styczeń

kalendarz1 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w noworocznej Mszy św. w Bazylice Katedralnej oraz spotkaniu noworocznym z Księdzem Biskupem Ordynariuszem Diecezji Włocławskiej Wiesławem Meringiem w Pałacu Biskupim we Włocławku.

5 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

6 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

7 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski, zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski oraz naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego Komendy Miejskiej PSP st.kpt. Zdzisław Zasada brali udział w zebraniu sprawozdawczym Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w  Kowalu.

9 stycznia – Strażacy Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości podnośnika hydraulicznego podczas XIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kowalu.

9 stycznia – Strażacy Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili zabezpieczyli pod względem p.poż. imprezę organizowaną z okazji XIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we Włocławku oraz przeprowadzili pokaz możliwości podnośnika hydraulicznego.

9 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego Komendy Miejskiej PSP st.kpt. Zdzisław Zasada brali udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal.

10 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek wzięli udział w posiedzeniu Rady Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku i odbiorze II etapu jej budowy.

13 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w prezentacji firmy BP TECHEM S.A. oferującej urządzenia pomiarowo-wykrywcze substancji i gazów niebezpiecznych.

14 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski, zastępcy komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski i kpt. Henryk Szałek oraz naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego Komendy Miejskiej PSP st.kpt. Zdzisław Zasada brali udział w zebraniu sprawozdawczym Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

15 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu noworocznym w Bydgoszczy zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu i Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu.

15 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w zebraniu sprawozdawczym Parafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku.

15 stycznia – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł.bryg. Dariusz Krysiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennej gm. Izbica Kujawska.

15 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym kpt. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Guźlinie gm. Brześć Kujawski.

15 stycznia – Młodszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym mł.kpt. Marek Lewandowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach gm. Włocławek.

16 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie gm. Kowal.

17 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego Komendy Miejskiej PSP st.kpt. Zdzisław Zasada brali udział w spotkaniu z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal.

18 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z przedstawicielem firmy PHU „Delta" omawiając temat okresowych przeglądów technicznych agregatów prądotwórczych.

19 stycznia – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

20 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami 60. rocznicy wyzwolenia Włocławka.

21 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w prezentacji programu komputerowego LEX przez przedstawiciela firmy C.H. Beck Sp. z o.o.

21 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Cukrowni Brześć Kujawski.

21 stycznia – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie członków Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP we Włocławku z udziałem komendanta miejskiego PSP bryg. Grzegorza Świątkowskiego i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Toruniu.

22 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim.

22 stycznia – Zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł.kpt. Janusz Biernacki brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucinie gm. Fabianki.

26 stycznia – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP we Włocławku z udziałem kierownictwa Komendy Miejskiej PSP odbyło się spotkanie z przedstawicielami prasy, radia i telewizji („Gazeta Kujawska", „Nowości Włocławskie", radia „PiK", „W", „Hit", TVP Bydgoszcz, TV Kujawy, Włocławski Portal Internetowy Q4) podsumowujące całokształt działalności KM PSP we Włocławku w 2004 roku oraz wskazujące kierunki działania na 2005 rok..

27 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z wójtem gminy Baruchowo i Komendantem Gminnym ZOSP RP w Baruchowie w sprawie zorganizowania obchodów 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach.

28 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej omawiając ceremoniał uroczystego oddania nowych boksów garażowych w tej jednostce.

28 stycznia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego Komendy Miejskiej PSP, szef Gminnego Zespołu Reagowania w Kowalu st.kpt. Zdzisław Zasada przygotował i przeprowadził naradę szkoleniową członków zespołu, podczas której podsumowano działania w 2004 roku, przyjęto plan pracy na 2005 rok oraz przeprowadzono szkolenie nt. „Stan klęski żywiołowej w świetle ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej".

29 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w oddaniu pierwszej w województwie kujawsko-pomorskim myjni bezdotykowej CarWash we Włocławku.

29 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

29 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

29 stycznia – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł.bryg. Dariusz Krysiński brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Machnaczu gm. Brześć Kujawska.

30 stycznia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego st.kpt. Janusz Piasecki brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawska.

30 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym kpt. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń.

31 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym przeprowadzenia III edycji ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne" pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.


luty

kalendarz1 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z przedstawicielem TP S.A. w sprawie usprawnienia łączności przewodowej i dostosowania jej do rosnących wymogów związanych z całokształtem działalności Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

1 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z przedstawicielami PKO BP S.A. w sprawie oferty skierowanej do strażaków Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

2 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w Zakładach Azotowych ANWIL w pokazach sprzętu pożarniczego zorganizowanego przez firmę „Safe Tech".

3 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie podsumowującej działania terenowych jednostek PSP oraz Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy w 2004 roku.

5 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

5 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałach gm. Kowal.

11 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłobi gm. Lubraniec w sprawie zakupu sprzętu pożarniczego w 2005 roku przez ww. jednostkę

11 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z przedstawicielem firmy Tele2 w sprawie oferty dla Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

12 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie.

12 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach gm. Lubanie.

13 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo dotyczącym organizacji obchodów 80-lecia powstania jednostki.

14 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu naczelnika Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu i prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej, na którym dokonano wymiany doświadczeń w zakresie poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej.

17 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z przedstawicielami Lucas Banku w sprawie oferty skierowanej do strażaków Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

19 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystościach jubileuszu 50-lecia istnienia Klubu Sportowego „Start" Włocławek.

19 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

20 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu.

21 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w szkoleniu dla komendantów miejskich i powiatowych PSP woj. kujawsko-pomorskiego dotyczącym współredagowania strony internetowej Komendy Głównej PSP www.straz.gov.pl w dziale „Wydarzenia w Kraju".

22 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z dyrektorem Oddziału Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy dotyczącym budowy gazociągu na potrzeby grzewcze nowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

22 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Włocławku.

23 lutego – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

23 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zjeździe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Włocławek.

24 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli instytucji w Urzędzie Miasta Włocławek, na którym omawiano lokalizację składowiska odpadów niebezpiecznych.

24 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach gm. Włocławek, na którym omawiano sprawy dotyczące budowy garażu dla ww. jednostki.

25 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przebywał na X Międzynarodowym Halowych Mistrzostwach Polski w Dwuboju Pożarniczym w Toruniu.

25 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

27 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem Sapera w 60. rocznicę wbicia pierwszego słupa granicznego na Odrze.

28 lutego – W opracowaniu zastępcy naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kadrowego KM PSP st.kpt. Dariusza Kuligowskiego oraz naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP st.kpt. Janusza Piaseckiego ukazało się wydawnictwo „Kalendarium 2004".


marzec

kalendarz1 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w warsztatach Zespołu Zadaniowego połączonych z sesją Zespołu Doradczego w Urzędzie Miasta Włocławek dotyczących rewitalizacji śródmieścia Włocławka.

1-2 marca – Na terenie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku odbyły się „Dni otwarte". W czasie ich trwania, przy udziale strażaków z Komendy Miejskiej PSP, prezentowano utworzony na Wydziale Humanistycznym kierunek „pożarnictwo" .

2 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu członków Rady Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

2 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski na posiedzeniu Zarządu Powiatu Włocławskiego przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu włocławskiego w 2004 roku.

2 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

3 marca – Zespół pod kierownictwem mł.bryg. Bożenny Koteras z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu dokonał rekontroli urzędu komendanta miejskiego PSP we Włocławku.

3 marca – Na posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa miasta Włocławka w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2004 roku.

4 marca – Komenda Miejska PSP we Włocławku była gospodarzem VII Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Tenisie Stołowym. Mistrzem województwa został asp. Paweł Mikucki z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

5 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

10 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo dotyczącym organizacji obchodów 80-lecia powstania jednostki.

10 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z zastępcą prezydenta miasta Włocławka p. Józefem Mazierskim w sprawie zakupu sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego.

12 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu gm. Lubanie.

14 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z prezydentem miasta Włocławka p. Władysławem Skrzypkiem dotyczącym zabezpieczenia meczów Kujawiaka-Hydrobudowy Włocławek podczas rozgrywek piłkarskich II ligi.

15 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w sympozjum pt. „Żyć w prawdzie i z godnością" zorganizowanym przez rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

15 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z Prezesem i Wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku dotyczącym działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie włocławskim.

15 marca – W siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego odbyła się promocja II tomu „Włocławskiego Słownika Biograficznego". Autorem pięciu biogramów włocławskich strażaków jest st.kpt. dr Zdzisław Zasada z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

16 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z burmistrzem miasta i gminy Lubień Kujawski oraz członkami Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim omawiając zagadnienia związane z ufundowaniem sztandaru na obchody 100-lecia powstania tej jednostki.

18 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami TESCO w sprawie zorganizowania ćwiczeń ewakuacyjnych.

18 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Kierowców w sprawie zorganizowania finału Ogólnopolskiego Turnieju Ruchu Drogowego..

18 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubraniec.

18 marca – Starszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym KM PSP kpt. Grzegorz Sadowski uczestniczył w VI Targach Zawodów, które odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Kowalu.

21 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski podczas XXXII Sesji Rady Miasta Włocławek przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa miasta Włocławek w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2004 roku.

21 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski na posiedzeniu Komisji Administracji, Ładu i Porządku Publicznego oraz Spraw Obronnych Rady Powiatu we Włocławku, gdzie przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu włocławskiego w 2004 roku.

21 marca – Zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno-Kadrowego KM PSP st.kpt. Dariusz Kuligowski uczestniczył w II Targach Zawodów i Szkół, które odbyły się w Gimnazjum nr 3 we Włocławku.

22 marca – Odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Podczas jego obrad st.kpt. dr Zdzisławowi Zasadzie z Komendy Miejskiej PSP wręczono dyplom honorowy za prace popularyzujące historię oraz dokonania kujawskiego pożarnictwa.

30 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w sesji Rady Powiatu we Włocławku, na której przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa.


kwiecień

kalendarz1 kwietnia – Starszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym KM PSP kpt. Grzegorz Sadowski uczestniczył w II Targach Zawodów, które odbyły się w Zespole Szkół w Kowalu.

2 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim st.bryg. Krzysztofem Kowalskim wziął udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Marka Olewińskiego – Posła na Sejm RP.

2 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu działaczy ZOSP RP województwa kujawsko-pomorskiego z dh. Waldemarem Pawlakiem – Posłem na Sejm RP, Prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP.

5 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w naradzie zorganizowanej przez Komendę Miejską PSP we Włocławku dla druhów reprezentujących jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Narada dotyczyła dofinansowania tych jednostek z budżetu państwa.

6 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w Bazylice Katedralnej w uroczystej Mszy św. w intencji Jana Pawła II.

6 kwietnia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego KM PSP st.kpt. Zdzisław Zasada – członek Prezydium Komisji Historycznej Zarządu Głównego ZOSP RP wziął udział w jej posiedzeniu. Podczas obrad omówiono i zaakceptowano regulamin konkursu na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie dotyczące historii ochrony przeciwpożarowej. Ponadto zaplanowano na 2006 rok konferencję naukową poświęconą dziejom polskiego pożarnictwa, która odbędzie się we Włocławku.

7 kwietnia – Na posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przedstawił informację o stanie dróg dojazdowych na terenie miasta Włocławka.

7 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z zastępcami prezydenta miasta Włocławka złożył wiązankę kwiatów pod krzyżem na Zaporze Wodnej oddając hołd zmarłemu papieżowi Janowi Pawłowi II.

7 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w Otwartym Posiedzeniu Aeroklubu Włocławskiego poświęconemu pamięci papieża Jana Pawła II.

12 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z Komendantem Gminnym ZOSP w Baruchowie dh Janem Matusiakiem dotyczącym organizacji obchodów 80-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach.

12 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Rady Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku, któremu przewodniczył kujawsko-pomorski komendant wojewódzki st.bryg. Krzysztof Kowalski, dotyczącym zorganizowania III etapu jej budowy.

13 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z przedstawicielami firmy AWIMEX w sprawie budowy kanalizacji deszczowej dla budowanej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

14 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

15 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystości wręczenia Złotego Krzyża Zasługi prezesowi Zakładów Azotowych „Anwil" S.A. p. Benedyktowi Michewiczowi.

16 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zjeździe gminnym ZOSP RP w Baruchowie, które odbyło się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzynkach.

18 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w pracach Regionalnej Komisji Konkursowej dotyczących zorganizowania III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

22 kwietnia – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego KM PSP st.kpt. Zdzisław Zasada wziął udział w walnym zebraniu sprawozdawczym ZOSP RP gm. Kowal, które odbyło się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałach. Podczas jego trwania przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego w I kwartale br. na terenie chronionym przez Komendę Miejską PSP we Włocławku. W zebraniu uczestniczyli także dh Jan Szczepaniak – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu oraz dh Marian Mikołajczyk – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

24 kwietnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek wziął udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego ZOSP RP w Brześciu Kujawskim.

26 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

28 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski oraz zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski uczestniczyli w treningu sztabowym dla kadry kierowniczej województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowanym w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie według programu symulującego zagrożenie powodziowe.


maj

kalendarz1 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP podczas festynu lotniczego na lotnisku w Kruszynie organizowanego przez Aeroklub Włocławski z okazji uroczystego otwarcia sezonu lotniczego 2005 przeprowadzili pokazy samochodów i sprzętu pożarniczego.

2 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski z Komendantem Gminnym ZOSP w Baruchowie dh Janem Matusiakiem wzięli udział w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Toruniu w spotkaniu dotyczącym organizacji obchodów 80-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach.

3 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brali udział w uroczystościach Święta Narodowego Konstytucji 3-go Maja.

3 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczyli w ceremonii otwarcia XXV Ogólnopolskiego Biegu Kujawiaka, która odbyła się na Stadionie Osiedlowym „Zazamcze" we Włocławku.

4 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystej Mszy św. w intencji strażaków w Bydgoskiej Farze.

7 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przebywał w Częstochowie na ogólnopolskiej pielgrzymce strażaków.

8 maja – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w obchodach Dnia Zwycięstwa we Włocławku.

9 maja – Podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka w Zielonej Górze do stopnia młodszego kapitana awansowany został asp. Arkadiusz Ziółkowski.

10 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie celu omówienia spraw dotyczących działalności statutowej.

11 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo dotyczącym organizacji obchodów 80-lecia powstania jednostki.

12 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek w sprawie przekazania samochodu na potrzeby działalności sportowo-pożarniczej.

13 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w seminarium uczniowskim z okazji 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej zorganizowanym w Gimnazjum nr 4 we Włocławku.

14 maja – Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Bydgoszczy, które odbyły się z udziałem wojewody kujawsko-pomorskiego Romualda Kosieniaka, na wyższe stopnie służbowe awansowani zostali: do stopnia młodszego brygadiera – st.kpt. Dariusz Kuligowski, st.kpt. Janusz Piasecki, st.kpt. Zdzisław Zasada, do stopnia kapitana – mł.kpt. Sławomir Zawitowski, do stopnia młodszego kapitana – asp. Maciej Górecki, do stopnia aspiranta sztabowego – st.asp. Sławomir Kurlapski, do stopnia starszego aspiranta – asp. Dariusz Politowski, do stopnia aspiranta – mł.asp. Sławomir Bartliński i mł.asp. Dariusz Rosiński. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została mł.bryg. Teresa Rogalewska, zaś Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali mł.bryg. Robert Majewski i st.asp. Dariusz Politowski. Srebrną odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" otrzymała asp.sztab. Halina Małachowska, brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" otrzymali mł.bryg. Zdzisław Zasada, asp. Sławomir Bartliński i st.ogn. Jan Lewandowski.

15 maja – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek wziął udział w obchodach Dnia Strażaka w Parafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku.

15 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy sprzętu pożarniczego (samochód gaśniczy i ratownictwa chemicznego oraz podnośnik SH-40 podczas obchodów Dnia Strażaka w Parafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku.

18 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, na którym omawiano organizację obchodów Powiatowego Dnia Strażaka we Włocławku.

18 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystej Mszy św. z okazji 85. urodzin Papieża Jana Pawła II.

19 maja – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka zorganizowane przez Komendę Miejską PSP i Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku. Licznie zgromadzone grono strażackich działaczy oraz gości zaproszonych było świadkami nadania przez Prezydenta RP oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP odznaczeń i medali. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został bryg. Grzegorz Świątkowski a Brązowym Krzyżem Zasługi – mł.bryg. Jacek Czerwiński. Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymali asp. Dariusz Rosiński i mł.ogn. Jakub Kowalski, zaś brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa" – mł.ogn. Urszula Przybyłowska. Ponadto na wyższe stopnie służbowe awansowani zostali: do stopnia starszego ogniomistrza - ogn. Janusz Szymański, ogn. Janusz Wrześniak, do stopnia młodszego ogniomistrza - st.sekc. Przemysław Górnicki, st.sekc. Sławomir Jaszczak, st.sekc. Artur Jerzewski, st.sekc. Jacek Pawiński, st.sekc. Artur Piotrowski, st.sekc. Urszula Przybyłowska, st.sekc. Zbigniew Rewers, st.sekc. Piotr Tuchorski, st.sekc. Angelika Zawitowska, do stopnia starszego sekcyjnego - sekc. Marcin Lenczewski, sekc. Kazimierz Mechuła, sekc. Rafał Seroczyński, sekc. Grzegorz Szarwas. Na uroczystości tej st.bryg. Krzysztof Kowalski – kujawsko-pomorski komendant wojewódzki PSP w Toruniu oraz Stanisław Wawrzonkoski – przewodniczący Rady Miasta Włocławka przekazali na ręce bryg. Grzegorza Świątkowskiego - komendanta miejskiego PSP kluczyki do przekazanego Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku nowego samochodu ratownictwa technicznego. Podczas obchodów Powiatowego Dnia Strażaka we Włocławku zaprezentowano kolejne wydawnictwo dotyczące ochrony przeciwpożarowej p.t. „130 lat ochrony przeciwpożarowej we Włocławku", które powstało pod redakcją mł. bryg. dr. Zdzisława Jana Zasady. Na 182 stronach opublikowano 9 artykułów dotyczących historii oraz współczesności pożarnictwa na terenie Kujaw wschodnich oraz ziemi dobrzyńskiej. Publikacja zawiera 69 ilustracji, liczne przypisy oraz bogatą bibliografię. Ukazała się ona dzięki Włocławskiemu Towarzystwu Naukowemu oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej. O stronę edytorską zadbało włocławskie wydawnictwie LEGA. Autorami poszczególnych artykułów byli: Stanisław Kunikowski - Stan oraz potrzeby badań nad historią polskiego pożarnictwa. Zdzisław Jan Zasada - Dzieje włocławskiego pożarnictwa w latach 1874-1945 na tle historii ochrony przeciwpożarowej Kujaw wschodnich. Stanisław Giziński - Strażacy ziemi dobrzyńskiej, Pomorza oraz Kujaw wschodnich w walkach niepodległościowych 1918-1920 i ich postawa w 1939 r. Sławomir Jędrzejewski - Ochrona przeciwpożarowa na Kujawach wschodnich i ziemi dobrzyńskiej od zakończenia II wojny światowej do powołania Państwowej Straży Pożarnej (1945-1991). Grzegorz Świątkowski - Państwowa Straż Pożarna jako nowoczesny system ratowniczo-gaśniczy na przykładzie rozwiązań organizacyjnych Komendy Rejonowej i Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w latach 1992-2004. Wojciech Frątczak - Kult św. Floriana, patrona strażaków, w jego 1700. rocznicę męczeńskiej śmierci. Stanisław Leszczyński - Kulturotwórcza rola orkiestr dętych działających przy ochotniczych strażach pożarnych na przykładzie wybranych jednostek powiatu włocławskiego. Eugeniusz Gołębiewski - Historyczne oraz obecne związki Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu z władzami samorządowymi miasta Kowala. Adam Beciński - Funkcja dokumentacyjno-kronikarska strażactwa ochotniczego na przykładzie opisów dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

19 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy samochodu gaśniczego oraz drabiny SCD-30 podczas Gimnazjady 2005 dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej organizowanej przez Gimnazjum nr 3 we Włocławku.

20 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z kierownictwem Rejonowego Urzędu Poczty Polskiej we Włocławku w sprawie zorganizowania ćwiczeń ewakuacyjnych dla pracowników poczty.

21 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP zabezpieczyli logistycznie Festyn Integracyjny pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są" organizowany przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku.

22 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP prezentowali samochód gaśniczy renault KERAX podczas wystawy sprzętu pożarniczego zorganizowanego z okazji Powiatowego Dnia Strażaka w Radziejowie.

23 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu komisji konkursowej III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", na którym wyłoniono najlepsze gospodarstwa z byłego województwa włocławskiego do dalszego etapu konkursu.

23 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

25 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy samochodu SH-40 i samochodu gaśniczego renault podczas VII Sportowych Spotkań Przedszkolaków o Puchar „Wielkiego Pluszaka" i XIV Mitingu Lekkoatletycznego „O Uśmiech Dziecka".

26 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym otwarciu Finału 28 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym we Włocławku dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów.

28 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP podczas przeprowadzili pokazy samochodu SH-40 podczas festynu z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki organizowanego przez Świetlicę ORATORIUM we Włocławku.

28 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w obchodach 140-lecia Kół Gospodyń Wiejskich i 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kowalu.

28 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP podczas festynu motoryzacyjnego dla dzieci i młodzieży zorganizowanego podczas Finału 28. Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym we Włocławku przeprowadzili pokazy samochodu SH-40 oraz sprawności działania podczas gaszenia pożaru samochodu.

28 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim PSP w Toruniu st.bryg. Krzysztofem Kowalskim uczestniczył w uroczystości zamknięcia Finału 28 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym we Włocławku.

29 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP podczas imprezy ogólnopolskiej PN. „Real,- Cup" przeprowadzili pokazy samochodu SH-40.

29 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili podczas festynu pokazy samochodu SH-40 w Sarnowie gm. Lubraniec.

31 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystym rozstrzygnięciu konkursu historycznego „60 lat po wojnie – Pamięć o Życiu i Walce".


czerwiec

kalendarz1 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski pożegnał odchodzących na emeryturę mł.bryg. Teresę Rogalewską i st.str. Jerzego Górskiego.

1 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystości położenia kamienia węgielnego pod budowę szkoły podstawowej w Lubaniu.

1 czerwca – Z okazji Dnia Dziecka strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy sprzętu pożarniczego oraz podali pianę generatorem dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego w Brzeziu gm. Brześć Kujawski.

1 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy sprzętu pożarniczego dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 19 we Włocławku, który odbył się z okazji Dnia Dziecka.

2 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski obserwował VII Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym w Rypinie (w dniu 1 czerwca – w Lipnie). W mistrzostwach tych reprezentacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajęła II miejsce w klasyfikacji drużynowej. W skład drużyny wchodzili: mł.asp. Marcin Czerwiński, mł.ogn. Sławomir Jaszczak, mł.ogn. Artur Jeżewski, mł.ogn. Jarosław Kozakowski, mł.ogn. Artur Piotrowski, mł.ogn. Roman Suchomski, st.sekc. Marcin Piotrowski, st.sekc. Grzegorz Szarwas, sekc. Robert Wapiński i sekc. Radosław Wuciński.

2 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP zabezpieczali pod względem przeciwpożarowym 1. etap 8 Wyścigu „Eko-Tour" Kobiet Dookoła Polski, który odbył się we Włocławku.

4 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystości wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Żninie.

5 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z wiceprezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu dh Janem Szczepaniakiem wziął udział w przekazaniu samochodu Lublin II Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek.

5 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP podczas festynu z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przez Związek Charytatywny przy kościele św. Józefa w Szpitalu Górnym przeprowadzili pokazy sprzętu pożarniczego oraz podali pianę generatorem.

6 czerwca – Na posiedzeniu zespołu ds. zamówień publicznych rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na III etap budowy strażnicy dla JRG nr 2 we Włocławku przy ul. Płockiej 7a. Udzielono zamówienia Przedsiębiorstwu „Budomex" Sp. z o.o. z Włocławka.

6 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego przez Przedszkole nr 12 we Włocławku przeprowadzili pokazy samochodu SH-40.

7 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP podczas spotkania z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Osób Niepełnosprawnych oraz Rodzin Patologicznych w Boniewie przeprowadzili pokazy drabiny mechanicznej SCD-30.

8 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z Komendantem Gminnym gm. Baruchowo dotyczącym organizacji obchodów 80-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach.

9 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z przedstawicielami TESCO w sprawie zorganizowania ćwiczeń ewakuacyjnych.

10 czerwca – Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Włocławka na prawach powiatu i powiatu włocławskiego komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej i o zagrożeniach pożarowych na terenie miasta Włocławka i powiatu włocławskiego w 2004 roku oraz główne kierunki działania Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w 2005 roku.

10 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w szkoleniu członków Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku na temat zagrożeń powodziowych na terenie miasta Włocławka.

11 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP podczas festynu z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przez Zarząd Włocławskiej Wspólnoty Samorządowej przeprowadzili pokazy sprzętu gaśniczego i samochodu SCD-30.

12 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystościach jubileuszu 80-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

12 czerwca – Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Komenda Miejska PSP we Włocławku oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego byli organizatorami festynu p.n. „Z życia dawnej wsi – straż pożarna" w Skansenie w Kłóbce gm. Lubień Kujawski. Podczas jego trwania zaprezentowano dawny oraz najnowszy sprzęt do zwalczania pożarów, przeprowadzono dla dzieci konkursy wiedzy pożarniczej, rysunkowy i zorganizowano zawody w pokonywaniu pożarniczego toru przeszkód. W imprezie brało udział około 1000 widzów.

13 czerwca – Zastępca naczelnika Wydziały Organizacyjno-Kadrowego mł.bryg. Dariusz Kuligowski uczestniczył w XXXV Sesji Rady Miasta Włocławka z okazji rocznicy 750-lecia I lokacji miasta, święta patrona miasta i inauguracji Dni Włocławka.

14 czerwca – W ramach obchodów 750-lecia I lokacji miasta Włocławka komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział we Mszy św. w Bazylice Katedralnej w intencji Miasta oraz w koncercie zorganizowanym przez Włocławskie Towarzystwo Muzyczne.

16 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski oraz naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego mł.bryg. Zdzisław Zasada wzięli udział w uroczystości zorganizowanej przez Gimnazjum nr 4 we Włocławku poświęconej 60-leciu powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych – patrona szkoły.

16 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy sprzętu ratownictwa wodnego na kąpielisku miejskim nad jeziorem Czarne koło Włocławka w ramach akcji „Bezpieczny akwen 2005".

17 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w jubileuszu 70-lecia istnienia Wodociągów Włocławskich.

18 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski obserwował zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Włocławek i Lubanie, które odbyły się w Kruszynie gm. Włocławek.

18 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w galowym koncercie laureatów Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej.

19 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystościach jubileuszu 85-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skaszynie gm. Lubraniec i wręczenia tej jednostce sztandaru.

20 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z dyrekcją Rejonowego Urzędu Poczty we Włocławku w cele omówienia założeń do ćwiczeń na obiekcie Urzędu Poczty nr 2 we Włocławku.

20 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

20 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z wójtem i skarbnikiem gminy Boniewo w celu omówienia spraw związanych z pozyskaniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie samochodu polonez.

21 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w ćwiczeniach aplikacyjnych p.k. „Brzezie 2005".

22 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystej inauguracji rozpoczęcia produkcji granulatu SkyPet przez firmę SKEurochem Sp. z o.o. we Włocławku.

22 czerwca – Starszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym kpt. Grzegorz Sadowski wygłosił cztery pogadanki w Szkole Podstawowej nr 3 we Włocławku w ramach spotkania pod hasłem „Bezpieczne wakacje".

23 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie służbowej z Komendantem Głównym PSP nadbryg. Piotrem Bukiem zorganizowanej dla komendantów miejskich i powiatowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

24 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystym otwarciu Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku.

25 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy sprzętu ratownictwa wodnego na kąpielisku nad jeziorem Lubieńskim w Lubieniu Kujawskim w ramach akcji „Bezpieczny akwen 2005".

26 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zakończeniu I Ogólnopolskich Zawodów Mikrolotowych, które odbyły się na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego.

27 czerwca – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

27 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu z projektantem dotyczącym zmiany koncepcji przeprowadzenia kanalizacji deszczowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

27 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z Komendantem Gminnym gm. Lubień Kujawski dotyczącym spraw organizacyjnych związanych z obchodami 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

29 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu ze skarbnikiem Urzędu Miasta Włocławka na temat wykorzystania środków przyznanych Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku z Wydziału Ochrony Środowiska.

30 czerwca – Na posiedzeniu zespołu ds. zamówień publicznych rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń oddymiających dla KP PSP w Mogilnie, KW PSP w Toruniu z przeznaczeniem dla KP PSP w Aleksandrowie Kujawskim i JRG nr 2 we Włocławku przy ul. Płockiej 7a. Udzielono zamówienia firmie „Klimawent" Centrum Techniki Wentylacyjnej w Gdyni.


lipiec

kalendarz1 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski obserwował ćwiczenia obiektowe na budynku Rejonowego Urzędu Poczty we Włocławku - Urząd Poczty nr 2 we Włocławku.

1-2 lipca – Na obiektach Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie odbyły się XX Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym, na których reprezentacja województwa kujawsko-pomorskiego zajęła II miejsce w klasyfikacji generalnej. W skład reprezentacji wchodzili mł.ogn. Sławomir Jaszczak i mł.ogn. Artur Piotrowski z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

3 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystym zakończeniu Mistrzostw Polski Makiet Samolotów i Ogólnopolskich Zawodów Modeli organizowanych przez Aeroklub Włocławski.

4 lipca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie komendanta miejskiego PSP bryg. Grzegorza Świątkowskiego z zastępcą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP i prezesem Zarządu Gminnego ZOSP w Kowalu dotyczące poprawy operacyjnego zabezpieczenia obszaru chronionego.

5 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z dyrektorem Banku PKO BP we Włocławku i zapoznał się z przedstawioną ofertą dla strażaków.

7 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim PSP st.bryg. Krzysztofem Kowalskim wizytował przebieg obozu kondycyjnego płetwonurków z sekcji ratownictwa wodnego Komendy Miejskiej PSP we Włocławku, który odbywał się nad jez. Piaseczno.

10 lipca – Komenda Miejska PSP we Włocławku przeprowadziła ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kowal w m. Krzewent.

13 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu członków Rady Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

16 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystym nadaniu Stadionowi Miejskiemu w Kowalu imienia Kazimierza Górskiego.

19 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z zastępcą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł.bryg. Andrzejem Więckowskim wizytował teren budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

22 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości z okazji Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku.

27 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu członków Rady Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

29 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z Komendantem Miejsko-Gminnym gm. Lubień Kujawski i gospodarzem jednostki OSP Lubień Kujawski dotyczącym spraw organizacyjnych związanych z obchodami 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

31 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w obchodach jubileuszu 10-lecia posługi proboszcza ks. Lecha Klejmonta – prezesa Parafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku.


sierpień

kalendarz2 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej woj. kujawsko-pomorskiego.

3 sierpnia – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

3 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu członków Rady Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

8 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z inspektorem nadzoru budowanej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku w sprawach organizacyjnych.

9 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z burmistrzem m. Kowal w sprawie zorganizowania Pikniku Strażackiego Kowal 2005.

11 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu z dyrektorem firmy BUDOMEX w sprawie ustalenia kolorystyki wnętrza i elewacji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

11 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta Włocławka, na którym omawiano współudział Komendy Miejskiej PSP we Włocławku w organizacji Rajdu Rowerowego.

15 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim PSP st.bryg. Krzysztofem Kowalskim uczestniczył w Pikniku Strażackim Kowal 2005.

16 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wizytował jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim oraz nadzorował poprawność ćwiczących przygotowujących się do obchodów 100-lecia powstania tej jednostki.

17 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z zastępcą prezydenta m. Włocławka w zakresie spraw związanych z poprawą stanu ochrony przeciwpożarowej.

17 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu członków Rady Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

20 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystych obchodach 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

26 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystym spotkaniu w Aeroklubie Włocławskim z okazji Święta Lotnictwa.

29 sierpnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek wziął udział w spotkaniu dotyczącym problemu epidemii ptasiej grypy.


wrzesień

kalendarz4 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek wziął udział w Dożynkach Gminno-Parafialnych w Izbicy Kujawskiej.

11 września – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek wziął udział w Dożynkach Gminnych w Smólniku gm. Włocławek.

19 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w ceremonii wręczenia Krzyża Zesłańców Sybiru dla członków Oddziału Związku Sybiraków we Włocławku z okazji Dnia Sybiraka.

19 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z dr Markiem Wojtkowskim prodziekanem Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku w sprawie podnoszenia kwalifikacji ogólnych na tej uczelni przez strażaków Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

20 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

21 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z zastępcą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł.bryg. Andrzejem Więckowskim w celu omówienia spraw dotyczących budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

22 września – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

23 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w „Dniu Otwartym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku".

23 września – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP podczas „Dnia Otwartego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku" przeprowadzili pokazy sprzętu ratownictwa drogowego.

23 września – Na zaproszenie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we Włocławku komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w obchodach 25. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność".

24 września – W Lubaniu odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin Lubanie i Włocławek. W zawodach, w których uczestniczyło 9 drużyn, zwyciężyła drużyna OSP w Smólniku, II miejsce zajęła drużyna OSP w Kruszynie, a III miejsce – drużyna OSP w Łagiewnikach (wszystkie z terenu gminy Włocławek).

26 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z przedstawicielem Zakładu Usług Pożarniczych w Toruniu w sprawie oferty monitoringu pożarowego.

29 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu Rady Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.


październik

kalendarz5 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu Rady Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

8 października – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP zabezpieczyli logistycznie organizowaną przez Urząd Miasta Włocławka wycieczkę rowerową pod hasłem „Po Złoty Liść Jesieni".

10 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w odbiorze prac związanych z zakończeniem III etapu budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

12 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

12 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystej Mszy św. i inauguracji roku akademickiego 2005/2006 w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

14-16 października – W ramach 1. Włocławskiego Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki odbyła się impreza towarzysząca PN. „Wizyta w Straży Pożarnej"

18 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z przedstawicielem PZU Live w sprawie oferty ubezpieczeniowej dla strażaków Komendy Miejskiej PSP.

19 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystym przekazaniu przez dyrektora KRUS we Włocławku zestawu medycznego do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

23 października – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP zabezpieczyli logistycznie XIII Włocławski Bieg Dzieci i Młodzieży.

26 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystości oddania do użytku Trasy Tranzytowej – al. Królowej Jadwigi we Włocławku.

28 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski pożegnał odchodzącego na emeryturę st.ogn. Jana Lewandowskiego.

29 października – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek wziął udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa kujawsko-pomorskiego w m. Zacisze, gm. Lubiewo, pow. tucholski.

31 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski pożegnał odchodzących na emeryturę mł.bryg. Zdzisława Zasadę i asp.sztab. Andrzeja Ziemskiego.


listopad

kalendarz2 listopada – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 2 osoby.

8 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z wiceprezesem Miejskiego Zarządu Dróg w sprawie sygnalizacji świetlnej przy nowej JRG nr 2 we Włocławku.

9 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz ze strażakami ze służby kontrolno-rozpoznawczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku spotkał się z p. Anną Ciesielską z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku w sprawie kontroli stacji auto-gaz na terenie miasta Włocławka.

11 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek wzięli udział w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości we Włocławku oraz w odsłonie i poświęceniu odnowionego Pomnika Obrońców Wisły. Komendę Miejską PSP reprezentowała także kompania honorowa.

13 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w obchodach jubileuszu 40-lecia powstania orkiestry Parafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku.

16 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przebywał na uroczystym podsumowaniu i rozdaniu nagród w konkursach przyrodniczo-leśniczych organizowanych przez Zespół Szkół Elektrycznych i Nadleśnictwo Włocławek.

14 listopada – Zakończył się kurs szeregowców OSP z terenu gm. Brześć Kujawski organizowany przez Miejski Ośrodek Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku.

15 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

17 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z zastępcą komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu mł.bryg. Andrzejem Więckowskim wziął udział w spotkaniu Rady Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

17 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, burmistrzem Miasta i Gminy Chodecz i Komendantem Miejsko-Gminnym OSP w sprawie zorganizowania uroczystego posiedzenia ZOP ZOSP RP z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i jednostek nadrzędnych.

18 listopada – Z okazji Dnia Służby Więziennej komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystym wręczeniu odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszy Zakładu Karnego we Włocławku.

19 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Związek Pszczelarzy z Włocławka podsumowującym działalność w 2005 roku i współpracę z innymi instytucjami, które odbyło się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubielowie gm. Brześć Kujawski.

21 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystym odsłonięciu monety „Włocławska Dwójka" z udziałem prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Leszka Balcerowicza.

24-25 listopada – Strażacy Komendy Miejskiej PSP: kpt. Grzegorz Sadowski, st.sekc. Marcin Piotrowski i sekc. Radosław Wuciński, znaleźli się w reprezentacji województwa kujawsko-pomorskiego na XI Mistrzostwa Polski Strażackich Piątek Piłkarskich w Busku Zdroju woj. świętokrzyskie.

25 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski na zaproszenie Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego wziął udział w obchodach 60-rocznicy sformowania we Włocławku 1. Samodzielnego Zmotoryzowanego Pułku Pontonowo-Mostowego.

26 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w przekazaniu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie gm. Fabianki.

28 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski, zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski, mł.bryg. Dariusz Kuligowski, mł.bryg. Janusz Piasecki, kpt. Grzegorz Sadowski, st.asp. Dariusz Politowski i asp. Dariusz Rosiński uczestniczyli w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego we Włocławku.

28 listopada – Odbyły się ćwiczenia obiektowe na budynkach dworca PKP/PKS we Włocławku.

30 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

30 listopada – Zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski pożegnał odchodzącego na emeryturę mł.ogn. Karola Ostrowskiego.


grudzień

kalendarz1 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z wójtem gminy Boniewo w sprawie poprawy stanu operacyjnego zabezpieczenia gminy.

1 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z wicemarszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego dokonał przekazania 8 ubrań specjalnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

5 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek wziął udział uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku.

9 grudnia – W Chodczu odbyło się powiatowe spotkanie opłatkowe organizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, burmistrza miasta i gminy Chodecz, Ochotniczą Straż Pożarną w Chodczu oraz Komendę Miejską PSP, w którym uczestniczyło kierownictwo komendy.

10 grudnia – Zakończył się kurs dla dowódców OSP zorganizowany przez Miejski Ośrodek Szkolenia OSP przy Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku. Kurs zorganizowany w Brześciu Kujawskim ukończyło 10 strażaków-ochotników.

14 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w naradzie komendantów gminnych i miejsko-gminnych OSP powiatu włocławskiego.

16 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Brześciu Kujawskim.

16 grudnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 3 osoby.

19 grudnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczył w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w Straży Miejskiej we Włocławku.

21 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w odprawie kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskiego w Grudziądzu.

22 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

22-24 grudnia – Odbyły się spotkania komendanta miejskiego PSP bryg. Grzegorza Świątkowskiego ze zmianami służbowymi Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

30 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski pożegnał odchodzącego na emeryturę sekc. Andrzeja Andrzejewskiego.

⇐ COFNIJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda