styczeń

kalendarz1 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w noworocznej mszy świętej w Bazylice Katedralnej oraz w spotkaniu zorganizowanym przez ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Włocławskiej Wiesława Meringa.

1-30 stycznia – Na terenie Włocławka prowadzona była przez strażaków PSP akcja pomocy przy budowie przyszkolnych lodowisk.

3 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

3 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski oraz naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego st.kpt. Zdzisław Zasada brali udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu oraz Gołaszewie gm. Kowal.

5 stycznia – Do służby przygotowawczej na okres 3 lat w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

9 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w pogrzebie śp. płk. poż. w st. spocz. Józefa Groby byłego komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz dyrektora Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie.

10 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłótnie gm. Baruchowo.

10 stycznia – Asp. Dariusz Politowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach gm. Włocławek.

11 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski spotkał się z dziećmi w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kowalu.

11 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie gm. Kowal.

12 stycznia – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP.

12 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

12 stycznia – Na podstawie sugestii naczelników wydziałów w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym przygotowano „Plan pracy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku na 2004 rok", który po zaakceptowaniu przez komendanta miejskiego został zatwierdzony przez prezydenta miasta Włocławka i starostę włocławskiego.

15 stycznia – W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu odbyła się odprawa służbowa funkcjonariuszy prowadzących sprawy kadrowe i organizacyjne w komendach miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego, w której uczestniczyli st.kpt. Zdzisław Zasada i st.kpt. Dariusz Kuligowski.

16 stycznia - Odbyło się uroczyste ślubowanie siedmiu nowo przyjętych do służby w PSP strażaków.

17 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach gm. Lubanie.

17 stycznia – St.kpt. Janusz Piasecki brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie gm. Fabianki.

18 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisku gm. Fabianki.

18 stycznia – St.kpt. Andrzej Podolski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Guźlinie gm. Brześć Kujawski.

20 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w uroczystościach związanych z 59. rocznicą wyzwolenia Włocławka i złożył wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego na Placu Wolności.

20 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w uroczystym odsłonięciu w holu Urzędu Miasta tablicy upamiętniającej „Pomordowanych Pracowników Samorządu Miasta Włocławka w latach okupacji niemieckiej 1939-1945".

20 stycznia – St.kpt. Zdzisław Zasada wziął udział w naradzie Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZOSP RP, która odbyła się w Wesołej k. Warszawy. Podczas jej przebiegu złożył relację z wniosków podjętych przez uczestników seminarium dla członków komisji historycznych jakie zorganizowane było w Kirach k. Zakopanego.

21 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z dh Wojciechem Klejmontem prezesem Parafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku w sprawie zorganizowania uroczystego ślubowania strażaków ww. jednostki.

22 stycznia – W spotkaniu z dyrektorem Ośrodka Szkolenia Zawodowego „Grandmet" dotyczącym przeprowadzenia szkolenia pilarzy dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych we Włocławku uczestniczył komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z dh Marianem Mikołajczykiem prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

23 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku i przedstawicielem Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławka, na którym omawiano sprawę zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych.

23 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Cukrowni Brześć Kujawski.

23 stycznia – Reprezentacja Komendy Miejskiej PSP brała udział w II Zimowym Turnieju Piłki Halowej Drużyn Strażackich o Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Aleksandrowie Kujawskim. Drużyna w składzie: kpt. Grzegorz Jankowski, st.sekc. Sławomir Jaszczak, st.sekc. Krzysztof Kurdupski, asp. Paweł Mikucki, st.sekc. Artur Piotrowski, sekc. Marcin Piotrowski, kpt. Grzegorz Sadowski, sekc. Rafał Seroczyński i str. Radosław Wuciński, zajęła III miejsce.

25 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłowiączce gm. Lubraniec.

25 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim.

26 stycznia - Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w naradzie służbowej komendantów powiatowych i miejskich PSP woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Bydgoszczy, podsumowującej działanie terenowych jednostek PSP oraz Szkoły Podoficerskiej PSP w 2003 roku. W spotkaniu wziął udział nadbryg. Ryszard Grosset – zastępca komendanta głównego PSP.

27 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z wójtem gminy Boniewo i przewodniczącym Rady Gminy Boniewo w sprawie wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie w sprzęt ochrony dróg oddechowych.

27 stycznia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przebywał z roboczą wizytą komendant wojewódzki PSP bryg. Krzysztof Kowalski, który z komendantem miejskim PSP bryg. Grzegorzem Świątkowskim wizytowali Ochotniczą Straż Pożarną w Kowalu.

28 stycznia – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP.

29 stycznia – Z wójtem gminy Lubanie, Zarządem Gminnym ZOSP RP w Lubaniu i Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach spotkał się komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski celem omówienia organizacji obchodów 80-lecia powstania jednostki w Janowicach.

30 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w posiedzeniu Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

30 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z okazji zakończenia służby w PSP i przejścia na emeryturę st.bryg. Lecha Młodziankiewicza – komendanta miejskiego PSP w Toruniu.

31 stycznia – St.kpt. Dariusz Kuligowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Warząchewce gm. Włocławek.

31 stycznia – Asp. Dariusz Politowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu gm. Brześć Kuj.


luty

kalendarz1 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystości ślubowania członków Parafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku.

6 lutego – St.kpt. Zdzisław Zasada wziął udział w seminarium dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych byłego woj. włocławskiego, podczas którego wygłosił prelekcję pt. „Źródła historyczne do dziejów straży pożarnych na terenie Kujaw Wschodnich".

7 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z dh Marianem Mikołajczykiem - Prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku oraz burmistrzem miasta i gminy Lubień Kujawski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kuj.

7 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennej gm. Izbica Kujawska.

8 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z dh Janem Szczepaniakiem - wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu i dh Marianem Mikołajczykiem - Prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu.

10-27 lutego – W Komendzie Miejskiej PSP trwała kontrola kompleksowa, którą prowadził zespół kontrolny z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

11 lutego – W Komendzie Miejskiej PSP w Grudziądzu odbyła się odprawa służbowa funkcjonariuszy pionu operacyjnego w komendach miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego, w której uczestniczyli mł.bryg. Robert Majewski i st.kpt. Janusz Piasecki.

13 lutego – St.kpt. Zdzisław Zasada wraz z architektem Wojciechem Bromirskim wzięli udział w zebraniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal poświęconemu projektowi obelisku ku czci strażaków miejscowej jednostki.

14 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

14 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z Ewą Braszkiewicz - wójtem gminy Włocławek i dh Janem Szczepaniakiem - wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębie Polskim gm. Włocławek.

15 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach gm. Choceń.

17 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystej inauguracji pracy węzła szerokopasmowego Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

18 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz ze st.kpt. Zdzisławem Zasadą spotkał się z dr Stanisławem Kunikowskim – sekretarzem generalnym Włocławskiego Towarzystwa Naukowego omawiając organizację sesji naukowej naukowego z okazji 130-lecia ochrony przeciwpożarowej we Włocławku.

19 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w naradzie służbowej komendantów miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Grudziądzu oraz w uroczystym pożegnaniu st.bryg. Grzegorza Czepka – komendanta miejskiego PSP w Grudziądzu, przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne.

20 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski był gościem na koncercie dla rodziców uczniów wzorowych, przyjaciół i sponsorów w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku.

20 lutego – Kpt. Grzegorz Sadowski brał udział w pogadance na temat służby w PSP, która odbyła się w IV Liceum Ogólnokształcącym we Włocławku.

20 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałach gm. Kowal.

21 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z dh Janem Szczepaniakiem - wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu i dh Marianem Mikołajczykiem - Prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętosławicach gm. Izbica Kujawska.

21 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce gm. Lubień Kujawski.

23 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z dh Marianem Mikołajczykiem - Prezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku spotkał się z Piotrem Stannym – starostą włocławskim; tematem spotkania była organizacja zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych szczebla powiatowego.

27 lutego – Na zaproszenie burmistrza miasta i gminy Brześć Kujawski komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu omawiającym stan ochrony przeciwpożarowej na terenie tej gminy.

27 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek oraz Wadim Karpiński – dyrektor Biura Kwatermistrzowskiego Komendy Głównej PSP, bryg. Krzysztof Kowalski – komendant wojewódzki PSP, mł.bryg. Andrzej Więckowski – zastępca komendanta wojewódzkiego PSP i dyrektorzy wydziałów Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wizytowali plac budowy nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Płockiej omawiając plan kontynuacji prac budowlanych w 2004 roku.

27 lutego – Kpt. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń.

28 lutego – Asp. Jarosław Szajerski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

28 lutego – Asp. Dariusz Politowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaszynie gm. Lubraniec.


marzec

kalendarz1 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek oraz st. kpt. Zdzisław Zasada uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

2 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz bryg. Krzysztofem Kowalskim - komendantem wojewódzkim PSP w Toruniu udał się na spotkanie z Dyrektorem PZU Życie S.A. w Toruniu w sprawie dofinansowania zakupu wielofunkcyjnego wykrywacza gazu.

3 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w XIV sesji Rady Powiatu Włocławskiego.

4 marca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada burmistrzów, wójtów i komendantów gminnych i miejsko-gminnych OSP powiatu włocławskiego.

5 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach gm. Lubanie w celu omówienia organizacji obchodów 80-lecia jednostki.

6 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie.

8 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z przedstawicielem firmy BONITA z Poznania w sprawie oferty na kauczukowe wykładziny podłogowe do nowo budowanej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Płockiej.

10 marca – Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Włocławskiego komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przedłożył informację o stanie ochrony przeciwpożarowej w 2003 roku na terenie Włocławka i powiatu włocławskiego.

11 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z inspektorem nadzoru budowlanego w sprawie instalacji elektrycznej dla nowej strażnicy przy ul. Płockiej.

11 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski omawiał z komendantem miejsko-gminnym OSP z Chodcza sprawę podjęcia działań niezbędnych do pozyskania samochodu lekkiego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

12 marca – St.kpt. Dariusz Kuligowski brał udział w I Targach Zawodów organizowanych przez Zespół Szkół nr 2 we Włocławku.

14 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z dh Janem Szczepaniakiem - wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

15 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

15 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

16 marca – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się posumowanie kontroli kompleksowej komendanta miejskiego PSP we Włocławku, którą w dniach 10-27 lutego 2004 roku prowadził zespół kontrolny Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu pod kierownictwem mł.bryg. Bożenny Koteras.

16 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z przedstawicielem Banku Handlowego oferującego swoje usługi dla strażaków Komendy Miejskiej PSP.

18 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej w 2003 roku na terenie Włocławka i powiatu włocławskiego na posiedzeniu Komisji Administracji, Ładu i Porządku Publicznego oraz Spraw Obronnych Rady Powiatu we Włocławku.

18 marca – Na posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławka komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przedłożył informację o stanie ochrony przeciwpożarowej w 2003 roku na terenie Włocławka i powiatu włocławskiego.

18 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach gm. Włocławek nt. podjęcia działań inwestycyjnych związanych z rozbudową zaplecza garażowego w tej jednostce.

19 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski, wójt gminy Lubanie oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Warząchewce gm. Włocławek i Parafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku udali się do Chełmna w celu zapoznania się w firmie PROMETEUSZ z ofertą sprzedaży używanych samochodów pożarniczych.

22 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski z wójtem gminy Lubanie wziął udział w spotkaniu z członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach gm. Lubanie, na którym omawiano planowany przebieg uroczystości 80-lecia jednostki.

22-26 marca – Mł.kpt. Janusz Biernacki przeprowadził zajęcia w Centrum Edukacji i Pracy OHP we Włocławku zatytułowane „Nie bądź biernym świadkiem wypadków", mające na celu rozszerzenie wiedzy na temat ratownictwa, edukacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznania z zagrożeniami występującymi w życiu codziennym.

24 marca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie komendanta miejskiego PSP bryg. Grzegorza Świątkowskiego i naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Janusza Piaseckiego z przedstawicielem Urzędu Miasta Włocławka w sprawie zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych na terenie miasta Włocławka.

24 marca – Z udziałem st.kpt. Zdzisława Zasady we Włocławskim Towarzystwie Naukowym odbyła się narada poświęcona przygotowaniu sesji popularnonaukowej z okazji jubileuszu 130-lecia ochrony przeciwpożarowej we Włocławku.

25 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z dh Kwaśnikiem w Biurze Terenowym Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP we Włocławku w sprawie partycypowania w kosztach wydania publikacji stanowiącej zbiorcze zestawienie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego ze stu- i ponadstuletnim okresem działalności.

25 marca – Kpt. Grzegorz Sadowski brał udział w II Targach Zawodów organizowanych przez Gimnazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku.

26 marca – Odbyło się spotkanie emerytów i rencistów Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

27 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z dh Janem Szczepaniakiem - wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu oraz Prezesem i Wiceprezesem Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku brał udział w zjeździe gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Baruchowo, który odbył się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach.

27 marca – Drużyna Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie: st.sekc. Grzegorz Falszewski, kpt. Grzegorz Jankowski, st.sekc. Sławomir Jaszczak, asp. Paweł Mikucki, st.sekc. Artur Piotrowski, sekc. Marcin Piotrowski, kpt. Grzegorz Sadowski, st.sekc. Roman Suchomski, mł.ogn. Mirosław Szatkowski, st.sekc. Piotr Tuchorski i str. Radosław Wuciński, występująca pod nazwą „Straż Pożarna" zajęła I miejsce w rozgrywkach II ligi halowej piłki nożnej uzyskując awans do I ligi. I miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców zajął st.sekc. Artur Piotrowski, zaś drugie - str. Radosław Wuciński. Rozgrywki organizowało Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe „Kujawy", a puchar za zajęcie I miejsca wręczał były trener reprezentacji Polski - Jerzy Engel.

29 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

31 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z kpt. Leszkiem Krajewskim – naczelnikiem Wydziału Kwatermistrzowskiego Komendy Głównej PSP, mł.bryg. Andrzejem Więckowskim - zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu i st.kpt. Andrzejem Stachowiczem – naczelnikiem Wydziału Kwatermistrzowskiego Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu dotyczącym zaawansowania prac na budowie nowej strażnicy na ul. Płockiej.


kwiecień

kalendarz4 kwietnia – Na zaproszenie Rady i Zarządu Powiatu Włocławskiego oraz burmistrza i Rady Miasta i Gminy Brześć Kujawski komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski obserwował prezentację „Stoły wielkanocne na Kujawach".

5 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z przedstawicielami Banku Handlowego dotyczącym oferowanych usług dla strażaków PSP.

5 kwietnia – W Urzędzie Miasta Włocławek komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski został odznaczony srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju".

6 kwietnia – W siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego odbyło się spotkanie przedstawicieli WTN, Komendy Miejskiej PSP i Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, którego tematyką była organizacja konferencji naukowej związanej ze 130-leciem ochrony przeciwpożarowej we Włocławku.

7 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

8 kwietnia – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP odbyło się spotkanie komendanta miejskiego PSP bryg. Grzegorza Świątkowskiego i naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego mł.bryg. Teresy Rogalewskiej z mł.bryg. Andrzejem Więckowskim - zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu i inspektorem nadzoru dotyczące rozpoczęcia II etapu budowy nowej strażnicy na ul. Płockiej 7a.

13 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z zastępcą dyrektora PZU Życie S.A. w Toruniu i przedstawicielem Oddziału PZU Życie S.A. we Włocławku, na którym omawiano propozycje ubezpieczeń dla strażaków PSP.

14 kwietnia – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie dotyczące stanu zaopatrzenia wodnego na terenie miasta Włocławka, w którym udział wzięli: przedstawiciel Urzędu Miasta Włocławek – st.bryg. w st. spocz. Sławomir Jędrzejewski, wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku Kazimierz Laszko oraz komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski.

16 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu.

16 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym otwarciu salonu specjalistycznego RTV i AGD we Włocławku przy ulicy Wienieckiej.

18 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w plenarnym posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Lubieniu Kujawskim.

19 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku w celu omówienia ćwiczeń obiektowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

19 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

20 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z delegacją przebywał w Warszawie w celu złożenia wiązanki kwiatów na grobie śp. płk Smolarkiewicza.

21 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 20 we Włocławku i w spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych, na którym scharakteryzowano zagadnienia związane z tymi ćwiczeniami.

23 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystości nadania Zespołowi Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku imienia „Szarych Szeregów" i wręczenia sztandaru.

24 kwietnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu, które odbyło się w Stolnie.

25 kwietnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski wziął udział w posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Brześciu Kujawskim.

26 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w przetargu na kontynuację budowy nowej strażnicy przy ul. Płockiej 7a.

26 kwietnia – Podczas obrad XXI sesji Rady Miasta Włocławek komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przedłożył informację o stanie ochrony przeciwpożarowej w 2003 roku we Włocławku.

27 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu z delegacją Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach gm. Lubanie, na którym ustalono scenariusz uroczystości 80-lecia powstania jednostki i wręczenia sztandaru.

28 kwietnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek wziął udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku i w spotkaniu z dyrektorami szkół średnich, na którym scharakteryzowano zagadnienia związane z tymi ćwiczeniami.

29 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Janusz Piasecki spotkali się ze starostą włocławskim Piotrem Stannym, na którym omawiano zaawansowanie spraw związanych z wdrażaniem ustawy o ratownictwie medycznym.

30 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystościach obchodów 45-lecia Aeroklubu Włocławskiego połączonych z wręczaniem odznaczeń, wyróżnień i dyplomów.


maj

kalendarz1 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystości otwarcia sezonu lotniczego w Aeroklubie Włocławskim.

1 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w festynie zorganizowanym przez Urząd Miasta Włocławek z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej p.n. „Włocławek wita w Unii Europejskiej".

3 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystościach Święta Narodowego Konstytucji 3-go Maja oraz we Mszy świętej za Ojczyznę. Komendę Miejską PSP reprezentowała kompania honorowa z pocztem sztandarowym.

3 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w ceremonii otwarcia XXIV Ogólnopolskiego Biegu Kujawiaka zorganizowanego z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, która odbyła się na Stadionie Osiedlowym „Zazamcze" we Włocławku.

3 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w gminnej uroczystości z okazji Dnia Strażaka połączonej z 80-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal i upamiętnieniem jej założycieli i członków. Z tej okazji odbyła się promocja książki autorstwa st.kpt. dr. Zdzisława Zasady pt. „Wczoraj i dziś. 80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie (1924 – 2004)". Podczas tej uroczystości st.kpt. Zdzisław Zasada został wyróżniony medalem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

4 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystej Mszy św. w intencji strażaków w Katedrze Bydgoskiej.

6 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Włocławku.

6 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski oraz st. kpt. Dariusz Krysiński uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym organizacji konferencji naukowej związanej z obchodami 130-lecia ochrony przeciwpożarowej we Włocławku.

7 maja – Na zaproszenie organizatorów komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przebywał na wojewódzkim finale turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym".

7 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystości związanej z obchodami dni ochrony przeciwpożarowej w Rejonowym Urzędzie Poczty we Włocławku.

8 maja – Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Lipnie połączonych z oddaniem nowej strażnicy na wyższe stopnie służbowe awansowani zostali: do stopnia młodszego brygadiera – st.kpt. Dariusz Krysiński, do stopnia starszego kapitana – kpt. Grzegorz Jankowski, zaś Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został kpt. Henryk Szałek. Na uroczystości obecny był komendant miejski PSP
bryg. Grzegorz Świątkowski.

9 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystości wręczenia sztandaru i 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach gm. Lubanie.

9 maja – W Chodczu odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin Chodecz, Izbica Kujawska i Lubień Kujawski. Miejsca premiowane awansem na zawody powiatowe zajęły: I miejsce – OSP Kłóbka, II miejsce – OSP Bilno, III miejsce – OSP Krzewie (wszystkie z terenu gminy Lubień Kujawski).

10 maja – Podczas spotkania strażaków z wojewodą kujawsko pomorskim Romualdem Kosieniakiem w Solcu Kujawskim, w którym uczestniczył komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski, na wyższe stopnie służbowe awansowani zostali: do stopnia młodszego brygadiera – st.kpt. Piotr Olszewski, do stopnia aspiranta sztabowego – st.asp. Janina Brzezińska, do stopnia starszego aspiranta – asp. Krzysztof Bielicki i asp. Tomasz Gniewecki. Brązowymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali: asp.sztab. Halina Małachowska i st.kpt. Andrzej Podolski.

12 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu dotyczącym organizacji powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i regionalnego przeglądu orkiestr dętych w Kowalu.

14 maja – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka zorganizowane przez Komendę Miejską PSP i Zarząd Powiatowy ZOSP RP we Włocławku. Licznie zgromadzone grono strażackich działaczy oraz gości zaproszonych było świadkami nadania przez Prezydenta RP, ministra SWiA oraz Zarząd Główny ZOSP RP odznaczeń i medali. Brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" otrzymali st.ogn. Grażyna Korzeniewska i st.ogn. Zbigniew Zakrzewski, zaś medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – bryg. Grzegorz Świątkowski i mł.bryg. Robert Majewski. Ponadto na wyższe stopnie służbowe awansowani zostali: do stopnia aspiranta sztabowego – st.asp. Krzysztof Kułaczkowski, do stopnia aspiranta - mł.asp. Maciej Górecki, mł.asp. Krzysztof Rogalewski, mł.asp. Artur Sztuka, do stopnia starszego ogniomistrza - ogn. Mirosław Balcerkowski, ogn. Witold Szatkowski, ogn. Ryszard Zwoliński, do stopnia ogniomistrza - mł.ogn. Zbigniew Barański, mł.ogn. Tomasz Kądziela, mł.ogn. Robert Maślanka, mł.ogn. Jacek Niedzielski, mł.ogn. Jarosław Ryniec, mł.ogn. Wiesław Skalski, mł.ogn. Andrzej Sztrajber, do stopnia młodszego ogniomistrza - st.sekc. Dariusz Afeltowicz, st.sekc. Grzegorz Falszewski, st.sekc. Krzysztof Jankowski, st.sekc. Jacek Jóźwiak, st.sekc. Grzegorz Kamiński, st.sekc. Jarosław Kłudkowski, st.sekc. Jakub Kowalski, st.sekc. Jarosław Kozakowski, st.sekc. Mariusz Krzychała, st.sekc. Krzysztof Kurdupski, st.sekc. Ireneusz Kurlapski, st.sekc. Krzysztof Nowakowski, st.sekc. Konrad Osmałek, st.sekc. Karol Ostrowski, st.sekc. Piotr Owsianowski, st.sekc. Arkadiusz Rogowicz, st.sekc. Roman Suchomski, st.sekc. Robert Szymański, do stopnia starszego sekcyjnego - sekc. Marek Chrzanowski, sekc. Jacek Czarniak, sekc. Adam Gdański, sekc. Adam Głuszkowski, sekc. Andrzej Górecki, sekc. Tomasz Kowalski, sekc. Marcin Majewski, sekc. Dariusz Mikołajczak, sekc. Marcin Piotrowski, sekc. Andrzej Rybicki, sekc. Sławomir Ryniecki, sekc. Tomasz Skowroński.

16 maja – W Kowalu odbyły się międzygminne zawody sportowo pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin Baruchowo, Kowal i m. Kowal. Miejsca premiowane awansem na zawody powiatowe zajęły: I miejsce – OSP Kowal, II miejsce – OSP Gołaszewo, III miejsce – OSP Strzały (wszystkie z terenu gminy Kowal).

18 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w ceremonii poświęcenia budowy fabryki SK Eurochem przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa.

19-20 maja – W Chełmnie odbyły się VI Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym, które obserwował komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski. Pod kierownictwem mł.bryg. Dariusza Krysińskiego reprezentacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w składzie: st.sekc. Jacek Czarniak, st.kpt. Grzegorz Jankowski, st.sekc. Sławomir Jaszczak, st.sekc. Artur Jerzewski, mł.ogn. Jarosław Kozakowski, st.sekc. Artur Piotrowski, st.sekc. Marcin Piotrowski, mł.ogn. Roman Suchomski, sekc. Grzegorz Szarwas i str. Radosław Wuciński zajęła IV miejsce w klasyfikacji drużynowej uzyskując następujące wyniki: pożarniczy tor przeszkód; indywidualnie 11 miejsce - mł.ogn. Roman Suchomski; drużynowo 4 miejsce; wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na 3 piętro - indywidualnie 12 miejsce - st. sekc. Sławomir Jaszczak; drużynowo 4 miejsce; sztafeta pożarnicza drużynowo - 2 miejsce, ćwiczenia bojowe - 10 miejsce.

21 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zjeździe gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Kowal, który odbył się w Grabkowie.

21 maja – Na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne zorganizowane przez Wydział Operacyjno-Szkoleniowy Komendy Miejskiej PSP. W ćwiczeniach współdziałały także policja, pogotowie ratunkowe, MPWiK, pogotowie gazowe i Straż Miejska.

23 maja – W Chełmicy Cukrowni odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin Fabianki, Lubanie i Włocławek. Miejsca premiowane awansem na zawody powiatowe zajęły: I miejsce – OSP Smólnik gm. Włocławek, II miejsce – OSP Janowice gm. Lubanie, III miejsce – OSP Kruszyn gm. Włocławek.

23 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w obchodach 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmicy Cukrowni gm. Fabianki.

24 maja – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w uroczystości szkolnej p.n. „Odeszli z Różą w Sercu" z okazji 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, która odbyła się w Gimnazjum nr 4 im. ONZ we Włocławku.

27 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu rady budowy nowej strażnicy przy ul. Płockiej 7a we Włocławku.

28 maja – Na terenie Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne zorganizowane przez Wydział Operacyjno-Szkoleniowy Komendy Miejskiej PSP.

29 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystych obchodach Dnia Strażaka w Nakle nad Notecią połączonych z wręczeniem sztandaru i oddaniem do użytku nowej strażnicy.

29 maja – W Lubrańcu odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin Brześć Kujawski i Lubraniec. Miejsca premiowane awansem na zawody powiatowe zajęły: I miejsce – OSP Brześć Kujawski, II miejsce – OSP Sokołowo gm. Brześć Kujawski, III miejsce – OSP Sarnowo gm. Lubraniec.

29 maja – Strażacy Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości drabiny mechanicznej oraz zabezpieczyli logistycznie festyn rekreacyjno-sportowy zorganizowany przez TKKF Zazamcze z okazji Dnia Dziecka na boiskach sportowych przy ul. Wienieckiej we Włocławku.

29 maja – Podczas „Pikniku Rodzinnego" zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka strażacy Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości drabiny mechanicznej SCD-30.

30 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przebywał na XVIII Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w Ciechocinku.

30 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystych obchodach 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krojczynie pow. lipnowski połączonych z przekazaniem sztandaru Powiatowemu Zarządowi Polskiego Stronnictwa Ludowego.

31 maja – Na terenie Szkoły Podstawowej w Grabkowie gm. Kowal odbyła się narada szkoleniowa pod kierownictwem st.kpt. Zdzisława Zasady dotycząca warunków oraz przebiegu ewakuacji dzieci i młodzieży z obiektów szkolnych. Narada odbyła się z udziałem samorządowych władz gminnych, naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych i dyrektorów placówek oświatowych gminy Kowal oraz szefów grup roboczych gminnego zespołu reagowania.


czerwiec

kalendarz2 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek przebywali na Międzynarodowej Wystawie Ratownictwa i Techniki przeciwpożarowej „EDURA 2004" w Częstochowie.

2 czerwca – Na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 18 we Włocławku przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne.

3 czerwca – W siedzibie Urzędu Gminy w Kowalu pod przewodnictwem st.kpt. Zdzisława Zasady – naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kadrowego, szefa Gminnego Zespołu Reagowania, odbyła się narada związana z przygotowaniem gminnych służb ratowniczych do ćwiczeń z zakresu ewakuacji dzieci i młodzieży z obiektów szkolnych.

4 czerwca – Ukazało się wydawnictwo st.kpt. dr Zdzisława Zasady pt. „Dzieje straży pożarnych Włocławka oraz powiatu włocławskiego na tle ochrony przeciwpożarowej Kujaw Wschodnich (1874-2004)", w którym zawarto historię Włocławskiej Straży Pożarnej oraz wybranych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu włocławskiego.

5 czerwca – Odbyła się konferencja naukowa poświęcona 130-leciu ochrony przeciwpożarowej we Włocławku, której organizatorami były: Komenda Miejska PSP we Włocławku, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Toruniu, Włocławskie Towarzystwo Naukowe i Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. Uczestnikami byli m.in.: Arkadiusz Horonziak – wicewojewoda kujawsko-pomorski, prof. Jerzy Garbacz – rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, prof. Ryszard Sudziński – dziekan Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, dr Stanisław Kunikowski – sekretarz generalny Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Jan Szczepaniak – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Toruniu, Marian Mikołajczyk – prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP we Włocławku, Stanisław Wawrzonkoski – przewodniczący Rady Miasta Włocławka, dr Tadeusz Rejmanowski – prezes Włocławskiego Towarzystwo Historycznego oraz studenci historii pożarnictwa Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, przedstawiciele współpracujących PSP i OSP instytucji i organizacji oraz strażacy KM PSP we Włocławku i działacze OSP powiatu włocławskiego. Referaty wygłosili: st. kpt. dr Zdzisław Zasada (Włocławek) - Dzieje włocławskiego pożarnictwa w latach 1874-1939 na tle historii ochrony przeciwpożarowej Kujaw Wschodnich, dr Stanisław Giziński (Toruń) - Udział pożarników Kujaw Wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej w walkach niepodległościowych 1915-1920, st. bryg. w st. spocz. mgr Sławomir Jędrzejewski (Włocławek) - Ochrona przeciwpożarowa na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej od zakończenia II wojny światowej do powołania Państwowej Straży Pożarnej (1945-1991), bryg. mgr inż. Grzegorz Świątkowski (Włocławek) - Państwowa Straż Pożarna jako nowoczesny system ratowniczo-gaśniczy na przykładzie rozwiązań organizacyjnych KR i KM PSP we Włocławku, ks. dr Wojciech Frątczak (Włocławek) - Kult św. Floriana – patrona strażaków – w jego 1700 rocznicę męczeńskiej śmierci, mgr Stanisław Leszczyński (Włocławek) - Kulturotwórcza rola orkiestr OSP na przykładzie wybranych jednostek powiatu włocławskiego, mgr Eugeniusz Gołembiewski (Kowal) - Historyczne oraz obecne związki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu z władzami samorządowymi miasta Kowala, mgr Adam Beciński (Lubraniec) - Funkcja dokumentacyjno-kronikarska strażactwa ochotniczego na przykładzie opisów dziejów OSP w gminie Lubraniec. Staraniem Wydawnictwa LEGA oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku ukaże się wydawnictwo poświęcone materiałom pokonferencyjnym.

5 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP zabezpieczali I etap 7 Wyścigu „Eko-Tour" Kobiet Dookoła Polski.

6 czerwca – W Kowalu odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których brały udział najlepsze drużyny wyłonione podczas zawodów międzygminnych. W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt I miejsce zajęła OSP Smólnik gm. Włocławek, zaś II miejsce – OSP Kłóbka gm. Lubień Kujawski. W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców I miejsce zajęła OSP Smólnik gm. Włocławek, II miejsce – OSP Lubraniec. W kategorii drużyn pożarniczych kobiet I miejsce zajęła OSP Machnacz, II miejsce – OSP Guźlin obie z gm. Brześć Kujawski. W kategorii drużyn pożarniczych mężczyzn I miejsce zajęła OSP Kruszyn gm. Włocławek, II miejsce – OSP Smólnik gm. Włocławek, III miejsce – OSP Kowal, IV miejsce OSP Gołaszewo gm. Kowal, V miejsce OSP Strzały gm. Kowal, VI miejsce – OSP Brześć Kujawski, VII miejsce – OSP Sarnowo gm. Lubraniec, VIII miejsce – OSP Janowice gm. Lubanie, IX miejsce – OSP Bilno gm. Lubień Kujawski, X miejsce – OSP Kłóbka gm. Lubień Kujawski, XI miejsce – OSP Krzewie gm. Lubień Kujawski, XII miejsce – OSP Sokołowo gm. Brześć Kujawski. Najlepsze drużyny w poszczególnych kategoriach uzyskały awans na wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze.

6 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu bryg. Krzysztofem Gercem był gościem zaproszonym na II Krajowych Regatach Żeglarskich Służb Ratowniczych „Bezpieczeństwo 2004" w Mikołajkach.

8 czerwca – Na obiekcie Szkoły Podstawowej w Grabkowie gm. Kowal odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne dzieci i młodzieży. Miały one także charakter instruktażowy dla kadry oświatowej z gminy Kowal. Udział w nich brały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Gołaszewa, Grabkowa, Rakutowa i Strzał oraz zastęp ratownictwa chemicznego z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku. Ćwiczenia prowadził dh Andrzej Rybarkiewicz – Komendant Gminny OSP w Kowalu, a założenia opracował i nad całością czuwał st.kpt. Zdzisław Zasada – szef Gminnego Zespołu Reagowania.

9 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w promocji st.ogn. Andrzeja Lisowskiego - absolwenta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

11 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz z użyciem drabiny mechanicznej SCD-30 podczas festynu sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka organizowanego we Włocławku przez Klub Sportowy Honorowych Krwiodawców „Magnus" Włocławek.

15 czerwca – Zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kadrowego st.kpt. Dariusz Kuligowski wziął udział w sesji Rady Gminy Baruchowo przedstawiając podstawy prawne powołania Gminnego Zespołu Reagowania oraz cele i zasady funkcjonowania tego zespołu.

16 czerwca – Na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 22 i Gimnazjum nr 3 we Włocławku przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne.

17 czerwca – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP.

17 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i kierownik sekcji w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym asp. Dariusz Politowski uczestniczyli w konferencji szkoleniowej „Bazy i rurociągi przesyłowe surowej ropy naftowej oraz produktów finalnych – BAZA 2004", która odbyła się w Koszelówce woj. mazowieckie.

19 czerwca – W Kruszwicy na stadionie Klubu Sportowego MLKS Gopło odbyły się II Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych województwa kujawsko-pomorskiego. W zawodach wzięło udział 37 drużyn, w tym 23 męskie i 14 kobiecych. Duży sukces osiągnęły drużyny OSP z powiatu włocławskiego. I miejsce zajęła Ochotnicza Straż Pożarna z Kowala, III miejsce - Ochotnicza Straż Pożarna ze Smólnika i XI miejsce - Ochotnicza Straż Pożarna z Kruszyna. Wśród drużyn kobiecych drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Machnacza zajęła VIII miejsce. Zawody obserwował komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski.

19 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym koncercie pt. „Myśliwi dla przyjaciół i sympatyków łowiectwa" oraz w uroczystościach związanych z jubileuszem 30-lecia święceń kapłańskich ks.dr prałata Wojciecha Frątczaka - kapelana włocławskich strażaków.

19 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystych obchodach „Dni Włocławka".

19 czerwca – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w otwarciu I Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ratownictwie wodnym WOPR.

19 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz samochodu GBA 2/25 podczas imprezy „Teraz Włocławek", która odbyła się na Zielonym Rynku we Włocławku.

20 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego st.kpt. Zdzisław Zasada uczestniczyli w uroczystych obchodach 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie Kolonii gm. Baruchowo.

20 czerwca – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w obchodach 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Naczachowie gm. Izbica Kujawska.

20 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz z użyciem drabiny mechanicznej SCD-30 na festynie charytatywnym w Śmiłowicach organizowanym przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach gm. Choceń.

24 czerwca – Na obiekcie Szkoły Podstawowej w Warząchewce gm. Włocławek przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne.

24 czerwca – Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Włocławek" z Komendy Miejskiej PSP brała udział w ćwiczeniach pk. „Współpraca 2004".

26 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski reprezentował strażaków Komendy Miejskiej PSP we Włocławku na uroczystości kościelnej zawarcia związku małżeńskiego przez st.kpt. Grzegorza Jankowskiego.

26 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz sprzętu ratownictwa wodnego na kąpielisku w Lubieniu Kujawski w ramach akcji „Umiem pływać – jestem bezpieczny".

26 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz z użyciem drabiny mechanicznej SCD-30 na festynie „Bezpieczne wakacje" przed hipermarketem TESCO we Włocławku.

27 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski, naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego st.kpt. Zdzisław Zasada i zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kadrowego st.kpt. Dariusz Kuligowski uczestniczyli w uroczystych obchodach 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal. Podczas uroczystości z udziałem wojewódzkich władz administracyjnych, powiatowych władz samorządowych, wojewódzkich i powiatowych władz ZOSP RP, władz gminy Kowal i okolicznych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych odsłonięto obelisk ku czci założycieli jednostki.

27 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystych obchodach 35-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemnówku gm. Lubraniec i nadania jej sztandaru.

28 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu rady budowy nowej strażnicy przy ul. Płockiej 7a we Włocławku.

29 czerwca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada dotycząca zabezpieczenia akwenów wód śródlądowych na terenie Włocławka i powiatu włocławskiego. W naradzie brali udział przedstawiciele WOPR i Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

29 czerwca – Na zaproszenie przewodniczącego Rady Gminy Kowal st.kpt. Zdzisław Zasada - naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego KM PSP wziął udział w posiedzeniu Rady Gminy poświęconym sprawom bezpieczeństwa publicznego, na którym przedstawił informacje o zagrożeniach występujących na terenie gminy Kowal.

30 czerwca – W Komendzie Miejskiej PSP odbyła się uroczystość pożegnania strażaków st.ogn. Ryszarda Zwolińskiego, ogn. Wiesława Skalskiego i mł.ogn. Krzysztofa Trawczyńskiego, którzy przeszli na zaopatrzenie emerytalne oraz przeniesionego do służby w Komendzie Miejskiej PSP m.st. Warszawy – asp. Artura Sztuki.

30 czerwca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się narada z udziałem komendanta miejskiego PSP bryg. Grzegorza Świątkowskiego, naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Janusza Piaseckiego oraz dowództwa JRG KM PSP we Włocławku, dotycząca zabezpieczenia i usuwania skutków zdarzeń z pasa drogi na terenie Włocławka i powiatu włocławskiego. W naradzie uczestniczył st.kpt. Marek Namysłowski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, przedstawiciele KMP we Włocławku, WIOŚ, MZD, PZD, RDK, WZDK, Urzędu Miasta Włocławek, Starostwa Powiatowego, PGK i Saniko.

30 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu Komitetu Honorowego obchodów 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Oddział „Cukrownia Brześć Kujawski".


lipiec

kalendarz1 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Włocławek na Prawach Powiatu i Powiatu Włocławskiego, na którym przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie m. Włocławka i powiatu włocławskiego oraz kierunki działania Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w 2004 roku.

1 lipca – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 2 absolwentów Szkoły Aspirantów PSP.

2 lipca – Odbył się przetarg nieograniczony na dostawę i montaż 3 bram garażowych dla JRG KM PSP we Włocławku przy ul. Rolnej 1. Przetarg wygrała firma „PROIMPEX" Sp. z o.o. z Warszawy. Realizacja tego zamówienia była ostatnim etapem wymiany bram garażowych w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku przy ul. Rolnej 1.

4 lipca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP zabezpieczyli logistycznie festyn rekreacyjny organizowany przez Aeroklub Włocławski oraz przeprowadzili pokaz sprzętu ratownictwa chemicznego.

5-9 lipca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili szkolenie dla harcerskiej grupy ratowniczej mające na celu przygotowanie harcerzy do pomocniczego wspierania działania służb ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych, długotrwałych działań ratowniczych oraz właściwego postępowania w czasie różnych zagrożeń.

8 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w naradzie kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Toruniu.

8 lipca – Zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kadrowego st.kpt. Dariusz Kuligowski wziął naradzie służb kadrowych województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Toruniu.

9 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu bryg. Krzysztofem Gercem oraz naczelnikiem Wydziału Planowania Operacyjnego KW PSP w Toruniu wizytował przebieg obozu kondycyjnego płetwonurków z sekcji ratownictwa wodnego Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, który odbywał się na jez. Piaseczno.

10 lipca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP podczas festynu „Bezpieczne wakacje w mieście" przeprowadzili pokazy samochodu SH-40, sprawności działania podczas gaszenia pożaru samochodu oraz przeprowadzili quiz z nagrodami.

11 lipca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP zabezpieczyli pod względem ratownictwa przedmedycznego zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody organizowane przez Sekcję Jeździectwa GKS Cukrownik Fabianki.

12 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z Posłem na Sejm RP Krystianem Łuczakiem, zastępcą komendanta głównego PSP i zastępcy szefa Obrony Cywilnej Kraju nadbryg. Zygmuntem Politowskim, komendantem wojewódzkim PSP w Toruniu st.bryg. Krzysztofem Kowalskim w Toruniu wizytował jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

17 lipca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP zabezpieczyli logistycznie festyn rodzinny organizowany w Zarzeczewie przez „Real" sp. z o.o. oraz przeprowadzili pokazy drabiny mechanicznej SCD-30.

21 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Włocławku.

31 lipca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP podczas Pikniku Ekologicznego nad jez. Skrzyneckim gm. Baruchowo organizowanego przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu pod hasłem „Wakacje nad wodą" w ramach „Lata w Parkach Krajobrazowych" przeprowadzili pokazy sprzętu ratownictwa wodnego.


sierpień

kalendarz2 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z burmistrzem m. Kowal omawiając sprawy związane z organizacją V Pikniku Strażackiego Kowal 2004.

3 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego dotyczącym współpracy w zakresie ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych.

5 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z inspektorem nadzoru wizytował budowę nowej strażnicy przy ul. Płockiej 7a we Włocławku.

8 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w Pikniku Strażackim zorganizowanym przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

12 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z naczelnikiem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cukrowni Brześć Kujawski w celu uzgodnienia scenariusza obchodów 110-lecia jednostki.

12 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w ceremonii pogrzebowej mjr poż. w st. spocz. Zdzisława Sapińskiego.

13 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym zabezpieczenia Międzynarodowych V Zawodów Balonowych o Puchar Prezydenta Miasta Włocławka i Prezesa Anwil S.A. na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie.

15 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystości z okazji obchodów Dnia Wojska Polskiego we Włocławku.

15 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystej liturgii w Bazylice Katedralnej we Włocławku oraz poświęceniu nowych drzwi katedralnych.

17 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu, które odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu, dotyczącym zakupu samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

18 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z Dyrektorem KRUS we Włocławku i Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu wziął udział w uroczystym przekazaniu zestawu medycznego do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu i Lubieniu Kujawskim.

20 sierpnia – Na posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławka zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek przedstawił informację o sytuacji pożarowej na terenie m. Włocławka.

21 sierpnia – We Włocławskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie podsumowujące Międzynarodowe V Zawody Balonowe o Puchar Prezydenta Miasta Włocławka i Prezesa Anwil S.A., w którym wziął udział komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski.

23 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim w sprawie przypadającego w 2005 roku 100-lecia powstania jednostki.

27 sierpnia – Do służby przygotowawczej na okres 3 lat w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

28 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek wziął udział w obchodach jubileuszu 110-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Cukrownia Brześć Kujawski.

28 sierpnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz z użyciem podnośnika hydraulicznego SCH-40 podczas VI Wielkiego Festynu Rodzinnego we Włocławku.

28 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w uroczystościach dożynkowych w Izbicy Kujawskiej.

30 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z przedstawicielem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Włocławek w sprawie zorganizowania pokazowych ćwiczeń ewakuacyjnych na obiekcie przedszkola.


wrzesień

kalendarz1 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski oraz zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek wzięli udział w uroczystościach związanych z Dniem Weterana oraz 65. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

1 września – W Urzędzie Gminy Kowal odbyło się spotkanie kierownictw Gminnych Zespołów Reagowania gminy Kowal i miasta Kowal, przedmiotem którego było określenie zasad współpracy. W naradzie udział wziął naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego KM PSP st.kpt. Zdzisław Zasada i starszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym KM PSP kpt. Grzegorz Sadowski.

3 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski obserwował Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków, które odbyły się w Bornem Sulinowie.

5 września – Na zaproszenie Zarządu Powiatu oraz wójta gminy Boniewo komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w Powiatowo-Gminnych Dożynkach 2004, które odbyły się w Boniewie.

5 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w dożynkach gm. Włocławek, które odbyły się w Kruszynie.

6-10 września – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku został przeprowadzony kurs obsługi drabin mechanicznych „Magirus", który ukończyło 18 strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP we Włocławku.

10 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Włocławku.

10 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski podczas posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawił informację o stanie przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej do działań ratowniczych.

12 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek oraz naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego KM PSP st.kpt. Zdzisław Zasada wzięli udział w uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy ku czci Bolesława Chomicza, która została wmurowana w ścianę kościoła p.w. Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych na warszawskim osiedlu Chomiczówka.

12 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski brał udział w dożynkach gm. Lubraniec, które odbyły się w Lubrańcu.

14 września – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP odbyły się ćwiczenia aplikacyjne p.k. „Wikaryjka 2004".

15 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w IV Posiedzeniu Społecznej Rady Prezydenckiej we Włocławku.

15 września – W Wydziale Organizacyjno-Kadrowym zakończono prace dotyczące nowelizacji Regulaminu Organizacyjnego KM PSP we Włocławku oraz zakresów czynności kadry kierowniczej KM PSP.

16 września – Odbyły się ćwiczenia na obszarach leśnych Leśnictwa Wikaryjskie z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych dla jednostek kompanii odwodowej powiatu włocławskiego oraz pozostałych jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

23 września – Na terenie oczyszczalni ścieków w Gołaszewie gm. Kowal odbyły się ćwiczenia, których celem było sprawdzenie gotowości i działań jednostek OSP z Gołaszewa, Grabkowa, Rakutowa, Strzał i MOSP z Kowala, zespołów pogotowia ratunkowego i policji oraz współpracy jednostek OSP z zastępami Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP. Od strony merytorycznej ćwiczenia zostały przygotowane przez szefów Gminnych Zespołów Reagowania st.kpt. Zdzisława Zasadę w gminie Kowal i kpt. Grzegorza Sadowskiego w mieście Kowal. Ćwiczeniami dowodził starszy specjalista z Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP st.kpt. Grzegorz Jankowski natomiast zespołem oceniającym kierował naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP st.kpt. Janusz Piasecki. Z ramienia KM PSP we Włocławku ćwiczenia obserwował zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski.

24 września – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy z wykorzystaniem drabiny mechanicznej SCD-30 i generatora piany lekkiej podczas Festynu Integracyjnego „Bawimy się razem" organizowanego przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku.

27 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Prezydium Oddziału Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

27 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Komisji Administracji, Ładu i Porządku Publicznego oraz Spraw Obronnych Rady Powiatu we Włocławku.

28-29 września – Zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kadrowego KM PSP st.kpt. Dariusz Kuligowski uczestniczył w naradzie służb kadrowych woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Toruniu.

29 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski dokonał odbioru ciężkiego samochodu gaśniczego z Bielska-Białej.


październik

kalendarz1 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski na zaproszenie organizatorów uczestniczył w „Dniach Otwartych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku", podczas których strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy z zakresu ratownictwa technicznego.

1 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wspólnie z kpt. Leszkiem Krajewskim z Biura Kwatermistrzowskiego Komendy Głównej PSP, w obecności przedstawicieli Wydziału Kwatermistrzowskiego Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, wizytowali zaawansowanie prac przy budowie nowej strażnicy we Włocławku przy ul. Płockiej.

1 października – Na obiekcie Szkoły Podstawowej w Brześciu Kujawskim odbyły się ćwiczenia z zakresu ewakuacji. W ćwiczeniach brały udział wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brześć Kujawski. Na zakończenie ćwiczeń odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Brześć Kujawski.

2-3 października – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego KM PSP st.kpt. Zdzisław Zasada wziął udział w spotkaniu absolwentów kursu oficerskiego, który miał miejsce w m. Dobrzykowo woj. łódzkie i związane było z 10-leciem promocji na stopnie oficerskie.

3 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystości wręczenia sztandaru i jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilnie gm. Lubień Kujawski.

4 października – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP.

6 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z przedstawicielem firmy ADT z Warszawy oferującej m.in. systemy wykrywania i sygnalizacji pożary, a także integrację systemów bezpieczeństwa.

6 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2004/2005 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

6 października – Na obiekcie Przedszkola Publicznego nr 9 we Włocławku odbyły się ćwiczenia z zakresu ewakuacji. W ćwiczeniach brały udział zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku. Na zakończenie ćwiczeń odbyło się szkolenie dla dyrektorów przedszkoli z terenu miasta Włocławka.

7 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z członkami Rady Budowy nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

9 października – .Na mocy porozumienia między Komenda Miejską PSP we Włocławku i Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku na terenie siedziby straży zaczęły odbywać się zajęcia dla studentów II roku o specjalizacji "Pożarnictwo". Wykładowcami przedmiotów byli st. kpt. dr Zdzisław Zasada z Włocławka oraz dr Stanisław Giziński z Lubicza k. Torunia.

11 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie komendantów miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Toruniu.

12 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w naradzie służbowej ze zmianą I Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

13 października – We Włocławku, na wale przeciwpowodziowym przy ul. Cysterskiej odbyły się ćwiczenia Kompanii Powodziowej „Włocławek", w skład której wchodzą zastępy ratownictwa wodnego z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego. Ćwiczenia obserwowali przedstawiciele z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

14 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Miasta Włocławka dotyczącym organizacji uroczystych obchodów 20. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

14 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w naradzie służbowej ze zmianą III Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

14-15 października – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego KM PSP st.kpt. Zdzisław Zasada brał udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe. Podczas jej trwania wygłosił referat nt. „Oznaki, odznaki na strażackich mundurach od chwili powstania zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej do czasów współczesnych".

15 października – W naradzie komendantów gminnych ZOSP RP i naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zorganizowanej przez Komendę Miejską PSP we Włocławku brał udział komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski.

15 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystości otwarcia nowych pomieszczeń i modernizacji urządzeń monitoringu pożarowego zorganizowanej przez Biuro Usług Pożarniczych, Ochrony Pracy i Środowiska we Włocławku.

18 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym przekazaniu samochodu specjalnego SCH-40 dla Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu.

18 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczyli w obchodach 20. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki na włocławskiej zaporze.

19 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w naradzie służbowej ze zmianą II Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

19 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski oraz naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego KM PSP st.kpt. Zdzisław Zasada spotkali się ze st.kpt. Krzysztofem Krężelem z Komendy Głównej PSP, współautorem wydawnictwa pt. „Odznaczenia, odznaki, oznaki straży pożarnych w Polsce 1915-2000".

22 października – Na zaproszenie mł.kpt. Grzegorza Rykowskiego komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w promocji oficerskiej w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.

22-24 października – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego KM PSP st.kpt. Zdzisław Zasada na zaproszenie Zarządu Głównego ZOSP RP uczestniczył w konferencji naukowej poświęconej historii polskiego pożarnictwa. Podczas jej trwania wygłosił referat nt. „Ochrona przeciwpożarowa na Kujawach wschodnich w latach 1874-1939".

23 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Zaciszu gm. Lubiewo.

24 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystości I Jubileuszu Powstania Jednostki Parafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku.

25 października – Na obiekcie Zespołu Szkół Rolniczych w Starym Brześciu gm. Brześć Kujawski odbyły się ćwiczenia z zakresu ewakuacji. W ćwiczeniach brały udział zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brześć Kujawski. Na zakończenie ćwiczeń odbyło się szkolenie dla dyrektorów szkół średnich z terenu powiatu włocławskiego.

27 października – Wraz z zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu bryg. Andrzejem Więckowskim komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wizytowali stan zaawansowania prac budowlanych nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

28 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w prezentacji stanu realizacji wytwórni granulatu PET firmy SK Eurochem we Włocławku.

28 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brali udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej pomordowanych nauczycieli z Włocławka oraz powiatów włocławskiego i lipnowskiego w latach 1939-1940.

28 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławka, na którym przedstawił informację dotyczącą stanu zaawansowania budowy nowej strażnicy.

28 października – Na zaproszenie dyrektora Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej oraz przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w otwarciu wystawy „W kręgu kultury łowieckiej".

29 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe" we Włocławku, na którym omawiano zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

29 października – W Wydziale Organizacyjno-Kadrowym zakończono prace związane z wprowadzeniem danych do Biuletynu Informacji Publicznej.


listopad

kalendarz2 listopada – Starszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Miejskiej PSP kpt. Grzegorz Sadowski przeprowadził pogadankę na temat przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej z uczniami Szkoły Podstawowej nr 22 we Włocławku.

3 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z członkami Rady Budowy nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

4 listopada – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie strażaków z kapelanem wojewódzkim st.kpt. ks. Zenonem Rutkowskim.

5 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski oraz inspektor nadzoru budowy nowej strażnicy spotkali się z prezesem firmy realizującej II etap budowy strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

8 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym spotkaniu przedstawicieli władz samorządowych powiatu włocławskiego i miasta Włocławka z członkami Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego we Włocławku.

8 listopada – W okresie od dnia 12.10.2004r. do dnia 26.10.2004r. Włocławski Portal Internetowy „Q4" publikował dla internautów ankiety dotyczące oceny działań włocławskich służb ratunkowych. Badaniem tym objęto: Pogotowie Ratunkowe, Policję, Straż Miejską i Państwową Straż Pożarną. Na powyższe służby oddano łącznie 2277 głosów, w tym na Straż Miejską – 628 głosów, Policję – 615, Państwową Straż Pożarną – 566 i Pogotowie Ratunkowe – 468. Działania PSP na ocenę celującą określiło 107 osób (19% głosów oddanych na PSP), na ocenę bardzo dobrą – 165 (29%), dobrą – 176 (31%), dostateczną – 45 (8%), niedostateczną – 11 (2%) oraz na bardzo źle – 62 osoby (11%). uczestniczące w tym głosowaniu. Łącząc oceny celujące, bardzo dobre i dobre okazuje się, że łącznie głosowało w tej skali 448 internautów, co stanowiło 79% wszystkich oddanych głosów na PSP. Natomiast niedostatecznie i bardzo źle działalność PSP oceniło 73 internautów (13%). Pozostałe 8% głosów to oceny dostateczne. Biorąc pod uwagę stosunek procentowy najwyższych ocen poszczególne służby ratunkowe uplasowały się na następujących miejscach: I miejsce – PSP (79%), II miejsce – Pogotowie Ratunkowe (48%), III miejsce – Policja (27%) i IV miejsce – Straż Miejska (23%). Natomiast biorąc pod uwagę stosunek procentowy otrzymanych ocen dostatecznych (czyli w opinii internautów pracowały na normalnym poziomie) służby ratunkowe osiągnęły następujące pozycje: I miejsce – Policja (17%), II miejsce – Pogotowie Ratunkowe (16%), III miejsce – Straż Miejska (12%) i IV miejsce – PSP (8%). W przypadku ocen niedostatecznych i bardzo złych klasyfikacja przedstawiała się następująco: I miejsce – Straż Miejska (65%), II miejsce – Policja (54%), III miejsce – Pogotowie Ratunkowe (36%) i IV miejsce – PSP (13%).

9 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Włocławku.

10 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z komendantem wojewódzkim PSP st.bryg. Krzysztofem Kowalskim wizytowali teren budowy nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

11 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek wzięli udział w obchodach Dnia Niepodległości we Włocławku.

15 listopada – Na obiekcie Domu Pomocy Społecznej w Kurowie gm. Baruchowo odbyły się ćwiczenia z zakresu ewakuacji oraz działań ratowniczo-gaśniczych. W ćwiczeniach brały udział zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku oraz zastępy z OSP Kłótno i OSP Świątkowice. Na zakończenie ćwiczeń odbyło się szkolenie dla dyrektorów domów pomocy społecznej z terenu powiatu włocławskiego.

15 listopada – Odbył się przetarg nieograniczony na wykonanie przyłączy sanitarnych w obiekcie nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo „Budomex" sp. z o.o. z Włocławka.

17 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu organizacyjnym Rady Budowy nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

17 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu dotyczącym organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu 2005 roku.

18-19 listopada – W m. Prądocin-Piecki pow. bydgoski odbyła się narada instruktażowo-szkoleniowa strażaków pionu kontrolno-rozpoznawczego oraz prowadzących sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w komendach powiatowych i miejskich PSP woj. kujawsko-pomorskiego. W naradzie uczestniczyli: kpt. Grzegorz Sadowski, mł.kpt. Marek Lewandowski i st.ogn. Jan Lewandowski.

19 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu podsumowującym poświęcenie nowej świątyni w Licheniu.

19 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w uroczystości wręczenia odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Zakładu Karnego we Włocławku.

22 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

22 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

23 listopada – Odbył się przetarg nieograniczony na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku. Przetarg wygrała firma PHU „DELTA" T. i D. Zielenkiewicz z Bydgoszczy.

25 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w szkoleniu kwatermistrzowsko-techniczno-finansowym komend powiatowych i miejskich PSP woj. kujawsko-pomorskiego, które odbyło się w Pieczyskach.

25 listopada – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego KM PSP st.kpt. Zdzisław Zasada wziął udział w roboczym spotkaniu z władzami samorządowymi gminy Kowal, którego przedmiotem była propozycja oceny działań Gminnego Zespołu Reagowania w 2004 roku oraz nakreślenie planu zamierzeń na 2005 rok.

26 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski wzięli udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego we Włocławku.

27 listopada – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili w Gimnazjum nr 14 we Włocławku pokazy z wykorzystaniem samochodu ratownictwa technicznego podczas podsumowania realizacji ścieżki edukacyjnej: Obrona Cywilna.


grudzień

kalendarz1 grudnia – Na zaproszenie wojewody kujawsko-pomorskiego komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu ze strażakami PSP, na którym wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe, a do stopnia młodszego brygadiera awansowany został st.kpt. Andrzej Podolski z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku. Po uroczystości odbyła się narada komendantów powiatowych i miejskich województwa kujawsko-pomorskiego.

2 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z członkami Rady Budowy nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

2 grudnia – Zakończyła się wspólna kontrola Komendy Miejskiej PSP we Włocławku i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Anwil S.A. Grupa Orlen, jako zakładzie zakwalifikowanym do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, mająca na celu sprawdzenie podjętych środków zapobiegających i ograniczających skutki awarii przemysłowej w zakładzie i poza jego granicami.

2 grudnia – Odbył się przetarg nieograniczony na dostawę sprężarki wysokociśnieniowej 200/300 bar dla potrzeb Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku. Przetarg wygrała i zrealizowała w dniu 9 grudnia 2004 roku firma FENZY-POLSKA Spółka z o.o. w Łodzi.

3 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w plenarnym posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubrańcu.

6-7 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w szkoleniu z zakresu współpracy z mediami zorganizowanym dla komendantów powiatowych i miejskich PSP w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

8 grudnia – Odbył się odbiór i uruchomienie agregatu prądotwórczego w budowanej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

9 grudnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm sąsiadujących z nową strażnicą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 dotyczące budowy kanalizacji deszczowej.

10 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu opłatkowym dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu włocławskiego zorganizowanym w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce gm. Lubień Kujawski, w którym udział wziął m.in. zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Krzysztof Gerc.

10 grudnia – Pożar zbiorników z rozcieńczalnikiem do farb w Fabryce Farb i Lakierów „Nobiles" we Włocławku był założeniem do ćwiczeń Kompanii Gaśniczej „Włocławek" wchodzącej w skład Wojewódzkiej Brygady Odwodowej. Ćwiczenia obserwował komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski oraz zespół oceniający z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

10 grudnia – Dokonano odbioru, wykonanych przez przedsiębiorstwo „Budomex" z Włocławka, przyłączy sanitarnych do obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

12 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego ZZOSP RP w Brześciu Kujawskim.

12 grudnia – Odbyło się zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce gm. Lubień Kujawski. Komendę Miejską PSP reprezentował asp. Dariusz Politowski.

14 grudnia – Na zaproszenie kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st.bryg. Krzysztofa Kowalskiego i kapelana strażaków st.kpt. ks. Zenona Rutkowskiego komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu wigilijnym w Radziejowie dla kadry kierowniczej województwa kujawsko-pomorskiego i byłych komendantów wojewódzkich.

15 grudnia – Na zaproszenie komendanta powiatowego PSP w Lipnie i prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipnie komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu wigilijnym, które odbyło się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżówkach pow. lipnowski.

17 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystym otwarciu nowej siedziby Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ulicy Komunalnej.

17 grudnia – Odbył się odbiór zadania pn. „II etap budowy strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej we Włocławku przy ul. Płockiej 7a", którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „Zrywbud" z Włocławka.

18 grudnia – Odbyło się zebranie sprawozdawcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilnie gm. Lubień Kujawski. Komendę Miejską PSP reprezentował mł.kpt. Marek Lewandowski.

19 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski na zaproszenie Burmistrza i Rady Miasta Kowala brał udział w Gali Miejskiej.

19 grudnia – Na zaproszenie Komendanta Straży Miejskiej zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w spotkaniu opłatkowym.

22 grudnia – Na zaproszenie starosty włocławskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Włocławskiego komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu opłatkowym.

23 grudnia – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie opłatkowe.

28 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z członkami Rady Budowy nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

30 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z zastępcą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł.bryg. Andrzejem Więckowskim wizytowali teren budowy nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

⇐ COFNIJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda