generalnej drużyna Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajęła III miejsce, a st.sekc. Sławomir Jaszczak otrzymał nagrodę za zajęcie I miejsca w dwuboju pożarniczym w klasyfikacji, która nie uwzględniała strażaków będących w kadrze województwa. Gościem zawodów był komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski.

25 września – W Wydziale Organizacyjno-Kadrowym odbyło się kolejne spotkanie z p. Wojciechem Kowalczykiem – właścicielem Włocławskiego Węzła Internetowego, poświęcone dalszej modyfikacji witryny internetowej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

25-26 września – Strażacy Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP we Włocławku we współpracy z Komendą Miejską Policji we Włocławku brali udział w akcji "Niebezpieczne przewozy".

29-30 września – Odbył się cykl spotkań z redakcjami lokalnych publikatorów poświęcony zdobyciem przez włocławskich strażaków z KM PSP III miejsca podczas V Mistrzostw Województwa kujawsko-pomorskiego w Sporcie Pożarniczym w Bydgoszczy.

30 września – Na wniosek komendanta miejskiego PSP bryg. Grzegorza Świątkowskiego komendant wojewódzki PSP w Toruniu znowelizował "Regulamin organizacyjny KM PSP we Włocławku woj. kujawsko-pomorskie". Tym samym nieetatową funkcję rzecznika prasowego przeniesiono z Wydziału Organizacyjno-Kadrowego do Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego. Wydział Organizacyjno-Kadrowy zobowiązano do merytorycznego nadzoru nad witryną internetową, szerokopasmowym łączem internetowym oraz Biuletynem Informacji Publicznej. W Wydziale Technicznym utworzono warsztat sprzętu ochrony dróg oddechowych.


październik

kalendarz3 października – Na zaproszenie dyrektora Zakładu Karnego we Włocławku komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w ćwiczeniach ochronnych grup interwencyjnych inspektoratu bydgoskiego, które odbyły się we Włocławku.

5 października – W Poznaniu rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu na 10 kilometrów. Reprezentacja województwa kujawsko-pomorskiego, w skład której wchodził kpt. Grzegorz Jankowski z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, zdobyła srebrny medal.

5 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystym otwarciu Mistrzostw Polski Latawców, które odbyły się w Aeroklubie Włocławskim.

6 października – W Wydziale Organizacyjno-Kadrowym przystąpiono do finalizowania przedsięwzięć związanych z uroczystością wmurowania Aktu Erekcyjnego w obiekt nowo powstającej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku przy ul. Płockiej 7a. W ich ramach opracowano i omówiono scenariusz ze strażakami współprowadzącymi imprezę, opracowano tekst Aktu Erekcyjnego, opracowano program komputerowy pt. „Włocławskie pożarnictwa 1874 – 2003" oraz przygotowano szereg projektów graficznych, które w postaci upominków otrzymywali uczestnicy uroczystości.

8 października – W sali Teatru Impresaryjnego we Włocławku komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2003/2004 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

9 października – W Komendzie Miejskiej PSP odbyła się konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy włocławskich i regionalnych czasopism, radia, telewizji i Włocławskiego Węzła Internetowego. Jej głównymi tematami było: przedstawienie stanu interwencji jednostek straży pożarnych na terenie Włocławka i powiatu włocławskiego w 2003 roku, którego dokonał st.kpt. Janusz Piasecki – naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego; zaprezentowanie problematyki związanej z budową obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku przy ul. Płockiej 7a w kontekście polepszenia stanu operacyjnego zabezpieczenia dzielnicy Wschód i Zawiśla, którą omówił bryg. Grzegorz Świątkowski – komendant miejski PSP. W końcowej części konferencji nastąpiła oficjalna zmiana na funkcji nieetatowego rzecznika prasowego KM PSP we Włocławku, którą po st.kpt. Zdzisławie Zasadzie przejął asp. Dariusz Politowski – kierownik sekcji w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym.

10-12 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przebywał w Zaciszu gm. Lubiewo gdzie uczestniczył w naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP oraz w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP województwa kujawsko-pomorskiego.

15 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z dyrektorem KRUS we Włocławku Andrzejem Basińskim uczestniczył w uroczystym przekazaniu toreb ratowniczych R-1 dla jednostek włączonych do KSRG tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

17 października – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł.kpt. Janusz Biernacki wygłosił prelekcję z pokazem nt. „Stan techniczny pojazdów a kolizje drogowe" podczas szkolenia uzupełniającego dla diagnostów Stacji Kontroli Pojazdów organizowanym przez Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Włocławku.

17 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Władysławem Borkowskim naczelnikiem wydziału Starostwa Powiatowego we Włocławku. Celem spotkania było omówienie spraw organizacyjnych dotyczących powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

18 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w obchodach 19. rocznicy męczeńskiej śmierci Kapelana „Solidarności" ks. Jerzego Popiełuszki na Stopniu Wodnym we Włocławku.

19 października – Strażacy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zabezpieczyli logistycznie XI Włocławski Bieg Dzieci i Młodzieży Poświęcony Męczeńskiej Śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

20-21 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przebywał na naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP, która odbyła się w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

21 października – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w naradzie z prezesami włocławskich spółdzielni mieszkaniowych, której tematem była poprawa stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie spółdzielni.

24 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym oddaniu do użytku nowej strażnicy JRG nr 2 w Inowrocławiu.

24 października – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławka.

24 października – Strażacy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przeprowadzili pokaz sprzętu ratownictwa drogowego i sprzętu technicznego znajdującego się na samochodzie gaśniczym GBA 2/25 podczas Szkolnego Dnia Otwartego w Szkole Podstawowej nr 3 we Włocławku, który odbył się pod hasłem „Przepisy ruchu drogowego bez tajemnic".

26 października – Strażacy KM PSP we Włocławku, pod przewodnictwem lek.med. Nabiha Sharifa – wojewódzkiego koordynatora medycznych działań ratowniczych Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, przeprowadzili kilkugodzinne pokazy resuscytacji w hipermarkecie „Real" we Włocławku, połączone z praktycznymi pokazami instruktażowymi dla zainteresowanych osób.

28 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w odprawie służbowej dla kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

28 października – Odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego w obiekt nowo powstającej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku przy ul. Płockiej 7a. W jej trakcie pod historycznym dokumentem swoje podpisy złożyli: Wadim Karpiński - zastępca dyrektora Biura Kwatermistrzowskiego Komendy Głównej PSP, Władysław Skrzypek - prezydent Miasta Włocławka, mł.bryg. Andrzej Więckowski - zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu, Stanisław Wawrzonkoski - przewodniczący Rady Miasta Włocławka, bryg. Grzegorz Świątkowski - komendant miejski PSP we Włocławku i Tadeusz Walczak - prezes PBM „Zrywbud" we Włocławku. Poświęcenia obiektu oraz samochodu Star 1466 z napędem terenowym, przekazanym dla Komendy Miejskiej PSP we Włocławku do działań przeciwpowodziowych, dokonali kapelan wojewódzki - ks. Zenon Rutkowski i kapelan powiatowy - ks. Wojciech Frątczak. Wmurowania Aktu Erekcyjnego, pamiątkowych cegieł z obiektów włocławskich straży pożarnych usytuowanych przy ul. Żabiej 8 (1909 r.), ul. Rolnej 1 (1974 r.) i ul. Płockiej 7a (2003 r.) dokonały osoby podpisujące wyżej wspomniany Akt Erekcyjny. W końcowej części uroczystości kilkunastu sympatyków straży pożarnej i strażaków Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej zostało udekorowanych medalami „Za zasługi dla pożarnictwa".

29 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

30 października – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł.kpt. Janusz Biernacki przeprowadził szkolenie dla kadry Medycznego Studium Zawodowego we Włocławku pn. „Postępowanie w przypadku pożaru bądź innego miejscowego zagrożenia".

31 października – W Komendzie Miejskiej PSP odbyła się uroczystość pożegnania strażaków: st.ogn. Leszka Słonieckiego, mł.ogn. Tomasza Bińkowskiego, sekc. Stefana Pawłowskiego, st.str. Ryszarda Kołodziejskiego, st.str. Jana Zwolińskiego, którzy przeszli na zaopatrzenie emerytalne.


listopad

kalendarz7 listopada – st.kpt. Zdzisław Zasada – naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego spotkał się w siedzibie Komendy Miejskiej PSP z kierownikiem oddziału włocławskiego „Gazety Kujawskiej", kierownikiem włocławskiej rozgłośni Radia PiK oraz właścicielem Włocławskiego Węzła Internetowego Q4. Przedmiotem spotkania było określenie dalszej współpracy dotyczącej strategicznych zadań związanych z informowaniem publikatorów o najważniejszych przedsięwzięciach wykonywanych przez Komendę Miejską PSP we Włocławku.

8 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w uroczystych obchodach 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętosławiu gm. Włocławek.

14 listopada – Z okazji Święta Niepodległości w siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się uroczyste wręczenie medali „Za zasługi dla pożarnictwa" strażakom PSP. Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymali: mł.ogn. Zbigniew Barański, mł.bryg. Jacek Czerwiński, st.kpt. Dariusz Krysiński, st.kpt. Dariusz Kuligowski, kpt. Grzegorz Sadowski; srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymali: st.ogn. Alfred Chojnacki, st.str. Wojciech Dwojacki, st.asp. Sławomir Kurlapski, mł.kpt. Marek Lewandowski, mł.ogn. Jarosław Ryniec, asp. Tomasz Świderek; brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymali: kpt. Grzegorz Jankowski, st.sekc. Krzysztof Jankowski, mł.ogn. Jarosław Kowalczyk, st.sekc. Ireneusz Kurlapski, mł.ogn. Robert Maślanka, st.sekc. Konrad Osmałek, st.sekc. Piotr Owsianowski, st.sekc. Angelika Pasikowska, st.sekc. Jacek Pawiński, st.sekc. Arkadiusz Rogowicz, st.sekc. Mirosław Szczupakowski, mł.asp. Dariusz Szychulski, mł.asp. Roman Zaborowski. Odznaczenia wręczał dh Jan Szczepaniak wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu.

14 listopada – st.kpt. Zdzisław Zasada – naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego wziął udział w posiedzeniu kierownictwa Urzędu Gminy w Kowalu, którego tematyką było wdrożenie procedur związanych z powołaniem i funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Reagowania oraz propozycje związane z planem pracy w wyżej wymienionego zespołu.

20 listopada – Na zaproszenie przedsiębiorstw z branży chemicznej komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w konferencji dotyczącej systemu SPOT (System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych – system informacyjny i świadczenia pomocy technicznej w awariach/wypadkach drogowych z wyrobami chemicznymi na wszystkich szlakach transportowych).

28 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w uroczystości 25-lecia klubu honorowych krwiodawców krwi „Rh-", która połączona była z wręczeniem sztandaru dla tego klubu.

29 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek wziął udział w uroczystości zorganizowanej z okazji 95-lecia orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu. Podczas uroczystości odznaczenia państwowe wręczał Arkadiusz Horonziak wicewojewoda kujawsko-pomorski, a orkiestra otrzymała Odznakę Zasłużony dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalu otrzymała także, z rąk bryg. Krzysztofa Kowalskiego – komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu, kluczyki do samochodu star 266 na potrzeby ratownictwa drogowego.


grudzień

kalendarz1 grudnia – Wspólnie z Włocławskim Węzłem Internetowym Q4, Komenda Miejska PSP prowadziła internetową akcję Postępuj bezpiecznie, która polegała na propagowaniu zagadnień przeciwpożarowych związanych z: zadaniami i obowiązkami właścicieli i zarządzających obiektami, bezpieczeństwem pożarowym w domu, zasadami stosowania, rozmieszczania i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, zasadami użytkowania butli na propan-butan, instalacjami na gaz ziemny oraz zasadami użytkowania kuchenek, junkersów i innych urządzeń ogrzewczych, bezpieczeństwem obsługi przy posługiwaniu się urządzeniami elektrycznymi, zasadami zabezpieczania imprez z udziałem dużych grup ludzi oraz imprez masowych.

2 grudnia – Zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Zygmunt Politowski wizytował budowę nowej strażnicy przy ul. Płockiej 7a we Włocławku.

5-8 grudnia – st.kpt. Zdzisław Zasada – naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego na zaproszenie Zarządu Głównego ZOSP RP uczestniczył w ogólnopolskim seminarium poświęconym historii straży pożarnych, które odbyło się w Kirach k. Zakopanego.

9 grudnia – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez st.kpt. Adama Fryckowskiego z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

9 grudnia – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbył się przetarg nieograniczony na bramy garażowe dla nowej JRG przy ul. Płockiej 7a we Włocławku. Przetarg wygrała firma „PROIMPEX" Sp. z o.o. z Warszawy.

10 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek wziął udział w posiedzeniu Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego we Włocławku gdzie złożył informację o stanie przygotowania Komendy Miejskiej PSP do działań.

10 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w spotkaniu opłatkowym, w którym uczestniczyli komendanci gminni OSP i władze samorządowe gmin pow. włocławskiego. Spotkanie odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

11 grudnia – kpt. Grzegorz Sadowski – starszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym, wziął udział w warsztatach pod hasłem „Wartości wychowania w XXI wieku", które odbyły się dla młodzieży i kadry pedagogicznej w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku.

13 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

13 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewiu gm. Lubień Kuj.

13 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w uroczystym przekazaniu samochodu gaśniczego GBA 2,5/8 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisku gm. Fabianki.

16 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski był wśród gości zaproszonych na spektakl słowno-muzyczny poświęcony zakończeniu obchodów 140. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

16 grudnia – Do służby przygotowawczej na okres 3 lat w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 6 osób.

16 grudnia – Nastąpił odbiór robót dotyczących remontu dyżurki i dobudowy wiatrołapu w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

17 grudnia – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbył się przetarg nieograniczony na stolarkę okienną dla nowej JRG przy ul. Płockiej 7a we Włocławku. Przetarg wygrała firma „ISSO" s.c. J. Czajkowski i Z. Górny z Bydgoszczy.

17 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystościach związanych z odsłonięciem Pomnika Pułkownika Stanisława Bechiego.

17 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w imprezie pt. „Zakończenie Europejskiego Roku Niepełnosprawnych".

20 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu wigilijnym kadry kierowniczej PSP i OSP województwa kujawsko-pomorskiego.

21 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek wziął udział w spotkaniu opłatkowym połączonym z przekazaniem samochodu dla Straży Miejskiej we Włocławku.

22 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski udzielił wywiadu dla miesięcznika „Życie Włocławka" na temat działalności Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w 2003 roku.

23 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Społecznej Rady Prezydenckiej we Włocławku.

23 grudnia – Z udziałem kierownictwa i strażaków Komendy Miejskiej PSP odbyło się spotkanie opłatkowe związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz zbliżającym się Nowym Rokiem 2004.

29 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

30 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Włocławku.

⇐ COFNIJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda