styczeń

kalendarz1 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w noworocznej Mszy św. w Bazylice Katedralnej oraz spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Księdza Biskupa Ordynariusza Diecezji Włocławskiej Wiesława Meringa w Pałacu Biskupim we Włocławku.

3 stycznia – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

6 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

6 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

7 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie gm. Kowal.

7 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

7 stycznia – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.bryg. Janusz Piasecki uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie gm. Fabianki.

8 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z kujawsko-pomorskim komendantem wojewódzkim PSP st.bryg. Krzysztofem Kowalskim uczestniczył w XIV Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Hali Mistrzów we Włocławku, zaś strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP zabezpieczyli imprezę pod względem p.poż.

11 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z zastępcą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł.bryg. Andrzejem Więckowskim brał udział w spotkaniu członków Rady Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

12 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski pożegnał odchodzącego na emeryturę mł.ogn. Mariusza Krzychała – starszego ratownika-kierowcę.

13 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętosławiach gm. Izbica Kujawska.

14 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu noworocznym w Bydgoszczy zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu i Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu.

14 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętosławiu gm. Włocławek.

14 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Parafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku.

15 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie gm. Kowal.

16 stycznia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

18 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

20 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami 61. rocznicy wyzwolenia Włocławka spod okupacji hitlerowskiej.

20 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiewnikach gm. Włocławek.

20 stycznia – Młodszy inspektor w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.asp. Jarosław Łojewski uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiczewy gm. Chodecz.

21 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakutowie gm. Kowal.

21 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłótnie gm. Baruchowo.

22 stycznia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniewicach gm. Choceń.

26 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu.

27 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek uczestniczyli w uroczystym przekazaniu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki ford dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólsku gm. Włocławek.

28 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Smólniku gm. Włocławek, na którym uchwałą Walnego Zebrania nadano mu godność członka honorowego.

28 stycznia – Starszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym kpt. Grzegorz Sadowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce gm. Lubień Kujawski.

28 stycznia – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym mł.kpt. Marek Lewandowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim.

28 stycznia – Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł.bryg. Jacek Czerwiński brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu gm. Lubanie.

30 stycznia - Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

31 stycznia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski pożegnał odchodzącego na emeryturę st.ogn. Janusza Szymańskiego – starszego operatora sprzętu specjalnego.


luty

kalendarz4 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubominie gm. Boniewo oraz uroczystości przekazania tej jednostce samochodu gaśniczego GBA 2,5/8.

4 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennej gm. Izbica Kujawska.

4 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórznie gm. Fabianki.

6 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski był członkiem Regionalnej Komisji Konkursowej podczas IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

9 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział spotkaniu zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Włocławka nt. Lokalnego Programu Rozwoju Miasta Włocławka do 2013 roku".

9 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z zastępcami mł.bryg. Robertem Majewskim i kpt. Henrykiem Szałkiem brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

10 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Cukrowni Brześć Kujawski.

17 lutego – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyło się spotkanie komendanta miejskiego PSP bryg. Grzegorz Świątkowski z wójtem gminy Baruchowo Stanisławem Sadowskim i komendantem gminnym OSP w Baruchowie dh Janem Matusiakiem, na którym omawiano sprawę poprawy operacyjnego zabezpieczenia obszaru gminy.

20 lutego – Na posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławka komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski zreferował informację o stanie bezpieczeństwa miasta z zakresu ochrony przeciwpożarowej za 2005 rok.

20 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Włocławku.

22 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskiego w Toruniu, która odbyła się z udziałem komendanta głównego PSP st.bryg. Kazimierza Krzowskiego oraz uroczystym apelu związanym ze zdaniem obowiązków kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP przez st.bryg. Krzysztofa Kowalskiego i przejęciem ich przez bryg. Tomasza Leszczyńskiego.

23 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu w Błennej z burmistrzem gminy i miasta Izbica Kujawska oraz zarządem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Błennej, na którym omawiano sprawę rozbudowy boksów garażowych dla samochodów pożarniczych.

24 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski pożegnał odchodzącą na emeryturę asp.sztab. Halinę Małachowską – główną księgową.

24 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodczu.

24 lutego – Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł.bryg. Janusz Piasecki wziął udział w posiedzeniu Zarządu Gminnego ZOSP RP w Lubaniu, które odbyło się w m. Ustronie.

25 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasiegniewie gm. Fabianki.

25 lutego – Zastępca naczelnika Wydziału Technicznego mł.bryg. Andrzej Podolski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie.

26 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli gm. Brześć Kujawski.

26 lutego – Zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach gm. Choceń.

28 lutego – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w pożegnaniu odchodzącego na emeryturę zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu st.bryg. Krzysztofa Gerca.


marzec

kalendarz1 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatu we Włocławku, na którym przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa powiatu włocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2005 rok.

1 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

3 marca – Odbyło się spotkanie kapelana wojewódzkiego strażaków ks. st.kpt. Zenona Rutkowskiego ze strażakami z Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

4 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Świątkowicach gm. Baruchowo.

9 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął uczestniczył w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, na którym omawiano sprawy związane z zagrożeniem ptasią grypą i zagrożeniem powodziowym.

9 marca – W Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku odbyła się konferencja prasowa nt. zagrożeń związanych z zagrożeniem powodziowym i zagrożeniem spowodowanym przez ptasią grypę.

11 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim.

12 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski, na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Baruchowie, wziął udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet.

15 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu członków Rady Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

16 marca – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego mł.bryg. Dariusz Kuligowski i starszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym kpt. Grzegorz Sadowski brali udział w Targach Zawodów, które odbyły się w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.

17 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Tucholi.

17 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubrańcu.

18 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zjeździe gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych w Boniewie.

20 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Komisji Administracji, Ładu i Porządku Publicznego oraz Spraw Obronnych Rady Powiatu we Włocławku, na którym przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa powiatu włocławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2005 rok.

22 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu dot. organizacji Mszy św. za strażaków województwa kujawsko-pomorskiego w Bazylice Katedralnej we Włocławku oraz obchodów wojewódzkich „Dnia Strażaka 2006".

25 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z zastępcą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł.bryg. Andrzejem Więckowskim brał udział w spotkaniu członków Rady Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

25 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski na zaproszenie organizatorów obserwował zmagania podczas XII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Biegach Przełajowych na stadionie OSiR we Włocławku.

26 marca – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brał udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym gm. Choceń.

27 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Włocławka za 2005 rok podczas XLVII sesji Rady Miasta Włocławek.

29 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie komendantów gminnych OSP oraz naczelników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu włocławskiego włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

30 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zjeździe miejsko-gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych w Chodczu.

31 marca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski, na zaproszenie organizatorów, oglądał sztukę teatralną „Brat naszego Boga" wystawioną przez alumnów Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.


kwiecień

kalendarz2 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski oraz zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brali udział w Bazylice Katedralnej w uroczystej Mszy Świętej w 1. rocznicę śmierci Jana Pawła II.

5 kwietnia – Na zaproszenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w sympozjum „Wyzwania współczesności Kujaw".

6 kwietnia – Na posiedzeniu Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Rady Miasta Włocławek komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przedstawił informację nt. przygotowania Komendy Miejskiej PSP we Włocławku do działań ratowniczych w czasie powodzi i ulewnych deszczy.

7 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystym otwarciu zmodernizowanej Wytwórni Chloru i Ługu Sodowego w Zakładach Azotowych „Anwil" S.A. we Włocławku.

7 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski oraz zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brali udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

8 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzałach gm. Kowal.

13 kwietnia – Na zaproszenie Prezydenta Miasta Włocławka komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu wielkanocnym Społecznej Rady Prezydenckiej

13 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

18 kwietnia – Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia kontrolno-pomiarowego do badania aparatów powietrznych, masek, ubrań gazoszczelnych na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP – przetarg wygrała firma Fenzy-Polska Sp. z o.o. z Łodzi.

22 kwietnia – Zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek wziął udział w wojewódzkim zjeździe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który odbył się w Solcu Kujawskim.

24 kwietnia – Na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP zakupiono uniwersalne narzędzia hydrauliczne.

25 kwietnia – W turnieju finałowym I Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Halowej Piłce Nożnej strażacy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajęli 5. miejsce.

26 kwietnia – Na terenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku przy ul. 3-go Maja odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne zorganizowane przez Wydział Operacyjno-Szkoleniowy Komendy Miejskiej PSP.

27 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z księdzem prałatem Wojciechem Frątczakiem celem omówienia obchodów Dnia Strażaka.

27 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

27 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zjeździe gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Włocławek.

28 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zjeździe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Lubraniec.

28 kwietnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z dyrektorem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu celem omówienia organizacji uroczystości wojewódzkich Dnia Strażaka w Lubrańcu.

28 kwietnia – Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP uczestniczyli w ćwiczeniach z zakresu ratownictwa chemicznego w RUN-Chłodni we Włocławku.


maj

kalendarz1 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP podczas festynu lotniczego na lotnisku w Kruszynie organizowanego przez Aeroklub Włocławski z okazji uroczystego otwarcia sezonu lotniczego 2006 przeprowadzili pokazy możliwości technicznych podnośnika SH-40.

3 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP kpt. Henryk Szałek brali udział w uroczystościach Święta Narodowego Konstytucji 3-go Maja. Komenda Miejska PSP wystawiła kompanię honorową, którą dowodził mł.bryg. Piotr Olszewski. Po Mszy św. komendanci uczestniczyli w uroczystości posadzenia Dębu Papieskiego w ogrodach Pałacu Biskupiego we Włocławku.

4 maja – W Bazylice Katedralnej we Włocławku celebrowana była uroczysta Msza św. w intencji strażaków.

4 maja – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 2 osoby.

5 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w obchodach 25. rocznicy powstania Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego we Włocławku.

6 maja – Na zaproszenie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystym otwarciu sezonu wioślarskiego.

7 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w obchodach Dnia Strażaka w Parafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku.

8 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości z okazji 61. rocznicy Dnia Zwycięstwa pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego we Włocławku.

8 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w Urzędzie Gminy i Miasta Lubraniec w spotkaniu w sprawie organizacji wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Lubrańcu.

8 maja – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 2 osoby.

9 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystości Nadania Imienia Tadeusza Zawadzkiego „Zośki" dla Gimnazjum Integracyjnego Nr 5 we Włocławku.

9 maja – W siedzibie Komendy Miejskiej PSP komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego mł.bryg. Dariusz Kuligowski brali udział w spotkaniu z naczelnikiem Wydziału Organizacji i Nadzoru Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu, na którym omawiano sprawy dotyczące organizacji wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Lubrańcu.

13 maja – Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Lubrańcu, które odbyły się z udziałem zastępcy komendanta głównego PSP nadbryg. Wiesława Leśniakiewicza, wicewojewody kujawsko-pomorskiego Marzenny Drab i wielu zaproszonych gości na wyższe stopnie służbowe awansowani zostali: do stopnia brygadiera – mł.bryg. Robert Majewski, do stopnia starszego kapitana – kpt. Grzegorz Sadowski, do stopnia kapitana – mł.kpt. Marek Lewandowski, do stopnia aspiranta – mł.asp. Alina Chojnacka i mł.asp. Roman Zaborowski. Brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" otrzymali asp. Alina Chojnacka i mł.asp. Andrzej Lisowski.

13 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz samochodu ratownictwa technicznego na Włocławskim Festynie Osiedlowym FLORIAN 2006 organizowanym przez Parafialną Ochotniczą Straż Pożarną we Włocławku w ramach obchodów Dnia Strażaka.

16 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zjeździe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kowal.

18 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w obradach Regionalnej Komisji Konkursowej IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", która wyłoniła zwycięzców z terenu byłego województwa włocławskiego.

18 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zjeździe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Baruchowo.

18 maja – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski był członkiem komisji konkursowej podczas eliminacji powiatowych do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Obronie Cywilnej „Bezpieczne Życie".

18-20 maja – W ramach 2. Włocławskiego Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki odbyła się impreza towarzysząca pn. „Wizyta w Straży Pożarnej". Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili także pokazy sprzętu pożarniczego podczas Pikniku Festiwalowego na włocławskich Bulwarach.

19 maja – Na obiektach Skansenu w Kłóbce odbyły się ćwiczenia p.k. „Kłóbka 2006" dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin Chodecz, Izbica Kujawska i Lubień Kujawski.

19 maja – Starszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym st.kpt. Grzegorz Sadowski w debacie uczniowskiej z młodzieżą Szkolnego Klubu Europejskiego w Gimnazjum nr 9 we Włocławku na temat specyfiki zawodu strażaka oraz roli straży pożarnej we Włocławku.

20 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w odbywającej się w ramach 2. Włocławskiego Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej p.n. „Działalność gaśnicza i pozaogniowa jednostek ochrony przeciwpożarowej w dobie II Rzeczpospolitej na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej na tle polskiego pożarnictwa", której współorganizatorem była Komenda Miejska PSP.

21 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w zjeździe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Choceń.

23 maja – W Klubie „Stara Remiza" przy ul. Żabiej we Włocławku odbyły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka zorganizowane przez Komendę Miejską PSP. Licznie zgromadzone grono strażackich działaczy oraz gości zaproszonych było świadkami nadania przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP odznaczeń i medali. Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymał mł.asp. Marcin Czerwiński, zaś brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa" – mł.ogn. Sławomir Jaszczak, mł.ogn. Artur Jerzewski, mł.ogn. Jarosław Kozakowski, st.sekc. Robert Kwapiński, mł.ogn. Artur Piotrowski, mł.ogn. Marcin Piotrowski, mł.ogn. Roman Suchomski, st.sekc. Grzegorz Szarwas, sekc. Radosław Wuciński. Ponadto akty mianowania na wyższe stopnie służbowe z rąk kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st.bryg. Tomasza Leszczyńskiego odebrali: stopień ogniomistrz - mł.ogn. Jarosław Kowalczyk, mł.ogn. Grzegorz Perliński, mł.ogn. Tomasz Snopkowski; stopień młodszy ogniomistrz - st.sekc. Marek Chrzanowski, st.sekc. Jacek Czarniak, st.sekc. Adam Gdański, st.sekc. Andrzej Górecki, st.sekc. Tomasz Kowalski, st.sekc. Marcin Majewski, st.sekc. Dariusz Mikołajczak, st.sekc. Marcin Piotrowski, st.sekc. Sławomir Ryniecki, st.sekc. Tomasz Skowroński; stopień starszy sekcyjny - sekc. Robert Kwapiński.

25 maja – Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę przyłącza kanalizacji deszczowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ulicy Płockiej 7a – przetarg wygrała firma BUDOMEX Sp. z o.o. z Włocławka.

25 maja – Na VIII Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strażaków w tenisie stołowym w Radziejowie mł.asp. Mirosław Szatkowski z Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego zajął pierwsze miejsce.

26 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w Bydgoszczy w spotkaniu wojewody kujawsko-pomorskiego ze strażakami w ramach obchodów Dnia Strażaka. Na uroczystości tej do stopnia brygadiera awansowany został mł.bryg. Jacek Czerwiński, a brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej" otrzymał asp.sztab. Romuald Łojewski.

27 maja – W Lubrańcu odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin Boniewo, Brześć Kujawski i Lubraniec. W zawodach, w których uczestniczyło 18 drużyn, zwyciężyła drużyna OSP w Sokołowie gm. Brześć Kujawski, II miejsce zajęła drużyna OSP w Machnaczu gm. Brześć Kujawski, a III miejsce – drużyna OSP w Skaszynie gm. Lubraniec.

27 maja – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy sprzętu pożarniczego (samochód gaśniczy) podczas Festynu Integracyjnego „O uśmiech dziecka" na stadionie „Przylesie" we Włocławku.

31 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski pożegnał odchodzącego na emeryturę kpt. Henryka Szałka – zastępcę komendanta miejskiego PSP.

31 maja – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystości pożegnania odchodzącego na emeryturę insp. Lecha Szawłowskiego – komendanta miejskiego Policji we Włocławku.


czerwiec

kalendarz1 czerwca – Z okazji Dnia Dziecka strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy sprzętu pożarniczego dla uczniów Gimnazjum nr 12 we Włocławku.

2 czerwca – Starszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym st.kpt. Grzegorz Sadowski brał udział w konferencji pod hasłem „Bezpieczne wakacje" w Urzędzie Miasta Włocławek.

2 czerwca – Z okazji Dnia Dziecka strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy sprzętu pożarniczego dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Szpetalu Górnym gm. Fabianki.

4 czerwca – W Smólniku gm. Włocławek odbyły się międzygminne zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gmin Fabianki, Lubanie i Włocławek. W zawodach, w których uczestniczyło 15 drużyn, zwyciężyła drużyna OSP w Smólniku, II miejsce zajęła drużyna OSP w Kruszynie (obie gm. Włocławek), a III miejsce – drużyna OSP w Lubaniu.

6-7 czerwca – W Chełmnie i Świeciu odbyły się VIII Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym. W mistrzostwach tych reprezentacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku zajęła IV miejsce w klasyfikacji drużynowej. W skład drużyny wchodzili: mł.asp. Marcin Czerwiński, mł.asp. Sławomir Jaszczak, mł.asp. Artur Piotrowski, mł.ogn. Jarosław Kozakowski, mł.ogn. Marcin Piotrowski, mł.ogn. Roman Suchomski, st.sekc. Grzegorz Szarwas, st.sekc. Robert Kwapiński, sekc. Radosław Wuciński i str. Arkadiusz Fronckiewicz.

7 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych podnośnika SH-40 oraz zabezpieczyli logistycznie imprezę plenerową „Piknik pod topolą" organizowaną przez Zespół Szkół nr 3 we Włocławku.

9 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy sprzętu pożarniczego na „Festynie integracyjnym" zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 11 we Włocławku.

10 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych podnośnika SH-40 na festynie z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Daj Szansę" i Parafię św. Józefa w Szpetalu Górnym gm. Fabianki.

10 czerwca – Na terenie lotniska w Kruszynie strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy sprzętu pożarniczego na festynie „Okręgowy Dzień Dziecka" zorganizowanym dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej Okręgu Bydgoskiego.

11 czerwca – W Kowalu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Kowal. W zawodach, w których uczestniczyły 4 drużyny. Zwyciężyła drużyna OSP w Kowalu, II miejsce zajęła drużyna OSP w Strzałach, III miejsce – drużyna OSP w Grabkowie, a IV miejsce drużyna OSP w Gołaszewie.

11 czerwca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych drabiny mechanicznej SCD-30 podczas pikniku rodzinnego na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nasiegniewie gm. Fabianki.

14 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

14 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystości pożegnania odchodzącego na emeryturę – rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

14 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości z okazji wręczenia i poświęcenia sztandaru Straży Miejskiej we Włocławku oraz 15. rocznicy powołania jednostki.

17 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystych obchodach Dni Włocławka.

18 czerwca – W Kowalu odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W konkurencji mężczyzn uczestniczyło 11 drużyn, zwyciężyła drużyna OSP w Kruszynie (gm. Włocławek), II miejsce zajęła drużyna OSP w Kowalu, III miejsce – drużyna OSP w Smólniku (gm. Włocławek). W konkurencji kobiet I miejsce zajęła OSP w Smólniku, II miejsce – OSP w Świętosławiu (gm. Włocławek), a III miejsce – OSP w Machnaczu (gm. Brześć Kujawski). W konkurencji dziewcząt w kategorii wiekowej 12-16 lat I miejsce zajęła OSP w Smólniku a II miejsce – OSP w Kłóbce (gm. Lubień Kujawski). W konkurencji chłopców w kategorii wiekowej 12-16 lat I miejsce zajęła OSP w Kłóbce, II miejsce – OSP w Smólniku a III miejsce – OSP w Warząchewce (gm. Włocławek).

19 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Włocławka w sprawie ćwiczeń dotyczących zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla zakładu Anwil S.A. we Włocławku.

20 czerwca – Odbyły się ćwiczenia aplikacyjne dotyczące zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla zakładów Anwil S.A. we Włocławku.

22 czerwca – Odbyły się praktyczne ćwiczenia sprawdzające założenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej powstałej w zakładzie Anwil S.A. we Włocławku. W ćwiczeniach brali udział przedstawiciele: KW PSP w Toruniu, KM PSP we Włocławku, Sanepidu, WIOŚ, KMP we Włocławku, Zakładowej Straży Pożarnej Anwil, miejskiego i powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, gmin Fabianki, Lubanie i Włocławek.

22 czerwca – Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Włocławek na prawach powiatu i Powiatu Włocławskiego komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski przedstawił informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych na terenie miasta Włocławek i powiatu włocławskiego w 2005 roku oraz główne kierunki działania Komendy Miejskiej PSP w 2006 roku.

23 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskiego w Gołubiu-Dobrzyniu.

24 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski, na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim, brał udział w spotkaniu dotyczącym zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

26 czerwca – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

28 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

28 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu w Urzędzie Miasta Włocławek, którego tematem była opracowywana „Strategia – Lokalny Program Rozwoju Miasta Włocławka na lata 2007-2013".

28 czerwca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Stowarzyszenia Straży Ochotniczej Ogniowej we Włocławku.

30 czerwca – Naczelnik wydziału mł.bryg. Dariusz Kuligowski i starszy technik w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym mł.ogn. Urszula Przybyłowska brali udział w naradzie szkoleniowej w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.


lipiec

kalendarz2 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzycach gm. Lubień Kujawski i wręczeniu tej jednostce sztandaru.

6 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Włocławku.

7 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Krwiodawców Poczty Polskiej we Włocławku.

9 lipca – W Baruchowie odbyły się manewry jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Baruchowo.

9 lipca – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych drabiny mechanicznej SCD-30 podczas pikniku rodzinnego na stadionie sportowym w Chełmicy gm. Fabianki.

14 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w obchodach XXX-lecia zawodowej straży pożarnej w Tucholi połączonych z wręczeniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Tucholi.

16 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystości 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie gm. Kowal.

19 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

22 lipca – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu członków Rady Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

24 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski brał udział w uroczystości z okazji Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku.

27 lipca – Zastępca komendanta miejskiego PSP mł.bryg. Robert Majewski, mł.bryg. Dariusz Kuligowski, mł.bryg. Janusz Piasecki, st.kpt. Grzegorz Jankowski i st.kpt. Grzegorz Sadowski uczestniczyli w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego we Włocławku.


sierpień

kalendarz10 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski brali udział w zjeździe sprawozdawczo-wyborczym Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

11 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu z burmistrzem m. Kowal w sprawie zorganizowania Pikniku Strażackiego Kowal 2006.

15 sierpnia – Strażacy Komendy Miejskiej PSP – mł.kpt. Marek Lewandowski i mł.asp. Roman Zaborowski, uczestniczyli w uroczystości z okazji obchodów Dnia Wojska Polskiego we Włocławku.

15 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w Pikniku Strażackim Kowal 2006. Podczas Pikniku odbyły się zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP, w których rywalizowało 8 drużyn; zwyciężyła drużyna OSP Kowal, II miejsce zajęła drużyna OSP Smólnik (gm. Włocławek), a III miejsce – drużyna OSP Mąkoszyc (woj. wielkopolskie).

16 sierpnia – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 2 osoby.

19 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski na zaproszenie Prezydenta Miasta Włocławka obserwował inscenizację wydarzeń historycznych z 1920 roku p.n. „Obrona Włocławka Sierpień 1920 roku".

20 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w Powiatowo-Gminnych Dożynkach Baruchowo 2006.

21 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielem TP SA w sprawie zminimalizowania kosztów rozmów telefonicznych.

22 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z przedstawicielami Lucas Banku w sprawie oferty skierowanej do strażaków Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.

25 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie kadry kierowniczej PSP i przedstawicieli związków zawodowych województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Toruniu.

26 sierpnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych podnośnika SCH-40 podczas VIII Wielkiego Festynu Rodzinnego we Włocławku.

27 sierpnia – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokaz możliwości technicznych podnośnika SCH-40 podczas Dożynek Gminnych w Chełmicy-Cukrowni gm. Fabianki.

28 sierpnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z zastępcą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł.bryg. Andrzejem Więckowskim wziął udział w posiedzeniu Rady Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

29 sierpnia – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku.


wrzesień

kalendarz1 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystościach związanych z Dniem Weterana oraz 67. rocznicą wybuchu II wojny światowej.

2 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski oraz zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski obserwowali III Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Tucholi.

4 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Toruniu.

6 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w konsultacjach społecznych „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013".

8 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w uroczystości przejęcia obowiązków komendanta miejskiego Policji we Włocławku przez podinsp. Mirosława Wiśniewskiego.

9 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski obserwował V Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Bydgoszczy, na których drużyna chłopców z OSP Kłóbka gm. Lubień Kujawski zajęła III miejsce.

9 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystości wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Gołubiu-Dobrzyniu oraz jubileuszu 50-lecia zawodowej straży pożarnej w Gołubiu-Dobrzyniu.

10 września – Na zaproszenie Rady Gminy i Wójta Gminy Włocławek komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w Dożynkach Gminnych Kruszyn 2006.

19 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski obserwował ćwiczenia obiektowe w Zakładzie Karnym we Włocławku. W ćwiczeniach brały udział 3 zastępy z JRG KM PSP we Włocławku.

20 września – W ćwiczeniach obiektowych w Zakładach Azotowych „Anwil" we Włocławku brały udział 2 zastępy z JRG KM PSP we Włocławku.

23 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w obchodach jubileuszu 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek.

25 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu nadzwyczajnym Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

27 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski na uroczystości w Urzędzie Miasta Włocławek otrzymał list gratulacyjny i tytuł „Przyjaciela oświaty".

27 września – rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na roboty polegające na wykonaniu: placu manewrowego, parkingu i drogi, wykończeniu pomieszczenia myjni i garażu, wykonaniu instalacji sprężonego powietrza, wykonaniu oświetlenia wyjazdów z garaży dla JRG PSP we Włocławku przy ul. Płockiej 7a. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo "Budomex" Sp. z o.o. we Włocławku.

28 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski oraz strażacy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa kujawsko-pomorskiego śp. dh Jana Szczepaniaka.

28 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z zastępcą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł.bryg. Andrzejem Więckowskim w celu omówienia realizacji budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

29 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w „Dniu Otwartym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Włocławku", zaś strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP przeprowadzili pokazy sprzętu ratownictwa drogowego.

29 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Zaciszu k/Klonowa.

30 września – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa kujawsko-pomorskiego w Zaciszu gm. Lubiewo.

30 września – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP podczas festynu integracyjno-edukacyjnego organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku przeprowadzili pokazy sprzętu gaśniczego.


październik

kalendarz3 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w inauguracji roku akademickiego 2005/2006 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku.

3 października – W Szkole Podstawowej nr 2 we Włocławku specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski przeprowadzili pogadankę na temat zasad zachowania podczas pożaru lub innego miejscowego.

6 października – Odbyła się narada kadry kierowniczej Komendy Miejskiej PSP we Włocławku

7 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystości przekazania przez wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego dr Władysława Kubiaka ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu.

11 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w inauguracji roku akademickiego 2005/2006 w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

16 października – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

18 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w obchodach 22. rocznicy męczeńskiej śmierci kapelana NSZZ „Solidarność" ks. Jerzego Popiełuszki.

19-20 października – Strażacy z Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego uczestniczyli w naradzie pionu kontrolno-rozpoznawczego województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Tleniu pow. świecki.

20 października – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego mł.bryg. Dariusz Kuligowski wziął udział w naradzie szkoleniowej w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu.

22 października – Strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP zabezpieczyli logistycznie XIV Włocławski Bieg Dzieci i Młodzieży poświęcony męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

25 października – Delegacja Komendy Miejskiej PSP we Włocławku na czele z komendantem miejskim PSP bryg. Grzegorzem Świątkowskim wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w uroczystości pogrzebowej tragicznie zmarłego podczas służby st.sierż. Sławomira Kordyla z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

25 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w XLVI Sesji Rady Powiatu we Włocławku.

25 października – W Szkole Podstawowej nr 11 we Włocławku dowódca JRG mł.bryg. Dariusz Krysiński i starszy inspektor w Wydziale Technicznym asp. Dariusz Rosiński przeprowadzili pogadankę na temat zasad zachowania podczas pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz przeprowadzili pokaz sprzętu pożarniczego.

28 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w uroczystym posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Lubieniu Kujawskim, podczas którego wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Władysław Kubiak przekazał ubrania specjalne dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Kłóbce, Krzewiu i Morzycach.

29 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w uroczystości przekazania przez wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego dr Władysława Kubiaka ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabkowie gm. Kowal.

31 października – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski pożegnał odchodzącego na rentę mł.ogn. Artura Jerzewskiego.


listopad

kalendarz2 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu, podczas którego wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego dr Władysław Kubiak przekazał ubrania specjalne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach gm. Choceń.

2 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu, podczas którego wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego dr Władysław Kubiak przekazał ubrania specjalne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkowej Woli i Machnaczu gm. Brześć Kujawski.

4 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu, podczas którego wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego dr Władysław Kubiak przekazał ubrania specjalne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej.

7 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu, podczas którego prezydent Włocławka Władysław Skrzypek przekazał Parafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej we Włocławku samochód polonez.

10 listopada – W Urzędzie Miasta Włocławek odbyła się uroczystość uhonorowania nagrodami pieniężnymi strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP, którzy w dniu 6 listopada 2006 roku, dzięki szybko i profesjonalnie przeprowadzonej akcji, uratowali z nurtów Wisły 17-letnią dziewczynę. Nagrodzeni przez Prezydenta Miasta Władysława Skrzypka strażacy to: asp.sztab. Krzysztof Kułaczkowski, mł.asp. Marcin Czerwiński, mł.asp. Sławomir Jaszczak, sekc. Konrad Chmielewski i str. Grzegorz Wojdyła. Na uroczystości obecny był zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st.bryg. Ryszard Gutowski, komendant miejski PSP we Włocławku bryg. Grzegorz Świątkowski oraz inni zaproszeni goście i przedstawiciele lokalnych mass mediów. Na uroczystości tej Prezydent Włocławka przekazał służbom ratunkowym telefony komórkowe. Komenda Miejska PSP we Włocławku otrzymała 10 telefonów na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych.

10 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w naradzie kadry kierowniczej PSP województwa kujawsko-pomorskiego, która odbyła się w Toruniu.

11 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski i zastępca komendanta miejskiego PSP bryg. Robert Majewski wzięli udział w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości oraz w uroczystej Mszy św. za Ojczyznę w Bazylice Katedralnej we Włocławku. Komendę Miejską PSP reprezentowała także kompania honorowa.

15 listopada – Do służby w Komendzie Miejskiej PSP we Włocławku przyjęto 1 osobę.

16 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku.

16 listopada – Odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne i ratowniczo-gaśnicze w budynku Starostwa Powiatowego we Włocławku.

16-17 listopada – Duży sukces odnieśli strażacy Komendy Miejskiej PSP we Włocławku - mł.asp. Artur Piotrowski, mł.ogn. Marcin Piotrowski i sekc. Radosław Wuciński - znajdujący się w kadrze województwa kujawsko-pomorskiego na XII Halowe Mistrzostwa Polski Strażackich Piątek Piłkarskich w Toruniu, którzy zdobyli z drużyną brązowy medal.

18 listopada – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w I Walnym Zgromadzeniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Krwiodawców Poczty Polskiej we Włocławku, na którym został wybrany członkiem Zarządu.

30 listopada – Odbyły się ćwiczenia aplikacyjne i praktyczne na terenie Tłoczni Gazu Włocławek w m. Gąbinek sprawdzające wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy. W ćwiczeniach brały udział: 2 zastępy z JRG KM PSP Włocławek, zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaniu i zastęp z Ochotniczej Straży Pożarne Janowice gm. Lubanie.


grudzień

kalendarz4-5 grudnia – Specjalista w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym kpt. Marek Lewandowski przeprowadził w KRUS we Włocławku szkolenie z zakresu ewakuacji.

7 grudnia – Strażacy z Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Marek Lewandowski i mł.asp. Jarosław Łojewski uczestniczyli w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku, których tematem była katastrofa samolotu.

8 grudnia – Strażacy z Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego kpt. Marek Lewandowski i asp. Dariusz Politowski obserwowali ćwiczenia w budynku KRUS we Włocławku w zakresie ewakuacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W ćwiczeniach brał udział zastęp GBA 2/25 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KM PSP we Włocławku.

10 grudnia – Na zaproszenie samorządu Powiatu Włocławskiego oraz Gminy i Miasta Lubraniec komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski obserwował wystawę „Stoły Wigilijne na Kujawach".

12 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st.bryg. Tomasza Leszczyńskiego z reprezentacją województwa na XII Mistrzostwa Polski Strażaków w Biegu Długodystansowym na 10 km, w której znajdowali się st.kpt. Grzegorz Jankowski i mł.asp. Marcin Czerwiński.

13 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu członków Rady Budowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku.

14 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką PSP w Toruniu.

15 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu władz samorządowych Powiatu Włocławskiego z kierownikami powiatowych inspekcji, służb i straży.

15 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z zastępcą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł.bryg. Andrzejem Więckowskim wziął udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Włocławku, które odbyło się w Izbicy Kujawskiej. Posiedzenie połączone było ze spotkaniem opłatkowym.

15 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu wigilijnym, które zorganizowane zostało w Solcu Kujawskim przez Prezesa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego województwa kujawsko-pomorskiego.

17 grudnia – Zastępca naczelnika Wydziału Technicznego mł.bryg. Andrzej Podolski wziął udział w spotkaniu opłatkowym oraz we Mszy św. w intencji Straży Miejskiej we Włocławku, po której nastąpiło przekazanie Straży Miejskiej i poświęcenie dwóch samochodów volkswagen.

18 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wraz z wójtem gminy Choceń Romanem Nowakowskim uczestniczył w uroczystym przekazaniu przez dyrektora KRUS we Włocławku p. Andrzeja Basińskiego zestawu medycznego do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie gm. Choceń.

19 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w posiedzeniu Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Włocławku.

20 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku.

21 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski spotkał się z prezydentem Włocławka Andrzejem Pałuckim.

29 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski wziął udział w spotkaniu noworocznym w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

29 grudnia – Komendant miejski PSP bryg. Grzegorz Świątkowski brał udział w spotkaniu z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie gm. Włocławek, podsumowującym działalność orkiestry dętej w 2006 roku, która uwieńczona została nagraniem i wydaniem płyty.

⇐ COFNIJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda